ul logo out
usos out
 
 

Studia

magisterskie

Magisterskie studia filmoznawcze kształcą specjalistów w zakresie filmu i kultury filmowej. Na Uniwersytecie Łódzkim prowadzone są one w ramach kierunku Kulturoznawstwo. Specjalność filmoznawcza obejmuje około 70 procent wykładanych tu kursów (od pierwszego semestru studiów), pozostałe to przedmioty o charakterze ogólnohumanistycznym.

Wyróżnikiem studiów filmoznawczych na Uniwersytecie Łódzkim jest duża liczba i różnorodność zajęć fakultatywnych (wybieranych przez studentów); oferujemy także wiele możliwości wyjazdów w ramach programu Erasmus.


Dla kogo?

Specjalność filmoznawcza na studiach magisterskich adresowana jest do osób posiadających tytuł licencjata, zainteresowanych filmem i kulturą wizualną. Studia pozwalają ugruntować i rozwinąć wiedzę zdobytą na pierwszym stopniu studiów lub też – w przypadku absolwentów innych niż filmoznawstwo kierunków – uzupełnić ją o nowy obszar. Zapraszamy więc na studia magisterskie absolwentów różnych kierunków humanistycznych, którzy chcieliby wzbogacić swoje wykształcenie o znajomość filmu i kultury filmowej. Zapraszamy też absolwentów pozostałych kierunków, którzy są zainteresowani kinem, a wiedza filmoznawcza może im się przydać w karierze zawodowej.Jak zostać studentem?

Szczegółowe informacje rekrutacyjne dostępne są na stronie https://rekrutacja.uni.lodz.plCo po studiach?

Absolwenci kierunku są przygotowywani do pracy w zawodach związanych z kulturą filmową, takich jak scenarzysta (filmu i telewizji), krytyk filmowy, edukator filmowy czy animator kultury. Daje to możliwość zatrudnienia w dynamicznie rozwijających się instytucjach sektora audiowizualnego (także w Łodzi). Ukończenie kulturoznawstwa ze specjalnością filmoznawczą wyposaża też absolwentów w kompetencje przydatne na rozmaitych stanowiskach w ramach przemysłu filmowego i przemysłów pokrewnych (telewizja, nowe media).programy-pobierz-text

pobierz szczegółowy program studiów magisterskich