ul logo out
usos out
 
 

Rozstrzygnięcie III Konkursu im. Profesor Eweliny Nurczyńskiej-Fidelskiej

09 sierpnia 2019

Rozstrzygnięty został III Konkurs im. Profesor Eweliny Nurczyńskiej-Fidelskiej na najlepszą pracę magisterską z zakresu kina polskiego lub edukacji audiowizualnej, organizowany przez Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne „Venae Artis" we współpracy z Katedrą Mediów i Kultury Audiowizualnej UŁ oraz z Muzeum Kinematografii w Łodzi.

Komisja Konkursowa pracowała w następującym składzie:
Dr hab. prof. UŁ Elżbieta Durys - przewodnicząca
Dr hab. prof. UAM Wojciech Otto.
Dr hab. Jakub Zajdel

Nagrodę Główną w wysokości 1000 zł Komisja jednogłośnie postanowiła przyznać panu magistrowi Maciejowi Jurgielewiczowi za pracę pod tytułem Prawo i pięść. Dwa oblicza gomułkowskiego (nie)kryminału. Praca została napisana pod kierunkiem dr hab. Rafała Syski na Uniwersytecie Jagiellońskim.

W uzasadnieniu werdyktu Komisja Konkursowa stwierdziła, że praca magistra Macieja Jurgielewicza wyróżnia się umiejętnością syntezy połączoną z opanowaniem szerokiego materiału i rzetelną kwerendą w archiwach. Autor wpisał się w cieszące się coraz większą estymą badania filmów sytuujących się w nurcie popularnym polskiej produkcji filmowej okresu PRL-u. Zaproponował specyficzną kategorię do analizy powstającego w okresie rządów Władysława Gomułki kina kryminalnego. Fenomen – jak to określił – owego (nie)kryminalnego kina przedstawił w szerszym, politycznym kontekście funkcjonowania kinematografii. Z kolei materiały uzyskane w archiwach pozwoliły mu na zilustrowanie pola napięć politycznych, w jakich funkcjonowało kino mające realizować postulaty władz.

Konkurs ma na celu promowanie wartościowych badań naukowych, wspieranie początkujących badaczy oraz – last but not least – upamiętnienie zmarłej w roku 2016 profesor Eweliny Nurczyńskiej-Fidelskiej, która długie lata kierowała Katedrą Mediów i Kultury Audiowizualnej, była też współzałożycielką i wieloletnim prezesem Stowarzyszenia „Venae Artis" oraz osobą szczególnie zasłużoną dla rozwoju edukacji filmowej w Polsce. Z tego powodu tematyka konkursu dotyczy obszarów badawczych, którym Patronka poświęciła najwięcej uwagi i w których jej dokonania były najznaczniejsze. Więcej informacji o profesor Ewelinie Nurczyńskiej-Fidelskiej można znaleźć tutaj.

Gratulujemy zwycięzcy i dziękujemy wszystkim uczestnikom Konkursu. Nagroda zostanie wręczone podczas XXIX Ogólnopolskiej Konferencji Filmoznawczej, która odbywać się będzie w dniach 8-11 listopada 2019 w Radziejowicach.