ul logo out
usos out
 
 

dr

Ewa

Ciszewska

Email:
ciszewska@uni.lodz.pl

Zainteresowania naukowe:
Kinematografie Europy Środkowej, historia i kultura Łodzi

PRACE REDAKCYJNE

Kultura filmowa współczesnej Łodzi (red. wraz z Konradem Klejsą), Wydawnictwo Biblioteki Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej, Łódź 2015

Hrabal i inni. Adaptacje czeskiej literatury (red. wraz z Eweliną Nurczyńską-Fidelską), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego i Wydawnictwo PWSFTviT, Łódź 2013

PRACE W TOMACH ZBIOROWYCH

Kino prowokuje mnie do zadawania pytań. Rozmowa z Elżbietą Durys, [w:] Rozmowy przy filmie. Wywiady z polskimi filmoznawcami, red. M. Góralik, A. Pospieszyńska, K. Żakieta, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015

Głową w dół. Studio Filmowe Semafor w latach 1990-1999, [w:] Kultura filmowa współczesnej Łodzi, red. E. Ciszewska, K. Klejsa, Wydawnictwo Biblioteki Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej, Łódź 2015

Socialist film co-productions. The case of Polish-Czechoslovakian film co-production "What Will My Wife Say to This?" (1958) by Jaroslav Mach, [in:] The Cinema of Central Europe in Multicultural Perspective, ed. M. Dondzik, M. Pabiś-Orzeszyna, B. Zając, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łodź 2015

Havel na Barrandov. O filmowej (nie)karierze Václava Havla w latach pięćdziesiątych i sześćdzisiątych XX wieku, [w:] Václav Havlel. Człowiek-pisarz-filozof-polityk, red. M. Balowski, B. Bakuła, Wydawnictwo „Pro", Poznań 2014

Podróż do ziemi przeklętej. Żydzi zachodnioeuropejscy jako bohaterowie dokumentów poświęconych łódzkiemu gettu, w: Czas Litzmannstadt Getto. Obrazy filmowe, red. T. Majewski, J. Podolska, T. Skalska, Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi, Łódź 2014

A Journey to the Cursed Land. Western European Jews in documentary films about the Litzmannstadt Ghetto, [in]: Time of the Litzmannstadt Ghetto. Film Images, eds. Tomasz Majewski, Joanna Podolska, Tamara Skalska, The Marek Edelman Dialogue Center, Łódź 2014

Folklor w służbie komunizmu. „Żart" Milana Kundery w adaptacji Jaromila Jireša, [w:] Hrabal i inni. Adaptacje czeskiej literatury, red. E.Ciszewska, E. Nurczyńska-Fidelska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego i Wydawnictwo PWSFTviT, Łódź 2013

Czeska nowa fala – filmy, których nie ma, [w:] Kino, którego nie ma, red. P. Zwierzchowski, D. Wierski, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2013

Stalin i big-beat. Medialne rekonstrukcje lat 50. XX wieku we współczesnym kinie czeskim, [w:] Przeszłość we współczesnej narracji kulturowej. Studia i szkice kulturoznawcze, tom 3, red. P. Biliński, P. Plichta, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012

Prawo jako reprezentant zła w polskim kinie (wspólnie z Bartoszem Lewandowskim), [w:] Zło w kinie. Bohaterowie, gatunki, twórcy, red. A. Drzał-Sierocka, Wydawnictwo Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Warszawa 2012

Prawo w filmie polskim i amerykańskim (wspólnie z Bartoszem Lewandowskim), [w:] Mikrokosmos kryminału. Zbrodnia, występek, wykroczenie, red. A. Staroń, Ł. Szkopiński, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012

PUBLIKACJE NAUKOWE W CZASOPISMACH

The Se-Ma-For Film Studio from 1990 to 1999 „Images. The International Journal of European Films Performing Arts and Audiovisual Communication" vol. XVII, no 26, 2015

Łódź filmowa, „Łódzkie Studia Etnograficzne. Antropolog w mieście i o mieście", red. G. E. Karpińska, tom 51, Łódź-Wrocław, 2012

Prawo jako reprezentant zła w polskim kinie, „Edukacja Prawnicza" 11/2011 (wraz z Bartoszem Lewandowskim)

O braku utopii. Przestrzeń i bohaterowie w filmie Opowieści o zwyczajnym szaleństwie Petra Zelenki, „Panoptikum" 9(16)/2010

PUBLIKACJE POPULARNONAUKOWE, RECENZJE, WYWIADY

Jeszcze nie przełom. Łódzkie tradycje edukacji filmowej, „Kino" nr 3/2016

Geniusz z twarzą Zdenka Svěráka, „Kino" 4/2012

Pasje Profesora (o Bolesławie W. Lewickim), „Kino" 3/2012

O nożu, który nie utonął, „Kronika Uniwersytetu Łódzkiego" 2/2012

New Waves in the Visegrad Four: The History of an Adventure, „Visegrad Insight" 1/2012

Stále viac poľských filmov, „Kinečko" (0/2010), Słowacja

Inspiruje nas do dziś. Ze słowackim reżyserem Martinem Šulíkiem rozmawia Ewa Ciszewska, „Kino" 6/2010

Martin Šulík – reżyser słowacki, katalog festiwalu „Kino na Granicy", Cieszyn 2010

Moje filmy wzięły się z pisarskiej nudy. Z Andrzejem Bartem rozmawiają Ewa Ciszewska i Andrzej Michalak, "Kronika Miasta Łodzi" 1/2010

Nadšené reakcie publika, „Film.sk" 9/2005, Slovenský filmový ústav, Bratysława

TŁUMACZENIA NAUKOWE

Peter Hames, The Czechoslovak New Wave (fragment), dla wydawnictwa słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2009

J. Valoch, Partytury; M. Knížák, Zniszczona muzyka [w:] Sounding the Body Electric. Experiments in art and music in Eastern Europe. Dźwięki elektrycznego ciała. Eksperymenty w sztuce i muzyce w Europie Wschodniej 1957-1984, red. D. Crovley, D. Muzyczuk, Muzeum Sztuki, Łódź 2012