ul logo out
usos out
 
 

dr

Ewa

Ciszewska

Email:
ewa.ciszewska@uni.lodz.pl

Zainteresowania naukowe:
Kinematografie Europy Środkowej, historia i kultura Łodzi

Absolwentka kulturoznawstwa ze specjalnością filmoznawstwo na Uniwersytecie Łódzkim. W czasie studiów przebywała na stypendium naukowym w Wyższej Szkole Sztuk Pięknych (VŠMU) w Bratysławie. Pracę magisterską poświęconą twórczości słowackiego reżysera Martina Šulíka napisała pod opieką prof. dr hab. Eweliny Nurczyńskiej-Fidelskiej, która była także promotorem jej pracy doktorskiej poświęconej historii kina czeskiego od lat sześćdziesiątych do współczesności. Podczas studiów doktoranckich przebywała na stypendium wyszehradzkim na wydziale filmowym Wyższej Szkoły Artystycznej (FAMU) w Pradze. Od 2011 zatrudniona jako adiunkt w Instytucie Kultury Współczesnej UŁ.

W okresie od października 2013 r. do lutego 2018 roku opiekunka Koła Naukowego Filmoznawców UŁ. 

EDUKACJA: STUDIA, STYPENDIA, STAŻE NAUKOWE     

 • 15.10.2010 obrona pracy doktorskiej „Bohaterowie kina czeskiego. Od Czarnego Piotrusia (1965) Miloša Formana do Opowieści o zwyczajnym szaleństwie (2005) Petra Zelenki” napisanej pod opieką naukową prof. dr hab. Eweliny Nurczyńskiej-Fidelskiej; recenzenci: prof. Tomasz Kłys, prof. Jadwiga Hučková
 • 1.10. 2010 zatrudnienie na etacie asystenta w Zakładzie Historii i Teorii Filmu, Instytut Teorii Literatury, Teatru i Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Łódzkiego
 • 2006-2010 studia doktoranckie w Katedrze Mediów i Kultury Audiowizualnej Uniwersytetu Łódzkiego;
 • 2007/2008 stypendium Visegrad Fund na badania nad projektem „Dziedzictwo czechosłowackiej filmowej Nowej Fali” prowadzonym w FAMU (Filmová a televizní fakulta Akademie Múzických Umění) w Pradze, uczestnictwo w kursach prowadzonych na Uniwersytecie Karola w Pradze ( X. 2007-II.2008)
 • 2007 prowadzenie kursu „Współczesne kino polskie" ze studentami Wydziału Telewizji i Filmu Akademii Sztuk Pięknych w Pradze (FAMU) 27-28 kwietnia 2007 Praga, Czechy
 • 2006 nagroda za najlepszą pracę magisterską na kierunku filmoznawstwo na UŁ, temat: Idea Europy Środkowej w kinie na przykładzie twórczości Martina Šulíka, promotor prof. Ewelina Nurczyńska-Fidelska
 • 2004-2006 kulturoznawstwo, specjalizacja filmoznawstwo i wiedza o mediach na Uniwersytecie Łódzkim
 • 2005/2006    semestr zimowy w Vysoká Škola Múzických Umeni, Filmova a televizna fakulta w Bratysławie (stypendium Ministerstwa Edukacji Republiki Słowackiej)
 • 2005 stypendium Ministra Edukacji Narodowej za osiągnięcia w nauce
 • 2003/2004    semestr zimowy na UŁ w ramach programu mobilności studentów MOST
 • 2001-2003    kulturoznawstwo na UAM w Poznaniu
 • 1997-2001    I LO im. Tadeusza Kościuszki w Gorzowie Wielkopolskim

członkini European Network for Cinema and Media Studies
członkini Polskiego Towarzystwa Badań nad Filmem i Mediami
członkini Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego
członkini Łódzkiego Stowarzyszenia Inicjatyw Miejskich „Topografie“

