ul logo out
usos out
 
 

Książki

 

Polska i Niemcy

red. Konrad Klejsa

Polska i Niemcy

Polska i Niemcy: filmowe granice i sąsiedztwa

Wydawnictwo Atut

Wrocław 2012

Strategie labiryntowe w filmie akcji

Kamila Żyto

Strategie labiryntowe w filmie akcji

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Łódź 2010

Sens stylu

Piotr Sitarski

Sens stylu

O twórczości filmowej Ridleya Scotta

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Łódź 2010

Kino bez tajemnic

Ewelina Nurczyńska-Fidelska, Konrad Klejsa, Tomasz Kłys, Piotr Sitarski

Kino bez tajemnic

Wydawnictwo Stentor

Warszawa 2009

Kino polskie: reinterpretacje

Kino polskie: reinterpretacje

Historia – ideologia – polityka

RED. Konrad Klejsa i Ewelina Nurczyńska-Fidelska

Wydawnictwo Rabid

Kraków 2008

Filmowe oblicza kontestacji

Konrad Klejsa

Filmowe oblicza kontestacji

Wydawnictwo Trio

Warszawa 2008

Dekada doktora Mabuse

Tomasz Kłys

Dekada doktora Mabuse

Nieme filmy Fritza Langa

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Łódź 2006

Kino polskie w trzynastu sekwencjach

Kino polskie w trzynastu sekwencjach

RED. E. Nurczyńska-Fidelska

Wydawnictwo Rabid

Kraków 2005

Kamera-światło-montaż

Stefan Czyżewski, Piotr Sitarski

Kamera-światło-montaż

Wydawnictwo Rabid

Kraków 2001

Kino Europy

Kino Europy

RED. P. Sitarski

Wydawnictwo Rabid

Kraków 2001