ul logo out
usos out
 
 

Grant Narodowego Centrum Nauki - przyznany!

12 czerwca 2017

Projekt „Rozpowszechnianie filmów w Polsce w latach 1945-1989: ogólnokrajowe ramy instytucjonalne i lokalne studium przypadku”, złozony przez dr hab. Konrada Klejsę do konkursu Narodowego Centrum Nauki  SONATA BISuzyskał dofinansowanie w kwocie 998.000 zł.  

Zasadniczym celem konkursów SONATA BIS jest budowanie zespołu naukowego – w tym wypadku zamysł ten zostanie zrealizowany poprzez: 3 pełne etaty asystenta naukowego dla młodych doktorów podejmujących badania związane z tematyką grantu, oraz 3 stypendia dla doktorantów przygotowujących prace powiązane z tematyką projektu.

Efektem materialnym projektu mają być: [1] wybór protokołów Filmowej Rady Repertuarowej z komentarzem ("komponent badań archiwistycznych"), [2] internetowa baza danych zagranicznych filmów rozpowszechnianych w kinach i w telewizji w okresie PRL (czyli „komponent humanistyki cyfrowej” ), a ponadto [3] „cykl artykułów” w języku angielskim oraz [4] monografia wieloautorska w języku polskim – w dwóch ostatnich wypadkach uwzględniająca kontekst kultury filmowej Łodzi.ec8c0eecfe14d9a44ed51b73c8752251