ul logo out
usos out
 
 

Fakultety

w roku akademickim 2018/2019

[sem. let / st. lic] Analiza i krytyka sztuki nowych mediów

prof. Ryszard W. Kluszczyński
studia:  stacjonarne
 
 

[sem. let / st. lic] Historia wideo w Polsce i sposoby jej badania

prof. Piotr Sitarski
studia:  stacjonarne
 
 

[sem. let / st. lic] Kultura filmowa Lodzi

dr Krzysztof Jajko
studia:  stacjonarne
 
 

[sem. let / st. lic] Reprezentacje historii w filmie

prof. Natasza Korczarowska
studia:  stacjonarne
 
 

[sem. let / st. mgr] Feministyczny dokument filmowy

dr Dagmara Rode
studia:  stacjonarne
 
 

[sem. zim / st. lic] Polska kinematografia w latach 1955-1961

mgr Jarosław Grzechowiak
studia:  stacjonarne
 
 

[sem. zim / st. lic] Historia polskiego serialu telewizyjnego

mgr Patrycja Dziubczyńska
studia:  stacjonarne
 
 

[sem. zim / st. mgr] Kino schyłku Republiki Weimarskiej 1930-1933

dr hab. Tomasz Kłys
studia:  stacjonarne