ul logo out
usos out
 
 

Badania

Zakładu Historii i Teorii Filmu

Uczeni pracujący w Zakładzie Historii i Teorii Filmu prowadzą badania wielu obszarów filmu i kina. Najdłuższą tradycję mają badania nad historią kina polskiego oraz badania edukacji filmowej. Nowsze i całkiem nowe tematy badawcze obejmują studia nad widownią filmową i przemysłem filmowym, historię kina wczesnego oraz kultury wideo. Spośród zagadnień teoretycznych podejmowanych przez pracowników Zakładu najważniejsze dotyczą narratologii filmowej i postrukturalistycznych koncepcji kultury audiowizualnej.

Od swojego powstania Zakład Historii i Teorii Filmu współpracował zarówno z polskimi i zagranicznymi ośrodkami badawczymi, jak i z różnymi instytucjami zajmującymi się filmem i kulturą filmową. Szczególnie ważne są związki z instytucjami filmowej Łodzi: Państwową Wyższą Szkołą Filmową, Teatralną i Telewizyjną, Muzeum Kinematografii, Wytwórnią Filmów Oświatowych, Centralnym Gabinetem Edukacji Filmowej i tworzącym się Narodowym Centrum Kultury Filmowej.
 
W ostatnich latach w Zakładzie realizowane były trzy granty badawcze:
- "Pozasystemowe sposoby użytkowania nowych technologii medialnych w okresie schyłkowego PRL" (zleceniodawca: Narodowe Centrum Nauki; kierownik: prof. Piotr Sitarski)
- „Kino polskie lat 1918-1939 w perspektywie interkulturowej" (zleceniodawca: Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, kierownik: prof. T. Kłys)
- „Pamięć lat nazizmu w niemieckim filmie fabularnym" (zleceniodawca: Narodowe Centrum Nauki, kierownik: dr K. Klejsa)

Obecnie realizowany jest projekt badawczy "Rozpowszechnianie filmów w Polsce Ludowej", finansowany w kwocie 998.000 zł ze środków Narodowego Centrum Nauki w ramach projektu Sonata Bis. Kierownikiem projektu jest dr hab. Konrad Klejsa (czytaj więcej TU).