ul logo out
usos out
 
 

  

Czasopisma

Czasopisma o tematyce filmowej 
„EKRANy” – w dwumiesięczniku, ukazującym się od 2011 r., publikowane są artykuły poświęcone kulturze audiowizualnej (m.in. z zakresu historii i teorii kina oraz związków filmu z pozostałymi dziedzinami sztuki). Twórcą czasopisma i jego redaktorem naczelnym jest Rafał Syska. Stałą współpracę z magazynem podejmują: Michał Lesiak, Amelia Wichowicz, Miłosz Stelmach, Barbara Szczekała, Mateusz Felczak
Strona internetowa: http://ekrany.org.pl/ 
„Film” – magazyn wydawany nieprzerwanie od 1946 r. do 2013 r. jest najstarszym polskim czasopismem należącym do kategorii prasy filmowej. Aktualnie „Film” funkcjonuje jako portal internetowy, publikujący newsy ze świata filmu, recenzje i artykuły publicystyczne. Archiwalne wydania magazynu dostępne są bezpłatnie w wersji elektronicznej na stronie http://www.filmopedia.org/. 
Stanowisko redaktor naczelnej pełni Karolina Chymkowska. Stałymi współpracownikami są: Krzysztof Bogumilski, Miłosz Drewniak, Jerzy Babarowski, Brunon Hawryluk.
Strona internetowa: http://film.org.pl/ 
„Film&TV Kamera” – specjalistyczny magazyn skierowany jest do osób związanych z branżą audiowizualną (zwłaszcza do producentów filmowych i telewizyjnych). W każdym numerze publikowane są testy wyposażenia technicznego, wprowadzanego na rynek (np. kamer czy sprzętu oświetleniowego). Redaktor naczelną kwartalnika, ukazującego się od 2001 r., jest Jolanta Tokarczyk. Na łamach czasopisma regularnie publikują radca prawny Joanna Karasińska i aplikant Agnieszka Witońska-Pakulska (Bukowski&Wspólnicy), Natasza Korczarowska, Tomasz Niedźwiedź, Cezary Piekarczyk, Jarosław Ruzik, Arkadiusz Wojnarowski.
Strona internetowa: http://filmtvkamera.pl/ 
„FilmPro” – kwartalnik wydawany jest od 2010 r. z myślą o twórcach filmowych. Na łamach magazynu przybliżane są kreatywne, technologiczne i ekonomiczne aspekty produkcji filmowej. Funkcję redaktor naczelnej pełni Irena Gruca-Rozbicka. Do grona stałych współpracowników zaliczani są: Sylwester Adamski, Jarosław Barzan, Michał Bukojemski, Andrzej Bukowiecki, Elżbieta Chowaniec, Jerzy Drozda, Grzegorz Jankowski, Wojtek Jagiełło, Łukasz Karwowski, Maciej Kozłowski, Szymon Lenkowski, Magdalena Lebecka, Marta Łachacz, Nenad Miković, Dorota Paciarelli, Ewa Podgórska, Mateusz Rakowicz, Magda Sendecka, Radosław Skłodowski, Jarek Somborski, Jarosław Szoda, Tomasz Szafrański, Michał J. Zabłocki, Magdalena Wołyniec, Barbara Welbel, Artur Żurawski.
Strona internetowa: http://www.filmpro.com.pl/ 
„Kino” – miesięcznik ukazuje się na polskim rynku od 1966 r. (wydania z lipca i sierpnia publikowane są jako jeden numer). Treść czasopisma tworzą wywiady i artykuły skoncentrowane wokół twórczości i edukacji filmowej, a także recenzje i relacje z festiwali. Archiwalne numery (w wersji zdigitalizowanej) są dostępne bezpłatnie dzięki wsparciu ze strony Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. „Kino” przyznaje Nagrody im. Bolesława Michałka dla najlepszej książki filmowej roku oraz Nagrody im. Zbyszka Cybulskiego dla „młodych aktorów wyróżniających się wybitną indywidualnością”. Redaktorem naczelnym jest Andrzej Kołodyński, a wśród stałych współpracowników znajdują się: Grażyna Arata, Iwona Cegiełkówna, Alicja Helman, Tomasz Jopkiewicz, Maria Kornatowska, Magdalena Lebecka, Tadeusz Lubelski, Maria Oleksiewicz, Jan Olszewski, Tadeusz Sobolewski, Tadeusz Szczepański, Tadeusz Szyma, Piotr Śmiałowski. 
Strona internetowa: http://www.kino.org.pl/ 
