ul logo out
usos out
 
 

Rozstrzygnięcie VI Konkursu im. Prof. Eweliny Nurczyńskiej-Fidelskiej

08 sierpnia 2022

Rozstrzygnięty został VI Konkurs im. Profesor Eweliny Nurczyńskiej-Fidelskiej na najlepszą pracę magisterską z zakresu kina polskiego lub edukacji audiowizualnej, organizowany przez Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne „Venae Artis" we współpracy z Katedrą Filmu i Mediów Audiowizualnych UŁ oraz z Muzeum Kinematografii w Łodzi.

Komisja Konkursowa pracowała w następującym składzie:
prof. dr hab. Grażyna Stachówna - przewodnicząca
dr hab. Katarzyna Citko, prof. UwB
dr hab. Kamila Żyto, prof. UŁ

Komisja jednogłośnie postanowiła przyznać Nagrodę Główną pracy pana magistra Szymona Szula pod tytułem Między Bednarską a Sezamkową. Koprodukcje Studia Filmowego Semafor w latach dziewięćdziesiątych, napisaną na Uniwersytecie Łódzkim pod kierunkiem dr hab. Piotra Sitarskiego, prof. UŁ.

W uzasadnieniu werdyktu Komisja Konkursowa stwierdziła, że praca pana mgr. Szula jest nowatorska naukowo, stanowi pionierską próbę opisania procesów produkcyjnych Semafora dotyczących koprodukcji z lat dziewięćdziesiątych XX wieku dokonaną na podstawie dokumentów i świadectw osób pracujących wtedy w wytwórni. Na szczególną uwagę zasługuje wysiłek naukowy włożony przez Autora w zgromadzenie cennych materiałów archiwalnych i przeprowadzenie unikalnych wywiadów. Należy także podkreślić osobiste emocjonalne zaangażowanie pana mgr. Szula w opracowanie podjętego tematu zauważalne w trakcie lektury rozprawy. Praca została napisana poprawnym, komunikatywnym językiem polskim. Reprezentuje zadowalający poziom edytorski.

Gratulujemy zwycięzcy i dziękujemy wszystkim uczestnikom Konkursu. Nagroda zostanie wręczona podczas XXXII Ogólnopolskiej Konferencji Filmoznawczej.

 

Konkurs ma na celu promowanie wartościowych badań naukowych, wspieranie początkujących badaczy oraz – last but not least – upamiętnienie zmarłej w roku 2016 profesor Eweliny Nurczyńskiej-Fidelskiej, która długie lata kierowała Katedrą Mediów i Kultury Audiowizualnej, była też współzałożycielką i wieloletnim prezesem Stowarzyszenia „Venae Artis" oraz osobą szczególnie zasłużoną dla rozwoju edukacji filmowej w Polsce. Z tego powodu tematyka konkursu dotyczy obszarów badawczych, którym Patronka poświęciła najwięcej uwagi i w których jej dokonania były najznaczniejsze. Więcej informacji o profesor Ewelinie Nurczyńskiej-Fidelskiej można znaleźć tutaj.