ul logo out
usos out
 
 

Fakultety

w semestrze letnim 2021

[sem. let / st. lic] Analiza i krytyka sztuki nowych mediów

prof. Ryszard W. Kluszczyński
studia:  stacjonarne
 
 

[sem. let / st. lic] Kultura filmowa Lodzi

dr Ewa Ciszewska
studia:  stacjonarne
 
 

[sem. let / st. mgr] FIlm jako medium domowe w Polsce

prof. Piotr Sitarski
studia:  stacjonarne
 
 

[sem. let / st. mgr] Kino w partii, partia w kinie

mgr Jarosław Grzechowiak
studia:  stacjonarne
 
 

[sem. let / st. mgr]__Kino państw byłego ZSRR

mgr Ilya Tsibets
studia:  stacjonarne
 
 

[sem. let. / st. lic] Kino II RP w perspektywie produkcyjnej

dr Łukasz Biskupski
studia:  stacjonarne