ul logo out
usos out
 
 

Nowości wydawnicze naszych pracowników

30 września 2020

Magnetowidy, mikrokomputery i telewizja satelitarna - to nowe media okresu PRL-u, opisane w książce „Nowe Media w PRL" autorstwa Piotra Sitarskiego, Krzysztofa Jajki i Marii B. Gardy, wydanej w Wydawnictwie Uniwersytetu Łódzkiego. Książkę możecie zakupić na stronie wydawnictwa w cenie 40,40 zł a w wersji cyfrowej (pdf) tylko za 22,45 zł. Zapraszamy do lektury!

Maria B. Garda, Krzysztof Jajko, Piotr Sitarski, Nowe Media w PRL, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2020Nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego i Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi ukazała się monografii autorstwa naszego wykładowcy dr Michała Pabisia-Orzeszyny pt. "Zwrot historyczny w badaniach filmoznawczych". „Publikacja nie tylko stanowi nader kompetentne kompendium wiedzy o tzw. zwrocie historycznym w badaniach filmoznawczych, lecz także zaproszenie do dyskusji i apel o autorefleksyjność filmoznawców. Jej lektura uzmysławia metodologiczną wielość i różnorodność nurtu uważanego potocznie za jednolity" – słowa z recenzji prof. dr hab. Piotra Zwierzchowskiego.

Michał Pabiś-Orzeszyna, Zwrot historyczny w badaniach filmoznawczych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego i Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi, Łódź 2020Reżyser i filozof w jednej osobie? Pier Paolo Pasolini w swoich pismach i filmach pytał o status języka i literatury. Sięgał do różnorakich źródeł refleksji, o których to przeczytacie w publikacji naszego pracownika, Karola Jóźwiaka. Książka pt. „Koncepcja języka rzeczywistości Pier Paolo Pasoliniego" ukazała się w serii "Nowa Humanistyka" prowadzonej przez Instytut Badań Literackich PAN. 

Karol Jóźwiak, Koncepcja języka rzeczywistości Pier Paolo Pasoliniego, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2020