ul logo out
usos out
 
 

Konkurs im. prof. Eweliny Nurczyńskiej-Fidelskiej na pracę magisterską

14 maja 2017

Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne „Venae Artis" we współpracy z Katedrą Mediów i Kultury Audiowizualnej UŁ ogłosiło ogólnopolski konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu kina polskiego lub edukacji audiowizualnej. Konkurs ma na celu promowanie wartościowych badań naukowych, wspieranie początkujących badaczy oraz - last but not least - upamiętnienie zmarłej w ubiegłym roku profesor Eweliny Nurczyńskiej-Fidelskiej, która długie lata kierowała Katedrą Mediów i Kultury Audiowizualnej, była też prezesem Stowarzyszenia „Venae Artis". Z tego powodu tematyka konkursu dotyczy obszarów badawczych, którym Patronka poświęciła najwięcej uwagi i w których jej dokonania były najznaczniejsze. Więcej informacji o profesor Ewelinie Nurczyńskiej-Fidelskiej można znaleźć tutaj.

Do udziału w konkursie zapraszamy oprócz filmoznawców także polonistów, historyków, pedagogów, socjologów oraz absolwentów innych kierunków, którzy ukończyli studia magisterskie pomiędzy 1 maja 2016 roku a 30 kwietnia 2017 roku. Szczegółowe warunki konkursu zawarte są w regulaminie.

Zgłoszenia przyjmowane są do 9 czerwca. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 9 lipca 2017.