ul logo out
usos out
 
 

O filmoznawstwie

Dlaczego filmoznawstwo?


 • Film i media audiowizualne mają we współczesnym świecie decydujące znaczenie. Studia filmoznawcze pozwalają zrozumieć ich funkcjonowanie i rolę.
 • Studenci filmoznawstwa poznają historię i współczesność kina polskiego i światowego oraz teorię filmu. Uczą się analizować filmy i oceniać je. Zapoznają się z funkcjonowaniem instytucji filmowych (wytwórnie, firmy dystrybucyjne, kina itd.). Dowiadują się, jak badać kulturę filmową.
 • Studia uwzględniają bezpośredni kontekst kina, czyli inne media audiowizualne: telewizję, internet, gry cyfrowe. W programie filmoznawstwa znajduje się także duża ilość zajęć fakultatywnych (wybieranych przez studentów).
 • Studia filmoznawcze przygotowują do pracy w zawodach związanych z kulturą filmową, takich jak scenarzysta (filmu i telewizji), krytyk filmowy, edukator filmowy czy animator kultury. Daje to możliwość zatrudnienia w dynamicznie rozwijających się instytucjach sektora audiowizualnego (także w Łodzi). Ukończenie filmoznawstwa wyposaża też absolwentów w kompetencje przydatne na rozmaitych stanowiskach w ramach przemysłu filmowego i przemysłów pokrewnych (telewizja, nowe media).

Dlaczego na Uniwersytecie Łódzkim?


 • Katedra Filmu i Mediów Audiowizualnych UŁ ma najdłuższą w Polsce tradycję badań i studiów filmoznawczych.
 • Program studiów odzwierciedla szerokie zainteresowania naukowe uczonych pracujących w Katedrze, łącząc tradycję z najnowszymi prądami w badaniach filmoznawczych.
 • W ramach licencjackich studiów filmoznawczych na UŁ istnieją TRZY specjalizacje: Scenariopisarstwo - Krytyka i promocja filmu - Telewizja i wideo w dobie internetu. Obejmują one przede wszystkim zajęcia praktyczne (ponadto student może zaliczyć część zajęć z innej specjalizacji niż wybrana w ramach puli zajęć fakultatywnych).
 • Na studiach magisterskich "Media audiowizualne" nie ma specjalizacji - ale tez nie ma "sztywnego" planu (9 modułów oferujących po 4 zajęcia, z których student wybiera po 2 kursy), co oznacza, że student sam ksztatuje zarówno swoje akademickie curriculum, jak i tygodniowy kalendarz zajęć.
 • Oferujemy bogaty, corocznie zmieniany zestaw przedmiotów fakultatywnych (wybieranych przez studentów).
 • Jesteśmy częscią Instytutu Kultury Współczesnej, w którego składzie są także m.in Katedra Dramatu i Teatru oraz Katedra Nowych Mediów i Kultury Cyfrowej - co oznacza, że studenci interesujący sie teatrem lub grami komputerowymi mogą uczestniczyć w kursach oferowanych przez te katedry (bez konieczności szukania oferty w innych budynkach campusu).
 • Współpracujemy z wieloma uniwersytetami zagranicznymi, co daje studentom bogate możliwości wyjazdów stypendialnych w ramach programu Erasmus.
 • Łódź jest wyjątkowym miejscem do studiowania filmu. Przez lata była centrum polskiego przemysłu filmowego, a dziś działa tu wiele instytucji filmowych: Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna, Muzeum Kinematografii, Narodowe Centrum Kultury Filmowej, wytwórnie filmowe, kina niezależne. Katedra Filmu i Mediów Audiowizualnych UŁ współpracuje z większością z nich.

Wykładowcy o studiach

Posłuchaj, co o studiach filmoznawczych mówią wykładowcy: