ul logo out
usos out
 
 

Zajęcia do wyboru dla studentów Filmoznawstwa (III rok) i Mediów Audiowizualnych (I rok)

23 września 2021

 
FILMOZNAWSTWO - LICENCJACKIE

Studenci trzeciego semestru FIlmoznawstwa i wiedzy o mediach audiowizualnych wybierają jeden z dwóch kursów B (Strategie filmu eksperymentalnego LUB Polski film dokumentalny).

Studenci piątego semestru Filmoznawstwa i wiedzy o mediach audiowizualnych wybierają jeden z dwóch kursów D (Estetyka - wprowadzenie i Tradycja biblijna jako narracyjne źródło tekstów kultury) oraz jeden z dwóch kursów E (Edukacja audiowizualna i Serial telewizyjny). Sylabusy kursów i listy, na które można się zapisywać, znajdują się pod tym linkiem.Media audiowizualne i kultura cyfrowa – studia magisterskie 

W I semestrze studiów każdy student w ramach swojego kierunku realizuje dwa wykłady obowiązkowe (bez zapisów). Oprócz tego każdy ma obowiązek wybrać dwa kursy (dokładnie dwa) z każdego z trzech modułów, w sumie jest to zatem sześć kursów. Ukończenie tych kursów jest niezbędne do zaliczenia semestru. W rozkładzie zajęć te trzy moduły opisane są jako MA1, MA2 i MA3 (w prawym górnym rogu kratki). 

Listy z zapisami będą otwarte od godziny  17.00 30 września do godziny 15.00 2 października. 

 

Moduł 1. Strategie badań mediów (należy wybrać 2 propozycje) 

 1. Badanie gier komputerowych, dr D. Staszenko 

 1. Współczesny polski film animowany: produkcja, dystrybucja, edukacja, prof. P. Sitarski/dr M. Pabiś-Orzeszyna 

 1. Badanie praktyk mediów społecznych, dr P. Sołodki 

 1. Współczesne badania widowni filmowej i telewizyjnej, prof. Konrad Klejsa 

 

Moduł 2: Technologie doświadczenia/teorie mediów (należy wybrać 2 propozycje) 

 1. Sztuczne tła w twórczości filmowej i telewizyjnej, dr M. Pabiś-Orzeszyna 

 1. Teorie nowych mediów, dr M. Górska-Olesińska/dr K. Jędrasiak 

 1. Współczesne praktyki dokumentalistyczne, dr P. Sołodki 

 1. Doświadczenie użytkownika, dr M. Chojnacki 

 

Moduł 3: Analiza/krytyka (należy wybrać 2 propozycje) 

 1. Strategie transmedialne, dr. K Prajzner 

 1. Kino jako medium krytyki społecznej – przypadek współczesnego kina austriackiego, mgr O. Wesołowska 

 1. Socialist and Post-Socialist Cinema in Eastern Europedr Lucian Tion 

 1. Sztuki mediów jako praktyki badawcze, prof. R. Kluszczyński