ul logo out
usos out
 
 

dr

Ewa

Ciszewska

Email:
ciszewska@uni.lodz.pl

Zainteresowania naukowe:
Kinematografie Europy Środkowej, historia i kultura Łodzi

Absolwentka kulturoznawstwa ze specjalnością filmoznawstwo na Uniwersytecie Łódzkim. W czasie studiów przebywała na stypendium naukowym w Wyższej Szkole Sztuk Pięknych (VŠMU) w Bratysławie. Pracę magisterską poświęconą twórczości słowackiego reżysera Martina Šulíka napisała pod opieką prof. dr hab. Eweliny Nurczyńskiej-Fidelskiej, która była także promotorem jej pracy doktorskiej poświęconej historii kina czeskiego od lat sześćdziesiątych do współczesności. Podczas studiów doktoranckich przebywała na stypendium wyszehradzkim na wydziale filmowym Wyższej Szkoły Artystycznej (FAMU) w Pradze. Od 2011 zatrudniona jako adiunkt w Instytucie Kultury Współczesnej UŁ.

EDUKACJA: STUDIA, STYPENDIA, STAŻE NAUKOWE     

 • 15.10.2010 obrona pracy doktorskiej „Bohaterowie kina czeskiego. Od Czarnego Piotrusia (1965) Miloša Formana do Opowieści o zwyczajnym szaleństwie (2005) Petra Zelenki” napisanej pod opieką naukową prof. dr hab. Eweliny Nurczyńskiej-Fidelskiej; recenzenci: prof. Tomasz Kłys, prof. Jadwiga Hučková
 • 1.10. 2010 zatrudnienie na etacie asystenta w Zakładzie Historii i Teorii Filmu, Instytut Teorii Literatury, Teatru i Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Łódzkiego
 • 2006-2010 studia doktoranckie w Katedrze Mediów i Kultury Audiowizualnej Uniwersytetu Łódzkiego;
 • 2007/2008 stypendium Visegrad Fund na badania nad projektem „Dziedzictwo czechosłowackiej filmowej Nowej Fali” prowadzonym w FAMU (Filmová a televizní fakulta Akademie Múzických Umění) w Pradze, uczestnictwo w kursach prowadzonych na Uniwersytecie Karola w Pradze ( X. 2007-II.2008)
 • 2007 prowadzenie kursu „Współczesne kino polskie" ze studentami Wydziału Telewizji i Filmu Akademii Sztuk Pięknych w Pradze (FAMU) 27-28 kwietnia 2007 Praga, Czechy
 • 2006 nagroda za najlepszą pracę magisterską na kierunku filmoznawstwo na UŁ, temat: Idea Europy Środkowej w kinie na przykładzie twórczości Martina Šulíka, promotor prof. Ewelina Nurczyńska-Fidelska
 • 2004-2006 kulturoznawstwo, specjalizacja filmoznawstwo i wiedza o mediach na Uniwersytecie Łódzkim
 • 2005/2006    semestr zimowy w Vysoká Škola Múzických Umeni, Filmova a televizna fakulta w Bratysławie (stypendium Ministerstwa Edukacji Republiki Słowackiej)
 • 2005 stypendium Ministra Edukacji Narodowej za osiągnięcia w nauce
 • 2003/2004    semestr zimowy na UŁ w ramach programu mobilności studentów MOST
 • 2001-2003    kulturoznawstwo na UAM w Poznaniu
 • 1997-2001    I LO im. Tadeusza Kościuszki w Gorzowie Wielkopolskim

członkini Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego
członkini Łódzkiego Stowarzyszenia Inicjatyw Miejskich „Topografie“

DZIAŁALNOŚĆ POPULARNONAUKOWA

 • Udział w pracach jury konkursu "Najlepszy słowacki film dokumentalny 2008/2009" w ramach festiwalu  Jeden svet , Bratysława, listopad 2009
 • Przygotowanie programu filmowego II Festiwalu Działań Miejskich Miastograf, organizacja i prowadzenie spotkań z gośćmi, redakcja katalogu do festiwalu (wspólnie z Łukaszem Biskupskim), 1-10 października 2009, Łódź
 • Współpraca z czeskim festiwalem filmowym Letní filmová škola Uherské Hradiště – publikacje w katalogu festiwalowym, wygłaszanie prelekcji przed filmami, udział w międzynarodowej dyskusji 35. Letní filmová škola Uherské Hradiště, Uherské Hradiště (Czechy), 24 lipca - 2 sierpnia 2009
 • Udział w pracach jury dziennikarzy podczas festiwalu filmów etnograficznych Etnofilm Čadca (Słowacja), 23-27 września 2008
 • Udział w pracach studenckiego jury festiwalu 8. MFF Bratislava, Słowacja, 1-9 grudnia 2006
 • Współpraca z łódzkimi instytucjami kulturalnymi w zakresie popularyzacji wiedzy o filmie (cykl wykładów w Fabryce Sztuki, spotkania z czeskimi reżyserami w kinie Charlie, prowadzenie spotkań z polskimi filmowcami w kinie Charlie, spotkanie z młodymi reżyserami ze Szkoły Filmowej w Muzeum Sztuki)
 • Publikacje w serwisach internetowych (teksty krytyczne, recenzje, omówienia): Polskie Radio www.polskieradio.pl, Stopklatka www.stopklatka.pl, Panorama Kultur www.pk.org.pl, Forum Polsko-Słowackie www.slovakforum.eu, Film.sk www.filmsk.sk

JĘZYKI

angielski – zaawansowany (certyfikat CAE)
czeski – zaawansowany (certyfikat poziom B2)
słowacki – zaawansowany