ul logo out
usos out
 
 

Historia

filmoznawstwa na Uniwersytecie Łódzkim

Działający na Uniwersytecie Łódzkim Zakład Historii i Teorii Filmu jest najstarszym w Polsce uniwersyteckim ośrodkiem badań filmoznawczych. 

Założony został w roku 1959, jako Zakład Wiedzy o Filmie, przez prof. Bolesława Lewickiego, pioniera polskiego filmoznawstwa. Pod koniec lat 70. funkcję kierownika Zakładu przejęła doc. Pola Wert, a u schyłku kolejnej dekady – prof. Grzegorz Gazda. W latach dziewięćdziesiątych Zakładem kierowała prof. Ewelina Nurczyńska-Fidelska. W roku 2002, w związku z rozwojem tematyki badań, Zakład Wiedzy o Filmie przekształcony został w Katedrę Mediów i Kultury Audiowizualnej (w latach 2008-2015 kierował nim prof. Ryszard W. Kluszczyński), w której wyodrębniono dzisiejszy Zakład Historii i Teorii Filmu. Obecnie kierownikiem Katedry i Zakładu jest dr hab. Piotr Sitarski, prof. UŁ.

W różnych okresach istnienia Zakładu jego pracownikami etatowymi byli uznani badacze (Urszula Czartoryska, Zbigniew Czeczot-Gawrak, Wiesław Godzic, Alicja Helman, Andrzej Gwóźdź, Maria Kornatowska, Krzysztof Loska, Zygmunt Machwitz, Elżbieta Ostrowska, Jan Rek, Kazimierz Sobotka, Bronisława Stolarska, Tadeusz Szczepański, Edward Zajiček, Andrzej Zalewski), a także wybitni twórcy filmowi (Grzegorz Królikiewicz, Paweł Edelman, Ryszard Lenczewski, Maciej Łukowski, Józef Robakowski).

Początkowo Zakład Wiedzy o Filmie prowadził specjalność filmoznawczą w ramach studiów polonistycznych, a od roku 1975 – w ramach kulturoznawstwa. W roku 2016 powołane zostały samodzielne studia filmoznawcze na poziomie licencjackim.

Na łódzkim filmoznawstwie studiowali znakomici twórcy i osoby z branży filmowej (m. in. Łukasz Dzięcioł, Paweł Edelman, Dorota Kędzierzawska, Maciej Maciejewski, Władysław Pasikowski, Piotr Trzaskalski), a także krytycy filmowi i dziennikarze zajmujący się tematyką kulturalną (m.in.: Dariusz Bugalski, Andrzej Bukowiecki, Zbigniew Pietrasik, Anna Tatarska, Anita Werner, Mariola Wiktor).