„Kwartalnik Filmowy” – czasopismo, wydawane obecnie przez Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk w nakładzie tysiąca egzemplarzy, ukazało się po raz pierwszy w 1951 roku. Każdy z numerów periodyku poświęcony jest odrębnemu zagadnieniu (zgodnie z planami wydawniczymi, w 2017 r. tematem przewodnim wydań będą m.in. „wędrujące motywy” i „świętowanie”). Od 1998 r. redaktorem naczelnym jest Teresa Rutkowska. W gronie stałych współpracowników znajdują się: Elżbieta Durys, Marcin Giżycki, Andrzej Gwóźdź, Alicja Helman, Małgorzata Hendrykowska, Marek Hendrykowski, Maryla Hopfinger, Ryszard W. Kluszczyński, Tomasz Kłys, Paulina Kwiatkowska, Tadeusz Lubelski, Ewa Mazierska, Elżbieta Ostrowska-Chmura, Andrzej Pitrus, Grażyna Stachówna, Tadeusz Szczepański, Monika Talarczyk-Gubała, Andrzej Zalewski. 
Strona internetowa: http://www.ispan.pl/pl/dzialalnosc-badawcza/zaklad-antropologii-kultury-filmu-i-sztuki-audiowizualnej/kwartalnik-filmowy.-redakcja 
„Magazyn Filmowy SFP” – treść kwartalnika wydawanego od 2007 r. koncentruje się na zagadnieniach dotyczących branży audiowizualnej. Magazyn dystrybuowany jest wśród członków Stowarzyszenia Filmowców Polskich w wersji drukowanej. Elektroniczna wersja czasopisma dostępna jest bezpłatnie dla wszystkich zainteresowanych. Redaktor naczelną jest Anna Wróblewska. Wśród stałych współpracowników znajdują się: Jerzy Armata, Andrzej Bukowiecki, Edyta Jarząb, Łukasz Maciejewski, Liwia Mądzik, Aleksandra Różdżyńska, Anna Serdiukow.
Strona internetowa: http://www.sfp.org.pl/ 
„Panoptikum” – periodyk wydawany przez Akademickie Centrum Kultury UG. Na łamach magazynu publikowane są artykuły o tematyce popularno-naukowo-artystycznej. Redakcja nieustannie poszukuje najwłaściwszej formy do przekazywania nie zawsze konwencjonalnych treści. Uzupełnieniem tekstów zamieszczanych w wydaniu drukowanym jest wortal dedykowany miłośnikom mediów audiowizualnych. Funkcję redaktor naczelnej pełni Grażyna Świętochowska. Radę naukowo-redakcyjną tworzą: Bohdan Dziemidok, Krzysztof Kornacki, Ewa Mazierska, Mirosław Przylipiak, Jerzy Szyłak.
Strona internetowa: http://panoptikum.pl 
„Pleograf – Kwartalnik Akademii Polskiego Filmu” – kwartalnik, wydawany od 2016 r. przez Filmotekę Narodową, zawiera artykuły poświęcone polskiej kinematografii. Oprócz tekstów stanowiących trzon numerów monograficznych, publikowane są także recenzje i wywiady z osobistościami świata filmu. Redaktor naczelną jest Paulina Kwiatkowska. Na łamach kwartalnika publikowali Łukasz Biskupski, Maryla Hopfinger, Małgorzata Jakubowska, Konrad Klejsa, Piotr Kletowski, Krzysztof Kornacki, Tadeusz Lubelski, Marcin Maron, Rafał Marszałek, Teresa Rutkowska, Piotr Zwierzchowski.
Strona internetowa: http://akademiapolskiegofilmu.pl/pl/historia-polskiego-filmu/pleograf 
„Script. Zeszyty Gdyńskiej Szkoły Filmowej” – magazyn ukazuje się od 2016 r. w wyniku wspólnej inicjatywy Gdyńskiej Szkoły Filmowej i Uniwersytetu Gdańskiego. Publikowane artykuły łączą perspektywę teoretyczną z ujęciem praktycznym. Dotychczas ukazał się jeden numer czasopisma, poświęcony „krótkiemu filmowi fabularnemu”; wydanie kolejnego planowane jest na wiosnę 2017 r. Funkcję redaktora naczelnego pełni Krzysztof Kornacki.
Strona internetowa: https://www.facebook.com/gsfscript/?fref=ts 
„Studia Filmoznawcze” – rocznik naukowy wydawany jest od 1979 r. przez Uniwersytet Wrocławski. Publikowane artykuły prezentują historyczne, teoretyczne i krytyczne ujęcie dziedziny sztuki filmowej. Redaktorem naczelnym jest Sławomir Bobowski. W czasopiśmie publikowano artykuły autorstwa m.in. Alicji Helman, Tadeusza Lubelskiego, Krzysztofa Loski, Rafała Syski, Andrzeja Pitrusa, Łucji Demby, Mirosława Przylipiaka.
Strona internetowa: http://sf.sjol.eu/
 
