ul logo out
usos out
 
 

dr

Ewa

Ciszewska

Email:
ewa.ciszewska@uni.lodz.pl

Zainteresowania naukowe:
kino czeskie i słowackie, historia i kultura Łodzi, turystyka filmowa, edukacja filmowa, animacja filmowa, transfer kulturowy w obrębie kinematografii

Absolwentka kulturoznawstwa ze specjalnością filmoznawstwo na Uniwersytecie Łódzkim. W czasie studiów przebywała na stypendium naukowym w Wyższej Szkole Sztuk Pięknych (VŠMU) w Bratysławie. Pracę magisterską poświęconą twórczości słowackiego reżysera Martina Šulíka napisała pod opieką prof. dr hab. Eweliny Nurczyńskiej-Fidelskiej, która była także promotorem jej pracy doktorskiej poświęconej historii kina czeskiego od lat sześćdziesiątych do współczesności. Podczas studiów doktoranckich przebywała na stypendium wyszehradzkim na wydziale filmowym Wyższej Szkoły Artystycznej (FAMU) w Pradze. Od 2011 zatrudniona jako adiunkt w Instytucie Kultury Współczesnej UŁ.W okresie od października 2013 r. do lutego 2018 roku opiekunka Koła Naukowego Filmoznawców UŁ.

Ewa Ciszewska’s research interests are Eastern European film, history of animation, film education and film culture of Lodz. She received her PhD from the Faculty of Philology of the University of Lodz. Ewa’s recent publications have dealt with heritage management in the field of animation in Poland, Polish-Czech film collaboration during state-socialist era and film education in Poland. In 2020 her article “Who Benefits from the Past? The Process of Cultural Heritage Management in the Field of Animation in Poland (The Case of the Se-Ma-For Film Studio in Łódź)” published in “animation. an interdisciplinary journal” 2019, vol. 14, issue 2, 117-131, has been given Honorable Mention for SCMS Central/East/South Cinemas Outstanding Essay Award Competition. She is currently working on her post-doctoral project on Polish and Czechoslovak Film Cooperation in the years 1945-1990 and on History of Animation Studio of Small Film Forms Se-Ma-For in Lodz.

NAGRODY I GRANTY / AWARDS AND GRANTS
2021-2023 Co-head of a grant project "Animation studios in Gottwaldov and Lodz (1945/47-1990) - Comparative Collective Biography" (with mgr. Ph.D. Pavel Skopal) within CEUS-UNISONO programme
2020 Honorable Mention in the SCMS Central/East/South Cinemas Outstanding Essay Award for a paper "Who Benefits from the Past? The Process of Cultural Heritage Management in the Field of Animation in Poland (The Case of the Se-Ma-For Film Studio in Lodz)" published in "animation. an interdisciplinary journal" (2019)
2012-2015 Co-worker of a grant project Film Culture of Łódź in the years 1990-2012, National Centre of Science
2013 Head of a grant project: Sci-fEAST. Film science fiction in Central Europe, carried out by the agency of the Ministry of Foreign Affairs in the Republic of Poland

EDUKACJA: STUDIA, STYPENDIA, STAŻE NAUKOWE / EDUCATION: STUDIES, SCHOLARSHIPS, SCIENTIFIC INTERNSHIPS
• dd 1.10. 2010: zatrudnienie na etacie asystenta w Zakładzie Historii i Teorii Filmu, Instytut Teorii Literatury, Teatru i Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Łódzkiego
• 02.2018-11.2019: urlop macierzyński/ maternity leave
• 09.2012-05.2013: urlop macierzyński / maternity leave
• 15.10.2010 obrona pracy doktorskiej „Bohaterowie kina czeskiego. Od Czarnego Piotrusia (1965) Miloša Formana do Opowieści o zwyczajnym szaleństwie (2005) Petra Zelenki" napisanej pod opieką naukową prof. dr hab. Eweliny Nurczyńskiej-Fidelskiej; recenzenci: prof. Tomasz Kłys, prof. Jadwiga Hučková
• 2006-2010 studia doktoranckie w Katedrze Mediów i Kultury Audiowizualnej Uniwersytetu Łódzkiego;
• 2007/2008 stypendium Visegrad Fund na badania nad projektem „Dziedzictwo czechosłowackiej filmowej Nowej Fali" prowadzonym w FAMU (Filmová a televizní fakulta Akademie Múzických Umění) w Pradze, uczestnictwo w kursach prowadzonych na Uniwersytecie Karola w Pradze ( X. 2007-II.2008)
• 2007 prowadzenie kursu „Współczesne kino polskie" ze studentami Wydziału Telewizji i Filmu Akademii Sztuk Pięknych w Pradze (FAMU) 27-28 kwietnia 2007 Praga, Czechy
• 2006 nagroda za najlepszą pracę magisterską na kierunku filmoznawstwo na UŁ, temat: Idea Europy Środkowej w kinie na przykładzie twórczości Martina Šulíka, promotor prof. Ewelina Nurczyńska-Fidelska
• 2004-2006 kulturoznawstwo, specjalizacja filmoznawstwo i wiedza o mediach na Uniwersytecie Łódzkim
• 2005/2006 semestr zimowy w Vysoká Škola Múzických Umeni, Filmova a televizna fakulta w Bratysławie (stypendium Ministerstwa Edukacji Republiki Słowackiej)
• 2005 stypendium Ministra Edukacji Narodowej za osiągnięcia w nauce
• 2003/2004 semestr zimowy na UŁ w ramach programu mobilności studentów MOST
• 2001-2003 kulturoznawstwo na UAM w Poznaniu
• 1997-2001 I LO im. Tadeusza Kościuszki w Gorzowie Wielkopolskim


członkini European Network for Cinema and Media Studies
członkini Polskiego Towarzystwa Badań nad Filmem i Mediami
członkini Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego
członkini Łódzkiego Stowarzyszenia Inicjatyw Miejskich „Topografie"