ul logo out
usos out
 
 

Studia

magisterskie

Magisterskie studia filmoznawcze kształcą specjalistów w zakresie filmu i kultury filmowej. Na Uniwersytecie Łódzkim do 2020 roku prowadzone były one w ramach kierunku Kulturoznawstwo. Od 2021 roku wspólnie z Katedrą Nowych Mediów i Kultury Cyfrowej uruchamiamy studia magisterskie MEDIA AUDIOWIZUALNE I KULTURA CYFROWA.

Program tych studiów jest w 90 procentach zbudowany na zasadzie modułowej - w ramach 9 modułów student samodzielnie wybiera kursy (każdorazowo dwa z czterech oferowanych w każdym module), co oznacza także, że w dużej mierze samodzielnie kształtuje swój plan zajęć. 

Dla kogo?

Studia magisterskie na kierunku MEDIA AUDIOWIZUALNE I KULTURA CYFROWA  adresowane są do osób posiadających tytuł licencjata, zainteresowanych filmem i kulturą wizualną. Studia pozwalają ugruntować i rozwinąć wiedzę zdobytą na pierwszym stopniu studiów lub też – w przypadku absolwentów innych niż filmoznawstwo kierunków – uzupełnić ją o nowy obszar. Zapraszamy więc na studia magisterskie absolwentów różnych kierunków humanistycznych, którzy chcieliby wzbogacić swoje wykształcenie o znajomość filmu i kultury filmowej. Zapraszamy też absolwentów pozostałych kierunków, którzy są zainteresowani kinem, a wiedza filmoznawcza może im się przydać w karierze zawodowej.Jak zostać studentem?

Szczegółowe informacje rekrutacyjne dostępne są na stronie https://rekrutacja.uni.lodz.plCo po studiach?

Absolwenci kierunku są przygotowywani do pracy w zawodach związanych z kulturą filmową, takich jak scenarzysta (filmu i telewizji), krytyk filmowy, edukator filmowy czy animator kultury. Daje to możliwość zatrudnienia w dynamicznie rozwijających się instytucjach sektora audiowizualnego (także w Łodzi). Ukończenie studiów wyposaża też absolwentów w kompetencje przydatne na rozmaitych stanowiskach w ramach przemysłu filmowego i przemysłów pokrewnych (telewizja, nowe media).programy-pobierz-text

pobierz szczegółowy program studiów magisterskich