ul logo out
usos out
 
 

dr

Ewa

Ciszewska

Email:
ewa.ciszewska@uni.lodz.pl

Zainteresowania naukowe:
kino czeskie i słowackie, historia i kultura Łodzi, turystyka filmowa, edukacja filmowa, animacja filmowa, transfer kulturowy w obrębie kinematografii

UDZIAŁ W KONFERENCJACH

Cinematic Dynamics of Separation and Alliance, 1945–1960. The 4th Baltic Sea Region Film History Conference, (Tallinn, Estonia, 2-4 listopada 2017)

W poszukiwaniu jakości - oblicza quality television (Wydział Filologiczny, Uniwersytet Łódzki, Łódź, 4 września 2017)

Sensibility & the Senses. Media Bodies Practices. The NECS 2017 Conference (Université Sorbonne Nouvelle, Paris 3, Francja, 29 czerwca – 1 lipca 2017)

Animation and Memory (Radboud University, Nijmegen, Holandia, 21-24 czerwca 2017)

Dyskursy widzialności. II Zjazd Medioznawców i Filmoznawców Polskiego Towarzystwa Badań nad Filmem i Mediami (Uniwersytet Pedagogiczny i Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 8-10 grudnia 2016)

Heritage Studies and Socialism: Transnational Perspectives on Heritage in Eastern and Central Europe (Herder Institute for Historical Research on East Central Europe, Institute of the Leibniz Association, Marburg, International Graduate Centre for the Study of Culture (GCSC), Justus Liebig University Giessen; Giessen, Germany, 23-25 listopada 2016)

Konferencja polsko-czeska Współpraca naukowa Poznania i Brna – rekonesans, perspektywy  (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 12-13 października 2016)

in/between: cultures of connectivity. The NECS 2016 Conference (Poczdam, Niemcy, 28–30 lipca 2016)

Ekonomia kina (Uniwersytet Gdański, 19-20 maja 2016)

I Międzynarodowa Konferencja Europejskie KinoDyskursy. Kino i ideologia po roku 1945 (Uniwersytet Łódzki, 3-4 grudnia 2015)

Międzynarodowa konferencja naukowa Kino polskie jako kino transnarodowe (Uniwersytet Jagielloński, 26-28 listopada 2015)

The 5th Screen Industries in East-Central Europe (SIECE). Transformation Processes and New Screen Media Technologies (Faculty of Film and Television, Academy of Performing Arts, Bratysława, Słowacja, 20-21 listopada 2015)

Archives of/for the Future. The NECS 2015 Conference (Uniwersytet Łódzki, 18-20 czerwca 2015)

II Ogólnopolska Konferencja O! Polskiej Animacji (Kino Bodo, Łódź, 28 maja 2015)

Reprezentacje Szoa po 1989 roku: idee, poetyki, obrazy. Między Francją a Polską (Uniwersytet Paryż-Sorbona, 5-7 luty 2015)

Creative Energies – Creative Industries. The NECS 2014 conference (Milano, czerwiec 2014)
How I Celebrated the End of the World. 1989 in Central and Eastern European Cinema (Berlin, październik 2014)

Tu jest kino! (Bełchatów, listopad 2014)

Historia kina Europy Środkowej w perspektywie interkulturowej. Konferencja międzynarodowa, Uniwersytet Łódzki, Łódź, 5-7 listopada 2013

Media Politics. Political Media. The NECS Conference 2013, Charles Univeristy in Prague, Praga, 20-22 czerwca 2013

Vaclav Havel: Człowiek - Filozof - Pisarz – Historyk. Międzynarodowa Konferencja Naukowa, UAM, Poznań 23–24 kwietnia 2012

Kino, którego nie ma. Konferencja Naukowa na Uniwersytecie im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Bydgoszcz 19-21 września 2011

Zło w kinie. Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Warszawa 3-4 czerwca 2011

Dialog międzykulturowy. Konferencja młodych naukowców. Studium Doktoranckie Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego, 24-25 maja 2011

Przeszłość we współczesnej narracji kulturowej. Ogólnopolska konferencja naukowa zorganizowana przez Uniwersytet Jagielloński, Instytut Studiów Regionalnych, Katedra Teorii i Historii Badań Kulturoznawczych, Kraków 25-27 listopada 2010 roku

Antropolog w mieście i o mieście. Konferencja naukowa dedykowana prof. dr hab. Bronisławie Kopczyńskiej-Jaworskiej (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ, Łódź 8-10 czerwca 2010) 

Polski film dokumentalny przełomu wieków (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Centrum Kultury "Zamek", Poznań, 18 – 19 listopada 2009)

Zbrodnia, występek, wykroczenie. Mikrokosmos kryminału. Ogólnopolska konferencja naukowa, (Uniwersytet Łódzki, Łódź, 29 – 30 maja 2009)

Język, literatura i kultura Czech 2. Międzynarodowa konferencja naukowa (Państwowa Wyższa Szkoła w Raciborzu, 8-9 kwietnia 2008)

Interpretacja i film. XI Czesko-słowacka konferencja filmoznawcza (Krpáčovo [Słowacja], 18-21 października 2007)

W poszukiwaniu tożsamości środkowoeuropejskiej: najnowsza literatura polska i nie tylko. Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa (UAM, Poznań, 12-13 grudnia 2006)

Region i ojczyzna w kulturze narodowej, języku i literaturze. Międzynarodowa studencka konferencja filologiczna (Uniwersytet Śląski, Sosnowiec, 25-26 październik 2006)

Na początku były żywioły… Konferencja interdyscyplinarna (Uniwersytet Śląski, 18-20 października 2006)

Miłość w sztuce i kulturze. Ogólnopolska Sesja Studenckiego Koła Naukowego Historyków Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego sekcji Sztuki Dawnej (Uniwersytet Łódzki, 24-25 lutego 2006) 

Kino najnowsze. Dialog ze współczesnością. Ogólnopolska Studencka Filmoznawcza konferencja naukowa (Uniwersytet Łódzki, listopad 2005)

Mimesis-Redeskrypcja-Symulacja. Ogólnopolska Konferencja Teatrologiczna, Uniwersytet Łódzki, listopad 2004

Wykłady gościnne

2016: Centre for Near and Middle Eastern Studies, Philipps-Universität Marburg (Niemcy)
2016: Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu (Czechy) – wykłady w ramach programu Erasmus
2015: Uniwersytet Karola w Pradze (Czechy) – wykłady w ramach programu Erasmus
2013: Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu (Czechy) – wykłady w ramach programu Erasmus