ul logo out
usos out
 
 

Studenci filmoznawstwa – Oliwia Nadarzycka i Szymon Szul – laureatami Studenckich Grantów Badawczych

30 kwietnia 2021

Studentka II roku studiów magisterskich Oliwia Nadarzycka, i student I roku studiów magisterskich Szymon Szul, będą realizowali swoje projekty naukowe w ramach Studenckich Grantów Badawczych. Oliwia Nadarzycka zbada profil produkcyjny Studia Małych Form Filmowych Se-Ma-For w Łodzi w latach sześćdziesiątych XX wieku, a Szymon Szul przyjrzy się sylwetce artystycznej Stanisława Lenartowicza. Opiekunką obu projektów jest dr Ewa Ciszewska.

Projekty naszych studentów znalazły się w gronie pięciu nagrodzonych wniosków, które zostały złożone przez studentów i studentki Wydziału Filologicznego. Oliwia Nadarzycka i Szymon Szul są członkami Grupy badawczej POLSKA ANIMACJA.

Serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w realizacji założonych planów.

Temat pracy Oliwii Nadarzyckiej brzmi:

„Przemiany produkcji filmowej w Studiu Małych Form Filmowych Se-Ma-For w Łodzi w latach 1960-1968"

Celem badania jest opracowanie naukowej monografii okresu 1960-1968 w działalności Studia Małych Form Filmowych Se-Ma-For w Łodzi. Tekst zaprezentuje proces zmian jaki zaszedł w latach 60., kiedy Studio Filmów Lalkowych w Tuszynie przekształciło się i przeniosło do Łodzi, tym samym rozszerzając swoją produkcje na nowe formy filmu animowanego, ale także kolejne gatunki, którymi są film fabularny oraz dokumentalny. Projekt określi, co było przyczyną tych zmian oraz czy postać dyrektora Ryszarda Brudzyńskiego i jego działania były istotne dla nowej inicjatywy. W tym celu przyjrzę się materiałom archiwalnym dotyczącym produkcji w Se-Ma-Forze. Poświęcę także uwagę rozkwitowi telewizji i sprawdzę jaki miała udział w produkcji filmowej studia. Zrewiduję strategie dystrybucyjne Centrali Wynajmu Filmów oraz to czy filmy Se-Ma-Fora były pokazywane na festiwalach w Polsce i na świecie. Przyjrzę się jakie to były festiwale oraz które z filmów były wysyłane i czy zdobywały nagrody. Projekt ma szansę zmienić panujące przekonanie, że Se-Ma-For to wyłącznie wytwórnia filmów animowanych. Badanie oparte zostanie na materiałach archiwalnych oraz współczesnych wywiadach narracyjnych, których respondentami będą twórcy Se-Ma-Fora z lat 1960-1968.

Temat pracy Szymona Szula:

„Kariera artystyczna Stanisława Lenartowicza w kontekście warunków funkcjonowania Studia Małych Form Filmowych Se-Ma-For w Łodzi"

Łódzki Se-Ma-For to studio, które trwale zapisało się w świadomości widzów i którego dokonania z perspektywy czasu wspomina się z nostalgią. Mimo to w badaniach polskiego filmoznawstwa nad rodzimą animacją, ze szczególnym uwzględnieniem animacji łódzkiej, jest to obszar wciąż niedostatecznie zbadany.
Celem moich badań jest przyjrzenie się temu, jak funkcjonowało Studio od końca lat 50. do końca lat 90. „od wewnątrz", z perspektywy etatowych pracowników, którzy pozostawali w cieniu sukcesów swoich kolegów docenianych na międzynarodowych festiwalach. Postacią dla mnie najważniejszą, przez której pryzmat chcę zilustrować działalność wytwórni, jest Stanisław Lenartowicz. Na jego twórczość, niesłusznie zapomnianą, składa się szerokie spektrum nierzadko nowatorskich rozwiązań technicznych. Styl Lenartowicza wymyka się jednoznacznemu przypisaniu go do wybranej kategorii, ponieważ na każdy film o ambicjach autorskich, przypadała produkcja komercyjna. Planuję zbadać nie tylko poszczególne pozycje z filmografii reżysera od strony formalnej, ale opisać również, jak wyglądały warunki produkcyjne wybranych pozycji. Jako że Lenartowicz realizował nie tylko miniatury filmowe, ale angażował się również w produkcję filmów seryjnych, zlecanych przez telewizję, ale też i zagranicznych kontrahentów, warte wyjaśnienia będą szczegóły, wynikające ze współpracy Se-Ma-Fora z Finami, Włochami i Amerykanami.
Jednak Lenartowicz to nie tylko reżyser, ale również osoba, która skutecznie walczyła o uznanie zawodu animatora za zawód twórczy, dlatego konieczne będzie prześledzenie wysiłków związanych ze zmianą kultury pracy w Studiu, jak układały się relacje między placówkami na Pabianickiej i Bednarskiej, i w jakich stosunkach pozostawał ze swoimi kolegami z pracy na przestrzeni lat. Filmy Lenartowicza, których produkcja często przekraczała terminy, a sam scenariusz ulegał modyfikacji nawet po kolaudacjach, natrafiały na różnego rodzaju utrudnienia, w tym cenzurę. Wątkiem niezbadanym, a wymagającym uwagi, są dzieła zaangażowane politycznie, od „Kto Ty Jesteś?", zrealizowanego z okazji 40. rocznicy powstania PZPR, po „Ruchome okno", odłożone na półkę i skończone po dwudziestu latach, oraz Rycerza – spotu wyborczego Lecha Wałęsy wykonanego techniką kombinowaną. Mimo że Lenartowicz tworzył produkcje żywo reagujące na nastroje społeczne, jego filmy są trudno dostępne, przez co on sam jest reżyserem zapomnianym.