ul logo out
usos out
 
 

Rozstrzygnięcie Konkursu im. Profesor Eweliny Nurczyńskiej-Fidelskiej

08 lipca 2017

Ogłoszenie wyników w Konkursie im. Profesor Eweliny Nurczyńskiej-Fidelskiej na najlepszą pracę magisterską z zakresu kina polskiego lub edukacji audiowizualnej.

Konkurs organizowany jest przez Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne „Venae Artis" we współpracy z Katedrą Mediów i Kultury Audiowizualnej UŁ.
 
W dniu 6 lipca 2017 roku w Łodzi odbyło się spotkanie Komisji Konkursowej w składzie:
Prof. dr hab. Piotr Zwierzchowski - przewodniczący
Dr hab. Konrad Klejsa
Dr hab. prof. UŁ Piotr Sitarski.
 
Komisja uznała zgodnie, że poziom zgłoszonych na Konkurs prac był bardzo wysoki.

Nagrodę Główną w wysokości 1000 zł Komisja postanowiła przyznać pani magister Sylwii Borowskiej-Kazimiruk za pracę Teoretyk kina – obserwator nowoczesności. O "Dziesiątej Muzie" Karola Irzykowskiego. Praca została napisana pod kierunkiem prof. dr. hab. Ewy Paczoskiej na Uniwersytecie Warszawskim.
W uzasadnieniu decyzji Komisja stwierdziła, że praca jest dojrzałym, oryginalnym i wnikliwym odczytaniem eseistyki Karola Irzykowskiego w perspektywie modernizmu. Sytuuje twórczość autora w kontekście polskim i europejskim, a autorce udało się połączyć ujęcie filmoznawcze, literaturoznawcze i kulturoznawcze, przez co praca bliska jest zainteresowaniom i dorobkowi Prof. Eweliny Nurczyńskiej-Fidelskiej.
 
Oprócz tego Komisja postanowiła przyznać dwie równorzędne nagrody II stopnia:
- panu magistrowi Arturowi Petzowi za pracę Strategie produkcyjne, dystrybucyjne i marketingowe przedsiębiorstwa B.W.B. na tle transmedialności polskiego przemysłu filmowego lat 1930-1934. Praca została napisana pod kierunkiem dr hab. prof. UŁ Tomasza Kłysa na Uniwerystecie Łódzkim.
- pani magister Kai Puto za pracę Film jako „chłopiec z Marriotta”. Ideologia kina polskiej transformacji (1987–2005). Praca została napisana pod kierunkiem dr hab. Małgorzaty Radkiewicz na Uniwersytecie Jagiellońskim.
 
Komisja przyznała też nagrodę III stopnia pani magister Magdalenie Pieczyńskiej za pracę Emocje i motywacje w procesie tworzenia filmów i sztuk teatralnych na podstawie analiz wywiadów z uznanymi polskimi reżyserami. Praca została napisana pod kierunkiem dr Izabeli Lebudy na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
 
Dziękujemy wszystkim uczestnikom Konkursu. Nagrody zostaną wręczone podczas XXVII Ogólnopolskiej Konferencji Filmoznawczej, która odbywać się będzie w dniach 9-12 listopada 2017 w Radziejowicach.