ul logo out
usos out
 
 

Konferencja Historie nowych mediów/New Media Histories

16 marca 2014

nmh4Zapraszamy do udziału w organizowanej przez Katedrę Mediów i Kultury Audiowizualnej UŁ międzynarodowej konferencji Historie nowych mediów/New Media Histories. Konferencja odbędzie się w dniach 16 - 18 października 2014.

Katedra Mediów i Kultury Audiowizualnej Uniwersytetu Łódzkiego 
oraz projekt badawczy Nowe Media PRL
zapraszają do udziału w międzynarodowej konferencji
Historie Nowych Mediów | New Media Histories
Łódź, 16 – 18 października 2014

 
Temat i cel konferencji

Uczonych zajmujących się tak zwanymi „nowymi mediami” do niedawna fascynowała przede wszystkim ich nowość. W miarę jak „nowe media” stają się coraz starsze, rośnie jednak zainteresowanie perspektywą historyczną w badaniach nad nimi. Spojrzenie takie przynosi korzyści dotyczące faktografii, pozwala bowiem odkryć i zachować od zapomnienia media i praktyki medialne, które z różnych powodów zniknęły z głównego nurtu rozwoju mediów. Umożliwia także refleksję teoretyczną dotyczącą różnych definicji nowych mediów oraz dynamicznie zmieniającej się, a zarazem pozbawionej pamięci o tych zmianach kategorii „nowości”. To z kolei toruje drogę metarefleksji nad historiografią mediów.

Narodziny nowych mediów zbiegły się też z przemianami politycznymi, w szczególności z upadkiem komunizmu w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Relacje pomiędzy rozwojem nowych mediów a kontekstem polityczno-społecznym stanowią zatem drugi obszerny, a słabo poznany obszar badań.

W wymiarze praktycznym rozważania historyczne stanowią podstawę działań związanych z ochroną, zachowaniem i upowszechnianiem dóbr kultury nowych mediów. Wobec coraz szybszego rozwoju technik medialnych refleksja teoretyczna służy więc praktyce muzealniczej i wystawowej, w coraz większym stopniu obejmującej nowomedialne dziedzictwo kulturowe.

Organizowana przez Katedrę Mediów i Kultury Audiowizualnej Uniwersytetu Łódzkiego konferencja HISTORIE NOWYCH MEDIÓW odpowiada na rosnącą potrzebę refleksji historycznej nad nowymi mediami. Celem konferencji jest zbliżenie badaczy zajmujących się tą tematyką oraz konfrontacja metod i osiągnięć. Naszą konferencję adresujemy do uczonych reprezentujących szeroko rozumiane medioznawstwo, a także historię mediów, socjologię mediów, antropologię mediów, ekologię mediów, badania nad martwymi mediami, humanistykę cyfrową, politologię oraz inne dyscypliny naukowe.

Zgłoszenia

Zapraszamy do nadsyłania propozycji referatów, proponując listę obszarów tematycznych:

historie technik, technologii oraz praktyk medialnych;

historie standardów i norm w mediach;

historie badań nad nowymi mediami;

historie nowych mediów wobec historii sztuki nowych mediów;

dokumentowanie praktyk medialnych i problemy zachowania materialnych śladów historii mediów;

problemy archiwizacji sztuki mediów, tekstów interaktywnych i tekstów emitowanych;

lokalne i globalne historie nowych mediów;

historie nowych mediów w Europie Środkowej i Wschodniej;

historie praktyk medialnych w kontekście powstania społeczeństwa obywatelskiego;

ekonomika nowych mediów w XX wieku;

związki pomiędzy nowymi mediami a czarnym rynkiem i gospodarką szarej strefy;

związki pomiędzy techniką a polityką i ideologią;

dyfuzja innowacji w obszarze nowych mediów.

Przewidujemy wystąpienia 20-minutowe, w językach polskim i angielskim (bez tłumaczenia). Propozycje referatów (streszczenia o objętości 500 słów wraz z biogramem autora) prosimy nadsyłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. do 31 maja 2014. Ostateczna lista wystąpień zostanie ustalona do 30 czerwca 2014. Wybrane referaty będą zamieszczone w publikacji pokonferencyjnej.

Opłata konferencyjna wynosi 200 zł (€50) i pokrywa koszt udziału w konferencji oraz wyżywienie. Opłata nie obejmuje noclegów, ale zapewniamy informację o bazie noclegowej w Łodzi.

Zaproszenigoście

W ramach konferencji wykłady wygłosi troje zaproszonych prelegentów:

Mirosław Filiciak (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Polska) - redaktor kwartalnika „Kultura Popularna”, autor książek Wirtualny plac zabaw i Media, wersja beta. Współautor raportów “Obiegi kultury. Społeczna cyrkulacja treści”, “Korzystanie z mediów a podziały społeczne”, “Młodzi i media. Nowe media a uczestnictwo w kulturze”.

Graeme Kirkpatrick (University of Manchester, Wielka Brytania), autor książek Computer games and the social imaginary, Aesthetic Theory and the Video Game, Technology and Social Power, Critical Technology: A Social Theory of Personal Computing oraz Historical Materialism and Social Evolution.

Melanie Swalwell (Flinders University, Australia) - redaktorka książki The Pleasures of Computer Gaming: Essays on Cultural History, Theory and Aesthetics. Kieruje projektem "Play It Again", a inne jej projekty to “The Popular Memory Archive” oraz “Australasian Heritage Software Database”.

Rada Programowa Konferencji:

Prof. dr hab. Ryszard W. Kluszczyński (Uniwersytet Łódzki)

Prof. UŁ dr hab. Piotr Sitarski (Uniwersytet Łódzki)

Dr Graeme Kirkpatrick (University of Manchester)

Dr Piotr Witek (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

 

Komitet Organizacyjny Konferencji:

Mgr Michał Pabiś-Orzeszyna – sekretarz konferencji

Mgr Maria B. Garda

Mgr Krzysztof Jajko

Mgr Agata Pospieszyńska

Mgr Michał Sieńko

Lic. Marcin M. Chojnacki

Lic. Dominika Staszenko