DZIAŁALNOŚĆ POPULARNONAUKOWA

Współpraca z instytucjami kultury w zakresie edukacji filmowej i popularyzacji wiedzy o filmie (Fabryka Sztuki w Łodzi, kino Charlie, kino Bodo, kino Kinematograf, kino Polonez, Muzeum Kinematografii, Szkoła Filmowa w Łodzi, Teatr Nowy w Łodzi, Dom Literatury w Łodzi, Czeskie Centrum w Warszawie, Instytut Słowacki w Warszawie, Instytut Polski w Pradze, Niemiecki Instytut Historyczny, Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi, Centralny Gabinet Edukacji Filmowej w Łodzi)

Współpraca z festiwalami filmowymi: Kino na Granicy, Letní filmová škola Uherské Hradiště (Czechy), Międzynarodowy Festiwal Filmów Młodego Widza Ale Kino, Festiwal Krytyków Sztuki Filmowej Kamera Akcja, Festiwal Filmów Dokumentalnych Jeden svet (Bratysława),  Festiwal Filmów Etnograficznych Etnofilm Čadca (Słowacja), Forum Kina Europejskiego ORLEN Cinergia

Wybrane działania: 

 • Przygotowanie i prowadzenie panelu „Kino bękartem teatru czy teatr bękartem kina? Teatr i kino w kulturze XX i XXI wieku”, Muzeum Kinematografii w Łodzi, 10.06.2011
 • Prowadzenie panelu "Kino rosyjskie wczoraj i dziś", Muzeum Kinematografii w Łodzi, 5.12.2010
 • Udział w panelu dyskusyjnym „Zaginiona Czechosłowacja”, 8.10.2010, Teatr im. Stefana Jaracza, Olsztyn (w ramach festiwalu teatralnego Demoludy)
 • Zlín. Miasto szyte na miarę. Wykład w Muzeum Sztuki w Łodzi w ramach wystawy "Modernizacje. Czas przyszły dokonany 1918-1939", 29.05.2010
 • Čo sa zmenilo v dokumentaristickej tvorbe od pádu komunizmu v Strednej Evrópe  (panel dyskusyjny) w ramach festiwalu filmów dokumentalnych Jeden svet, Bratysława, 5 listopada 2009
 • Zlomové letopočty - historická skutečnost a film (panel dyskusyjny) w ramach 35. Letní filmová škola Uherské Hradiště, Uherské Hradiště (Czechy), 31 lipca 2009 roku
 • Udział w pracach jury konkursu "Najlepszy słowacki film dokumentalny 2008/2009" w ramach festiwalu Jeden svet , Bratysława, listopad 2009
 • Przygotowanie programu filmowego II Festiwalu Działań Miejskich Miastograf, organizacja i prowadzenie spotkań z gośćmi, redakcja katalogu do festiwalu (wspólnie z Łukaszem Biskupskim), 1-10 października 2009, Łódź
 • Współpraca z czeskim festiwalem filmowym Letní filmová škola Uherské Hradiště – publikacje w katalogu festiwalowym, wygłaszanie prelekcji przed filmami, udział w międzynarodowej dyskusji 35. Letní filmová škola Uherské Hradiště, Uherské Hradiště (Czechy), 24 lipca - 2 sierpnia 2009
 • Udział w pracach jury dziennikarzy podczas festiwalu filmów etnograficznych Etnofilm Čadca (Słowacja), 23-27 września 2008
 • Udział w pracach studenckiego jury festiwalu 8. MFF Bratislava, Słowacja, 1-9 grudnia 2006
 • Współpraca z łódzkimi instytucjami kulturalnymi w zakresie popularyzacji wiedzy o filmie (cykl wykładów w Fabryce Sztuki, spotkania z czeskimi reżyserami w kinie Charlie, prowadzenie spotkań z polskimi filmowcami w kinie Charlie, spotkanie z młodymi reżyserami ze Szkoły Filmowej w Muzeum Sztuki)
 • Publikacje w serwisach internetowych (teksty krytyczne, recenzje, omówienia): Polskie Radio www.polskieradio.pl, Stopklatka www.stopklatka.pl, Panorama Kultur www.pk.org.pl, Forum Polsko-Słowackie www.slovakforum.eu, Film.sk www.filmsk.sk

JĘZYKI

angielski – zaawansowany (certyfikat CAE)
czeski – zaawansowany (certyfikat poziom B2)
słowacki – zaawansowany