ul logo out
usos out
 
 

Odeszła prof. Ewelina Nurczyńska-Fidelska

28 kwietnia 2016

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 28 kwietnia 2016 roku zmarła Profesor Ewelina Nurczyńska-Fidelska, współtwórczyni i wieloletni kierownik łódzkiego ośrodka badań i studiów filmoznawczych.
Pogrzeb odbędzie się w piątek 6 maja 2016 o godz. 12.00 na Cmentarzu Wojskowym na Dołach w Łodzi (uwaga, od ul. Wojska Polskiego są również dwa inne wejścia, na cmentarze katolicki i mariawicki; należy wybrać wejście na Cmentarz Wojskowy).


Zdjecie ENF


Prof. zw. dr hab. Ewelina Nurczyńska-Fidelska była autorką wielu ważnych książek i rozpraw poświęconych przede wszystkim historii filmu polskiego (m.in. "Czas i przesłona. O Filipie Bajonie i jego twórczości" - 2003, "Polska klasyka literacka według Andrzeja Wajdy" - 1998, "Andrzej Munk" - 1982) oraz edukacji filmowej ("Edukacja filmowa na tle kultury literackiej - 1989). Była także współautorem i współredaktorem wielu cennych tomów zbiorowych poświęconych tej problematyce (m.in. „Kino bez tajemnic" – 2009; "Kino polskie - historia, ideologia, polityka" - 2008; "Kino polskie w trzynastu sekwencjach" - 2005; "Filmowy świat Andrzeja Wajdy" - 2003; "Szkoła polska - powroty" - 1998; "Film w szkolnej edukacji humanistycznej" - 1993).

Ewelina Nurczyńska-Fidelska (de domo Rupf) urodziła się w 1938 roku w Łodzi w rodzinie polsko-niemieckiej. Jej droga akademicka rozpoczęła się na Uniwersytecie Łódzkim, gdzie w 1960 roku ukończyła filologię polską. W latach 1960-1966 pracowała jako nauczyciel-polonista w szkole średniej; kontakt ze swoimi ówczesnymi maturzystami utrzymywała do ostatnich lat życia. W latach 1966-1969 była asystentem w Instytucie Sztuki PAN w Warszawie (u prof. Jerzego Toeplitza, a następnie prof. Aleksandra Jackiewicza). W 1969 r. podjęła pracę w Zakładzie Wiedzy o Filmie UŁ, pierwszej w Polsce uniwersyteckiej jednostce badań filmoznawczych (założonej w 1960 r. przez prof. Bolesława Lewickiego). Tytuł doktora nauk humanistycznych uzyskała na Uniwersytecie Śląskim w 1975 r., a tytuł doktora habilitowanego w 1989 r. na Uniwersytecie Wrocławskim.

W 1981 r. po raz pierwszy obejmuje stanowisko kierownika Zakładu Wiedzy o Filmie UŁ; ponownie pełni tę funkcję w latach 1991 – 2006 (w 1998 r. Zakład przekształca się w Katedrę Mediów i Kultury Audiowizualnej). W całym okresie pracy zawodowej pod jej opieką promotorską powstało ponad 200 prac magisterskich i 11 doktorskich; była recenzentką wielu rozpraw doktorskich i habilitacyjnych.

W latach 1960-1981 Ewelina Nurczyńska-Fidelska była stałą publicystką i recenzentką tygodnika „Odgłosy". Była też twórczynią Centralnego Gabinetu Edukacji Filmowej (1985 r.), a do ostatnich swych dni – konsultantką działań podejmowanych przez Gabinet oraz Stowarzyszenie Venae Artis. Spośród wielu ważnych przedsięwzięć tych instytucji za szczególnie cenne uznawała Konferencje Filmoznawcze dla Nauczycieli, odbywające się corocznie od 25 lat (najpierw w Borkach, ostatnio w Radziejowicach). Za działalność popularyzatorską i edukacyjną została dwukrotnie nagrodzona przez Polski Instytut Sztuki Filmowej; włączyła się także – jako przewodnicząca zespołu programowego – w prace Filmoteki Szkolnej. Była członkiem Komitetu Nauk o Sztuce PAN, Polskiego Towarzystwa Filmu Naukowego, Stowarzyszenia Filmowców Polskich oraz Polskiego Towarzystwa Badań nad Filmem i Mediami.

W pamięci swych podopiecznych i wychowanków pozostanie jako osoba szczególnie życzliwa młodym ludziom stojącym u progu życia zawodowego. Jej wiedzy, ciepła i spokoju będzie nam bardzo brakować.