ul logo out
usos out
 
 

ThinkFilm – międzynarodowy projekt o edukacji filmowej

17 marca 2016

Przedmiotem naszej refleksji staną się także sposoby wykorzystywania filmu jako narzędzia edukacji. Zebrane doświadczenia posłużą stworzeniu koncepcji nowoczesnej placówki filmowo-edukacyjnej w Pradze: Národní filmové muzeum – NaFilM (Narodowe Muzeum Filmowe) w Pradze. Cele projektu wypracowywane są poprzez serię comiesięcznych otwartych spotkań poświęconych wybranym zagadnieniom edukacji filmowej. Spotkania odbywają się na Uniwersytecie Łódzkim, w budynku Wydziału Filologicznego, ul. Pomorska 171/173

bilet TF ulotka


Harmonogram spotkań:

29 X 2015 środa 19:00 sala 1.06 : spotkanie z prof. Piotrem Sitarskim na temat obecności treści filmowych w podręcznikach szkolnych

16 XII 2015 środa 18:45 sala 1.06: relacja z wizyty w Národní filmové muzeum – NaFilM (Narodowe Muzeum Filmowe) w Pradze
Wystawa NaFilM, prezentowana od maja 2015 do końca października 2015 r. w praskim Muzeum Montanelli, stanowi część długoterminowego projektu NaFilM, którego celem jest utworzenie w Czechach Narodowego Muzeum Filmowego. Swoimi wrażeniami z wystawy, uzupełnionymi o materiał audiowizualny, podzielili się z uczestnikami kolejnego spotkania dyskusyjnego członkowie Koła naukowego Filmoznawców UŁ. Na szczególną uwagę zasługuje eksperymentalna formuła niemal wszystkich realizacji, wchodzących w skład wystawy. Zwiedzający mogli m.in. kontrolować poszczególne warstwy ścieżki dźwiękowej filmu, a także wytwarzać samodzielnie – przy użyciu rozmaitych akcesoriów – dźwięk imitujący wiatr, deszcz czy kopyt końskich stukających o podłoże.

7 I 2016 czwartek godz. 19:00, sala 1.06: spotkanie z dr Konradem Klejsą na temat zachodnioeuropejskich muzeów filmowych
W trakcie wystąpienia omówione zostaną m.in. placówki w Turynie (Museo Nazionale del Cinema), Amsterdamie (EYE Film Museum) oraz na terytorium Niemiec. Swoją refleksją na ten temat podzieli się z uczestnikami spotkania dr Konrad Klejsa. Wydarzenie organizowane jest w ramach międzynarodowego projektu ThinkFilm. Serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane edukacją filmową i jej dalszym rozwojem.

12 I 2016 wtorek godz. 17:00, sala 1.06: spotkanie z dr Michałem Pabisiem-Orzeszyną na temat działalności Muzeum Kinematografii w Łodzi
Muzeum Kinematografii w Łodzi częściej odwiedzane jest przez turystów spoza Łodzi niż przez łodzian. Nawet studenci i absolwenci filmoznawstwa zaglądają tam stosunkowo rzadko. Jakie są przyczyny tego stanu rzeczy? Co ma nam – filmoznawcom – do zaoferowania łódzka placówka? Jakie ścieżki mogą nas tam zaprowadzić? Jakie jest miejsce Muzeum Kinematografii w polskim pejzażu instytucji związanych z edukacją filmową? Jakie są możliwe scenariusze dla Muzeum w obliczu tworzącej się nowej instytucji narodowej z siedzibą w Łodzi – Narodowego Centrum Kultury Filmowej? Gospodarzem spotkania był dr Michał Pabiś-Orzeszyna, autor opracowania na temat Muzeum Kinematografii opublikowanego w książce "Kultura filmowa współczesnej Łodzi", (red. Ewa Ciszewska, Konrad Klejsa, Łódź 2015).

2 III 2016 środa godz. 17.00, sala 1.20.: spotkanie z edukatorką filmową dr Jadwigą Mostowską, autorką podręcznika „Elementarz młodego kinomana"
Jak wygląda edukacja filmowa dla dzieci i młodzieży w instytucjach kultury oraz w szkole? Jak przełożyć język filmoznawcy wyniesiony ze studiów na praktykę pracy z młodymi odbiorcami? Jak napisać scenariusz lekcji filmu? Jak wygląda dostępność materiałów dotyczących edukacji filmowej dla dzieci i młodzieży? Jakie – czasami sprzeczne – interesy wpisane są w instytucjonalne ramy edukacji filmowej? O powyższych zagadnieniach dyskutujemy z dr Jadwigą Mostowską, edukatorką filmową. Wydarzenie organizowane jest w ramach międzynarodowego projektu ThinkFilm. 

7 IV 2016, czwartek, godz. 18.00, sala 1.20: Strategie wystawiennicze popularnych polskich muzeów
Turystyka muzealna to dziś rozrywka klasyczna. Z oficjalnych danych wynika, że w Polsce, pod auspicjami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, działa ponad pół tysiąca muzeów. Jakie strategie stosują aby przyciągnąć zwiedzających? Członkowie Koła Naukowego Filmoznawców zwiedzili i zbadali jedne z najpopularniejszych polskich muzeów. Swoimi refleksjami podzielą się w ramach najbliższego spotkania.
Warszawskim muzeom przyjrzały się mgr Katarzyna Figat – opowie o Muzeum Techniki oraz Zuzanna Woźniak – zaprezentuje strategie wystawiennicze, jakimi posługuje się Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Przedmiotem prezentacji Sylwii Kubery będzie Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku, a mgr Katarzyna Żakieta podzieli się swoją refleksją na temat Muzeum Toruńskiego Piernika. Finał stanowić będzie wystąpienie mgr Karola Jóźwiaka, który przedstawi ideę Ryszarda Stanisławskiego: „Muzeum jako instrument krytyczny".

22 IV piątek 18:45 sala 1.20. Warsztat: Filmoterapia w teorii i praktyce. Spotkanie z dr Małgorzatą Kozubek
Czy istnieją filmy, które leczą? To pytanie będzie można zadać już na kolejnym spotkaniu Koła Naukowego Filmoznawców UŁ. Naszym gościem będzie jedna z prekursorek filmoterapii w Polsce. Choć najstarsze badania dotyczące filmoterapii w naszym kraju pochodzą z 1946 roku, sam termin jest stosunkowo młody. Od lat 40. obszar kultury audiowizualnej silnie się rozwinął, a film zdecydowanie zmienił swoją rangę. Dziś nie jest już tylko rozrywką, ale także nauką. Fascynujące związki filmu z medycyną będziemy zgłębiać razem z dr Małgorzatą Kozubek. Serdecznie zapraszamy.

27 IV środa 18:45 sala 1.20: Edukacja filmowa w Polsce
Kolejne ze spotkań, organizowanych w ramach cyklu „ThinkFilm Klub Dyskusyjny", ma na celu zaprezentowanie różnych modeli edukacji filmowej w Polsce. Jak się okazuje, filmem można posłużyć się nie tylko w celu urozmaicenia stosowanych praktyk dydaktycznych, ale również usprawnić dzięki utworom audiowizualnym przebieg reedukacji. Szczegóły takiego rozwiązania przybliży mgr Monika Rawska, która omówi strategie wykorzystania filmu w procesie terapeutycznym (m.in. w terapii uzależnień). Z kolei mgr Renata Nolbrzak opowie o edukacji filmowej, prowadzonej w ośrodkach kultury funkcjonujących w niewielkich miejscowościach.

10 V wtorek 17:00 sala 1.20: Edukacja filmowa dla nauczycieli. Spotkanie z edukatorką filmową Anną Równy
Rzadko który edukator filmowy wysysa swoje kompetencje z mlekiem matki. Czy to praca w szkole, czy w domu kultury – wymaga ona odpowiedniego przygotowania i kompetencji. Jakie ścieżki kształcenia dostępne są dla osób pracujących z filmem jako narzędziem i przedmiotem edukacji? Jaka jest oferta studiów dziennych, podyplomowych, kursów? Z jakich narzędzi online warto korzystać? Gdzie szukać wsparcia układając program zajęć filmowych i pisząc scenariusze lekcji? Zagadnienia związane z edukacją filmową dla nauczycieli zostaną poruszone podczas spotkania z Anną Równy, edukatorką filmową, liderką Filmoteki Szkolnej.

1 VI środa 18:45 sala 1.20: Edukacja filmowa w Polsce
W Dzień Dziecka zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu "Edukacja filmowa w Polsce". Do świata filmu animowanego zabierze nas mgr Mateusz Żebrowski. Swoją prezentację poświęci festiwalowi O!PLA oraz festiwalowym strategiom angażującym społeczność. Mgr Agnieszka Barczyk opowie o podobnych inicjatywach, lecz realizowanych z ramienia Uniwersytetów. Na koniec, dzięki pośrednictwu mgr Agaty Pospieszyńskiej będziemy mogli zapoznać się z działalnością Narodowego Instytutu Audiowizualnego - dowiedzieć się jak instytucja wykorzystuje swoje możliwości archiwizacyjne w obszarze edukacji filmowej.


Szczegółowe informacje o spotkaniach: https://www.facebook.com/filmoznawczo oraz na stronie Fundacji Rokoko http://rokoko.org.pl/thinkfilm_panel_1/


Publikacja

Sposobem upowszechnienia wyników działania będzie recenzowana publikacja w języku angielskim gromadząca tekstu o charakterze naukowym związane z tematyką edukacji filmowej. Publikacja ukaże się w 2017 r. Osoby zainteresowane współpracą proszone są o kontakt z redaktorką tomu, dr Ewą Ciszewską: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Masz pytania? Chcesz do nas dołączyć? Przyjdź na spotkanie Koła Naukowego Filmoznawców UŁ lub napisz: Katarzyna Figat Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , Ewa Ciszewska  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Czas trwania: marzec 2015 – grudzień 2017

Realizatorzy: Koło Naukowe Filmoznawców UŁ, Fundacja Rokoko, Národní filmové muzeum – NaFilM (Narodowe Muzeum Filmowe) w Pradze