ul logo out
usos out
 
 

O filmoznawstwie

Dlaczego filmoznawstwo?


  • Film i media audiowizualne mają we współczesnym świecie decydujące znaczenie. Studia filmoznawcze pozwalają zrozumieć ich funkcjonowanie i rolę.
  • Studenci filmoznawstwa poznają historię i współczesność kina polskiego i światowego oraz teorię filmu. Uczą się analizować filmy i oceniać je. Zapoznają się z funkcjonowaniem instytucji filmowych (wytwórnie, firmy dystrybucyjne, kina itd.). Dowiadują się, jak badać kulturę filmową.
  • Studia uwzględniają bezpośredni kontekst kina, czyli inne media audiowizualne: telewizję, internet, gry cyfrowe. W programie filmoznawstwa znajduje się także duża ilość zajęć fakultatywnych (wybieranych przez studentów).
  • Studia filmoznawcze przygotowują do pracy w zawodach związanych z kulturą filmową, takich jak scenarzysta (filmu i telewizji), krytyk filmowy, edukator filmowy czy animator kultury. Daje to możliwość zatrudnienia w dynamicznie rozwijających się instytucjach sektora audiowizualnego (także w Łodzi). Ukończenie filmoznawstwa wyposaża też absolwentów w kompetencje przydatne na rozmaitych stanowiskach w ramach przemysłu filmowego i przemysłów pokrewnych (telewizja, nowe media).

Dlaczego na Uniwersytecie Łódzkim?


  • Zakład Historii i Teorii Filmu UŁ ma najdłuższą w Polsce tradycję badań i studiów filmoznawczych.
  • Program studiów odzwierciedla szerokie zainteresowania naukowe uczonych pracujących w Zakładzie, łącząc tradycję z najnowszymi prądami w badaniach filmoznawczych.
  • W ramach licencjackich studiów filmoznawczych na UŁ istnieją dwie specjalizacje: Scenariopisarstwo oraz Krytyka i promocja filmu. Obejmują one przede wszystkim zajęcia praktyczne, na których studenci uczą się podstaw warsztatu filmowego, scenariopisarstwa, krytyki filmowej, organizacji i animacji kultury filmowej oraz wybranych aspektów produkcji filmowej.
  • Oferujemy bardzo bogaty, corocznie zmieniany zestaw przedmiotów fakultatywnych (wybieranych przez studentów).
  • Współpracujemy z wieloma uniwersytetami zagranicznymi, co daje studentom bogate możliwości wyjazdów stypendialnych w ramach programu Erasmus.
  • Łódź jest wyjątkowym miejscem do studiowania filmu. Przez lata była centrum polskiego przemysłu filmowego, a dziś działa tu wiele instytucji filmowych: Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna, Muzeum Kinematografii, Narodowe Centrum Kultury Filmowej, wytwórnie filmowe, kina niezależne. Zakład Historii i Teorii Filmu UŁ współpracuje z większością z nich.

Wykładowcy o studiach

Posłuchaj, co o studiach filmoznawczych mówią wykładowcy: