ul logo out
usos out
 
 

Zaproszenie do publikacji od Uniwersytetu Świętych Cyryla i Metodego w Trnawie (Słowacja)

12 września 2018

Uniwersytet Świętych Cyryla i Metodego w Trnawie (Słowacja) UCM Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave zaprasza do publikowania w czasopismach:
„Communication Today" http://www.communicationtoday.sk/ (indeksowane w Web of Science Core Collection i Scopusie)
„Lege Artis. Language yesterday, today, tomorrow" http://lartis.sk/ (indeksowane w Web of Science Core Collection)
„Media Literacy and Academic Research" http://www.mlar.sk/
„European Journal Of Media, Art & Photography" https://ejmap.sk/ (indeksowany w Web of Science Core Collection)
„Acta Ludologica" http://actaludologica.com/

Zakres tematyczny, terminy i wytyczne znajdują się na stronach internetowych czasopism.