ul logo out
usos out
 
 

instytucje

Polski Instytut Sztuki Filmowej
www.pisf.pl
Polski Instytut Sztuki Filmowej powstał w 2005 roku. Zajmuje się realizacją ustawowych zadań polityki państwa w dziedzinie kinematografii. O dotacje mogą ubiegać się podmioty działające w dziedzinach: produkcja filmowa, edukacja i upowszechnianie kultury filmowej, rozwój kin oraz promocja polskiego filmu zagranicą.
Muzeum Kinematografii 
www.kinomuzeum.pl
Instytucja miejska zajmująca się edukacją i upowszechnianiem kultury filmowej. 
W zbiorach muzeum znajdują się: unikalna kolekcja urządzeń optycznych, ogromna kolekcja polskich i zagranicznych plakatów filmowych, a także fotosy i elementy scenografii. Bogaty zbiór eksponatów prezentowany jest na wystawach stałych: „Pałac pełen bajek”, „Sekrety filmu”, „Latająca maszyna”. W Muzeum działa także kino studyjne, gdzie oprócz projekcji filmowych, odbywają się spotkania z twórcami oraz panele dyskusyjne.
Narodowe Centrum Kultury Filmowej
www.nckf.pl
Instytucja zajmująca się edukacją i upowszechnieniem kultury filmowej prowadzona wspólnie przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Miasto Łódź. 
W projekcie działań NCKF znalazły się trzy interaktywne wystawy stałe („Materia kina”, „Mechaniczne oko” i „Kino Polonia”), liczne przedsięwzięcia edukacyjne, pracownia badawcza wraz z nowoczesną biblioteką, a także składające się z trzech sal kino studyjne.
Centralny Gabinet Edukacji Filmowej
http://www.palacmlodziezy.lodz.pl/centralny-gabinet-edukacji-filmowej
Powołany w 1985 roku Gabinet prowadzi zajęcia edukacji filmowej skierowane do dzieci, młodzieży, a także pracowników instytucji kultury i oświaty. Jest także organizatorem konferencji filmoznawczych odbywających się corocznie w Radziejowicach. Ponadto współprowadzi skierowany dla edukatorów i kinomanów portal internetowy www.edukacjafilmowa.pl. W 2012 r. pracownicy CGEF otrzymali najważniejsze w Polsce wyróżnienie – nagrodę Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w kategorii Edukacja filmowa młodego widza, a w 2015 r. nagrody dyrektora PISF za wkład w rozwój edukacji filmowej w Polsce.
Filmoteka Narodowa
www.fn.org.pl
Filmoteka Narodowa jest państwową instytucją kultury odpowiedzialną za ochronę dziedzictwa kulturowego w dziedzinie kinematografii oraz upowszechniania kultury filmowej. W archiwum instytucji znajdują się: filmy, plakaty, książki o tematyce filmoznawczej, scenariusze, scenopisy, fotosy, partytury muzyczne i inne cenne archiwalia. Filmoteka jest również operatorem Sieci Kin Studyjnych i Lokalnych.
Narodowy Instytut Audiowizualny
www.nina.gov.pl
NINA jest państwową instytucją kultury odpowiedzialną za gromadzenie, archiwizację i udostępnianie polskiego dziedzictwa audiowizualnego. Instytut jest operatorem serwisu internetowego Ninateka, będącego bogatą cyfrową biblioteką materiałów audiowizualnych oraz audialnych.  NINA zajmuje się także wydawaniem albumów CD i DVD (m.in. Polska Szkoła Dokumentu) oraz internetowego magazynu poświęconego kulturze (www.dwutygodnik.com)
Centrum Technologii Audiowizualnych
www.filmstudioceta.pl
Państwowa instytucja kultury zajmująca się świadczeniem usług produkcyjnych 
i koprodukcyjnych, ale także promowaniem technologii multimedialnych, upowszechnianiem kultury filmowej oraz edukacją w zakresie nowych technologii.
Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych
