ul logo out
usos out
 
 

Studia

licencjackie


Dla kogo?

Licencjackie studia filmoznawcze kształcą specjalistów w zakresie filmu i kultury filmowej. Pozwalają uzyskać wiedzę dotyczącą historii i współczesności kina polskiego i światowego, teorii filmu i jego roli w kulturze. Choć studia skoncentrowane są na filmie, uwzględniają też bezpośredni kontekst kina: telewizję i nowe media. Ponadto studenci nabywają podstawową wiedzę w zakresie teorii kultury, filozofii, wiedzy o teatrze, teorii literatury oraz historii sztuk plastycznych.

Filmoznawstwo adresowane jest do osób zainteresowanych filmem i kulturą wizualną. Wiedza o filmie dostarcza narzędzi niezbędnych do zrozumienia współczesnej kultury i pozwala aktywnie uczestniczyć w jej tworzeniu. Studia nie tylko rozwijają wrażliwość estetyczną i poszerzają wiedzę studentów w zakresie kultury filmowej, ale też uczą ich świadomego odbioru innych tekstów kultury.

Jak zostać studentem?

Szczegółowe informacje rekrutacyjne dostępne są na stronie https://rekrutacja.uni.lodz.pl

Jakie specjalizacje oferuje kierunek? 

Po pierwszym semestrze student decyduje się na JEDNĄ Z TRZECH specjalizacji, które trwają do końca VI semestru (a w ramach zajęć fakultatywnych student może wybrać pojedyncze zajęcia ze specjalizacji innej niż zadeklarowana). Są to:
- "Scenariopisarstwo"
- "Krytyka i promocja filmu"
- "Telewizja i wideo w dobie internetu"
Obejmują one przede wszystkim zajęcia praktyczne - szczegółowy program studiów w zakładkach poniższego załącznika.

Co po studiach?

Absolwenci kierunku są przygotowywani do pracy w zawodach związanych z kulturą filmową, takich jak scenarzysta (filmu i telewizji), krytyk filmowy, edukator filmowy czy animator kultury. Daje to możliwość zatrudnienia w dynamicznie rozwijających się instytucjach sektora audiowizualnego (także w Łodzi). Ukończenie filmoznawstwa wyposaża też absolwentów w kompetencje przydatne na rozmaitych stanowiskach w ramach przemysłu filmowego i przemysłów pokrewnych (telewizja, nowe media).

W łódzkim ośrodku studiowali:
- znakomici twórcy i osoby z branży filmowej (m. in. Paweł Edelman, Dorota Kędzierzawska, Maciej Maciejewski, Władysław Pasikowski, Piotr Trzaskalski, Łukasz Dzięcioł),
- a także krytycy filmowi i dziennikarze zajmujący się tematyką kulturalną (m.in.: Dariusz Bugalski, Andrzej Bukowiecki, Zbigniew Pietrasik, Anna Tatarska, Anita Werner, Mariola Wiktor, Diana Dąbrowska, Dawid Dróżdż).
programy-pobierz-text

pobierz szczegółowy program studiów licencjackich