ul logo out
usos out
 
 

„Rozmowy przy filmie. Wywiady z polskimi filmoznawcami” + spotkanie autorskie

10 marca 2017

Spotkanie autorskie odbędzie się we wtorek 21 marca o godz. 18:00 w Muzeum Kinematografii.

 

„Rozmowy przy filmie. Wywiady z polskimi filmoznawcami”

pod red. Katarzyny Żakiety, Mikołaja Góralika i Agaty Pospieszyńskiej

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2016

 

 

Celem wywiadów było zaznajomienie słuchaczy z różnymi metodami badań stosowanych przez kulturoznawców i filmoznawców zajmujących się przekazami audiowizualnymi, poznanie aktualnych trendów panujących w polskim filmoznawstwie, a także procesu towarzyszącego wydawaniu publikacji naukowych. Dla osób będących na początku swojej drogi naukowej jest to wiedza niezwykle cenna, choć rzadko ujmowana w programach studiów.

Głównymi bohaterami książki są filmoznawcy opowiadający nie tylko o swoich zainteresowaniach badawczych, lecz także o ulubionych dziełach i motywacjach wyboru dyscypliny naukowej. Pretekstem do rozmowy jest zawsze jedna konkretna publikacja, choć poruszane wątki dotyczą wielu różnych zagadnień, często wykraczających poza jej zakres. Z przeprowadzonych wywiadów wyłaniają się pasjonujące portrety autorów, chętnie dzielących się swoją specjalistyczną wiedzą oraz zamiłowaniem do kina.

Dla czytelników znających omawiane publikacje, Rozmowy przy filmie będą interesującym uzupełnieniem, nierzadko zawierającym dodatkowe wnioski i obserwacje. Dla wszystkich pozostałych – zachętą aby sięgnąć po omawiane rozprawy naukowe.