www.wfdif.pl
Jeden z większych producentów polskich filmów fabularnych, ale także instytucja kultury zajmująca się upowszechnianiem kultury filmowej i edukacją filmową.  WFDiF w swoim archiwum ma filmy dokumentalne i fabularne (zarówno swojej produkcji jak i te wyprodukowane przez już nieistniejącą Wytwórnie Filmów Wojskowych „Czołówka”), które na bieżąco poddaje rekonstrukcji cyfrowej. Wśród oferowanych działań edukacyjnych jest m.in.: wystawa „plany filmowe” czy warsztaty filmowe.
Wytwórnia Filmów Oświatowych
www.wfo.com.pl
Wytwórnia Filmów Oświatowych została powołana przez Ministra Kultury i Sztuki 29 grudnia 1949 roku. Przez okres PRL-u była jednym z największych producentów filmów krótkometrażowych w Polsce (w rekordowym 1980 roku wyprodukowano 176 filmów), nagrodzonych na wielu prestiżowych festiwalach. Dziś – oprócz produkcji filmowej -  zajmuje się przede wszystkim organizacją warsztatów filmowych, przeglądów, a także festiwali (jest współorganizatorem Międzynarodowego Festiwalu Filmów Przyrodniczych). 
Stowarzyszenie Filmowców Polskich
www.sfp.org.pl
SFP to największa organizacja zawodowa skupiająca ludzi filmu i telewizji w Polsce. Przy stowarzyszeniu działa ZAPA (organizacja zbiorowego zarządzania prawami autorskimi), zajmujące się produkcją debiutów Studio Munka oraz koła i sekcje zrzeszające przedstawicieli wszystkich zawodów filmowych. SFP wydaje także jedno z najważniejszych czasopism filmowych w Polsce – „Magazyn Filmowy SFP”.
Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych
www.kipa.pl
KIPA zrzesza około 140 podmiotów specjalizujących się w produkcji filmowej, telewizyjnej i reklamowej (w tym szkoły filmowe i regionalne fundusze filmowe). Działa na rzecz integracji środowiska producentów, dostarczając informacji o bieżących zmianach legislacyjnych, w tym prawno-podatkowych oraz o najważniejszych wydarzeniach branżowych.
Instytucja kultury „Odra Film”
http://www.odra-film.wroc.pl/
Odra-Film jest instytucją kultury województwa dolnośląskiego i jej głównym zadaniem jest upowszechnianie kultury filmowej. W jej ramach działa także Dolnośląski Fundusz Filmowy wspierający produkcje filmową. Instytucja prowadzi siedem kin, w tym nowoczesne Dolnośląskie Centrum Filmowe we Wrocławiu. Zajmuje się także organizacją festiwali i wydarzeń branżowych oraz edukacją filmową. 
Polska Federacja Dyskusyjnych Klubów Filmowych
http://www.pfdkf.pl/
Polska Federacja Dyskusyjnych Klubów Filmowych zrzesza kluby miłośników sztuki filmowej z całej Polski. Zapewnia im pomoc programową, dostarcza materiały informacyjne, współorganizuje seminaria, wykłady, spotkania z krytykami filmowymi i filmowcami. Jest także współorganizatorem najważniejszych letnich imprez filmowych: Lubuskiego Lata Filmowego, Ińskiego Lata Filmowego i Letniej Akademii Filmowej.
Silesia Film
http://www.silesiafilm.com.pl/
Instytucja kultury województwa śląskiego w ramach której działa Śląski Fundusz Filmowy (wspiera produkcję filmową), Filmoteka Śląska (bogate archiwum filmowe, działalność wydawnicza) i pięć kin studyjnych. Silesia Film organizuje także Międzynarodowy Festiwal Producentów Filmowych REGIOFUN, który poświęcony jest kinu, jakie powstaje dzięki wsparciu regionalnych funduszy filmowych oraz pomocy miast.
Opracował Emil Sowiński, członek Koła Naukowego Filmoznawców UŁ. Stan na kwiecień 2017.