Czasopisma zawierające komponent filmoznawczy:
„Dwutygodnik” – internetowe czasopismo, wydawane od 2009 r. przez Narodowy Instytut Audiowizualny. Magazyn, na łamach którego publikowane są recenzje, wywiady, eseje, artykuły krytycznoliterackie i wiersze, pełni funkcję informacyjną i opiniotwórczą. Regularnie ukazują się numery tematyczne, omawiające wybrane zagadnienie z dziedziny kultury. Redaktor naczelną jest Zofia Król. Z redakcją współpracują m.in. Piotr Czerkawski, Kinga Dunin, Mirosław Filiciak, Błażej Hrapkowicz, Marcin Król, Paulina Kwiatkowska, Jakub Majmurek, Rafał Marszałek, Ludwika Mastalerz, Anda Rottenberg, Michał Walkiewicz, Bartosz Żurawiecki.
Strona internetowa: http://www.dwutygodnik.com/ 
„Images” – kwartalnik naukowy, ukazujący się od 2003 r. nakładem Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM w Poznaniu. Od 2011 r. jego współwydawcą jest Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna w Łodzi. Poszczególne numery czasopisma mają charakter monograficzny i przybliżają zjawiska współczesnej kultury audiowizualnej. Redaktorem naczelnym jest Marek Hendrykowski. Na łamach magazynu publikowali m.in.: Marcin Adamczak, Ewa Ciszewska, Justyna Czaja, Marek Hendrykowski, Konrad Klejsa, Ewa Mazierska, Katarzyna Mąka-Malatyńska, Rafał Syska, Piotr Zwierzchowski.
Strona internetowa: http://pressto.amu.edu.pl/index.php/i 
„Kultura popularna” – kwartalnik naukowy, wydawany od 2002 r. przez Uniwersytet SWPS. Publikowane w czasopiśmie artykuły odnoszą się do rozmaitych aspektów kultury popularnej, m.in. kultury codzienności, nowych technologii czy sztuki współczesnej. Od 2012 r. magazyn dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie http://kulturapopularna-online.pl/. Funkcję redaktora naczelnego pełni Wiesław Godzic. W skład zespołu redakcyjnego wchodzą również: Mirosław Filiciak, Małgorzata Kowalewska, Lidia Rudzińska-Sierakowska, Łukasz Biskupski.
Strona internetowa: https://swps.pl/150-nauka/czasopisma-naukowe/2289-kultura-popularna 
„Kultura współczesna” – kwartalnik naukowy, ukazujący się od 1993 r. z inicjatywy Instytutu Kultury, a następnie (od 2003 r.) Narodowego Centrum Kultury. Od 2005 r. czasopismo stanowi forum Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego. Publikowane na łamach magazynu artykuły poruszają problematykę kulturową w kontekstach historiozoficznych, socjologicznych i praktycznych. Kwartalnik pojawia się w sprzedaży w wersji drukowanej, natomiast na stronie internetowej czasopisma dostępna jest bezpłatnie większość archiwalnych artykułów. Za koncepcję i redakcję naukową każdego numeru tematycznego odpowiadają specjaliści z danej dziedziny. W skład redakcji, oprócz redaktor naczelnej Marianny Michałowskiej, wchodzą: Magdalena Woźniewska-Działak, Małgorzata Chrobak, Tomasz Majewski.
Strona internetowa: http://www.kulturawspolczesna.pl/ 
„Perspektywy Kulturoznawcze” – naukowe czasopismo, redagowane przez pracowników Zakładu Badań nad Kulturą Artystyczną Instytutu Kulturoznawstwa UAM i dostępne w wersji elektronicznej. Omawiane na łamach magazynu praktyki artystyczne analizowane są z perspektywy kulturoznawczej. Każdy numer poświęcony jest odrębnemu zagadnieniu. Redakcję tworzą: Katarzyna Chrobak, Marcin Klaja i Daria Rzeczkowska.
Strona internetowa: http://www.pkult.amu.edu.pl/
„Teksty Drugie. Teoria literatury, krytyka, interpretacja” – dwumiesięcznik wydawany od 1990 r. przez Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk we współpracy ze Stowarzyszeniem Pro Cultura Litteraria. Treść czasopisma o orientacji literaturoznawczej tworzą również artykuły odnoszące się do dziedzin pokrewnych: wiedzy o literaturze, języku i kulturze, filozofii i estetyki, antropologii (kulturowej i literackiej), studiów genderowych i postkolonialnych. Regularnie przygotowywane są numery monograficzne. Redaktorem naczelnym jest Ryszard Nycz. W skład kolegium redakcyjnego wchodzą: Agata Bielik-Robson, Włodzimierz Bolecki, Maria Delaperrière, Ewa Domańska, Grzegorz Grochowski, Zdzisław Łapiński, Michał Paweł Markowski, Maciej Maryl, Jakub Momro, Anna Nasiłowska, Leonard Neuger, Bożena Shallcross, Justyna Tabaszewska, Marta Zielińska, Marta Bukowiecka.
Strona internetowa: http://tekstydrugie.pl/ 
„Widok. Teorie i praktyki kultury wizualnej” – czasopismo wydawane jest przez „Widok. Fundację Kultury Wizualnej”, afiliowaną przy Instytucie Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. W czasopiśmie publikowane są artykuły poświęcone szeroko pojętej kulturze wizualnej. Zawartość pisma dostępna jest w wersji elektronicznej na zasadach wolnego dostępu. W skład redakcji wchodzą: Katarzyna Bojarska, Iwona Kurz, Paweł Mościcki, Krzysztof Pijarski, Magda Szcześniak, Tomasz Szerszeń i Łukasz Zaremba. 
Strona internetowa: http://pismowidok.org/index.php/one/issue/view/18/showToc#abs363
 
Opracowanie: Marta Kasprzak, sekretarz Koła Naukowego Filmoznawców UŁ, marzec 2017.