ul logo out
usos out
 
 

Spotkanie z dr. Janem Jeništą (Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu)

25 lutego 2018

Zapraszamy na spotkanie z dr. Janem Jeništą (Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu) zatytułowane "Eksperyment wizualny w powojennym kinie czeskim" we wtorek 27 lutego o godz. 17.00 w sali 2.03.

Podczas wykładu z pokazami fragmentów filmów przedstawione zostaną najbardziej interesujące innowacje wizualne w czeskim kinie po 1945 roku. Zaprezentowani zostaną oryginalni twórcy kina czeskiego tacy jak Karel Zeman czy Jan Švankmajer, ale przede wszystkim ukazane zostanie przenikanie się współczesnych nurtów sztuki plastycznej i filmu. Podkreślone zostaną silne więzi filmu z surrealizmem, ale także sztuką abstrakcji, nurtami art brut, informel, op-art i konceptualizmem. Zaprezentowane zostaną wpływy amerykańskiego pop-artu na czeskie kino popularne i plastyczne źródła inspiracji twórców czechosłowackiej nowej fali.

https://www.facebook.com/events/276943826173686/?ref=46

Spotkanie w języku polskim.