ul logo out
usos out
 
 

Zapisy na fakultety a specjalizacje

02 marca 2021

Studenci filmoznawstwa I i II roku studiów licencjackich mogą w ramach zajęć fakultatywnych uczestniczyć i zaliczać konwersatoria z siatki innych specjalizacji filmoznawczyc (a także innych kierunków prowadzonych przez Instytut), pod warunkiem, że zajęcia te nie kolidują z zajęciami obligatoryjnymi danego roku i można za nie przyznać 4 ECTS.

Przykładowo, studenci specjalizacji "Telewizja i wideo w dobie internetu" mogą uczestniczyć w zajęciach "Klasyka dramatu europejskiego" (które nie są dla nich obowiązkowe), a studenci specjalizacji "Krytyka filmowa i promocja kultury filmowej" - zapisać się na kurs "Gatunki i formaty telewizyjne".

Pamiętajcie też Państwo, że w ramach puli zajęć dowolnego wyboru można tez wybrać drugi z kursów "literowych" (obligatoryjnie jeden z dwóch kursów) - np. osoby, które w ramach kursu A wybrały kurs o fotografii, mogą zaliczyć także (w ramach wolnego wyboru) kurs o komiksie. (Warto jednak "mierzyć siły na zamiary"!).

W każdym wypadku zapisać się należy u prowadzącego na pierwszych zajęciach (z potwierdzeniem na drugim spotkaniu).