ul logo out
usos out
 
 

dr

Ewa

Ciszewska

Email:
ewa.ciszewska@uni.lodz.pl

Zainteresowania naukowe:
kino czeskie i słowackie, historia i kultura Łodzi, turystyka filmowa, edukacja filmowa, animacja filmowa, transfer kulturowy w obrębie kinematografii

PUBLIKACJE NAUKOWE W CZASOPISMACH / JOURNAL ARTICLES

2019: Who Benefits from the Past? The Process of Cultural Heritage Management in the Field of Animation in Poland (The Case of the Se-Ma-For Film Studio in Łódź), "animation. an interdisciplinary journal", vol. 14, issue 2, 117-131, https://doi.org/10.1177/1746847719857837 [in 2020 this article received Honorable Mention in the SCMS Central/East/South Cinemas Outstanding Essay Award]

2019: From Prague to Łódź and back again: the Czech scriptwriter Pavel Hajný and Czechoslovak–Polish cultural transfer in the 1970s and 1980s [with Pavel Skopal], „Studies in Eastern European Cinema", vol. 10, issue 3, https://doi.org/10.1080/2040350X.2018.1527121

2017: Zagraniczna twórczość Krzysztofa Zanussiego w PRL-u. Konteksty i konsekwencje współpracy z niemieckimi producentami telewizyjnymi [Foreign Work of Krzysztof Zanussi in the People's Republic of Poland. Contexts and Consequences of Cooperation with German Television Producers], [with Marta Kasprzak], „Kwartalnik Filmowy" nr 103.

2017: Film Education in Poland – Historical Outline and Current State of Research, „Panoptikum" no 18.

2017: Tourism and film in the Polish People's Republic in the 1950s „Turystyka Kulturowa"
no 2, http://turystykakulturowa.org/ojs/index.php/tk/article/view/885

2016: Postfilmowa Łódź i spojrzenie turysty. Sposoby wykorzystywania filmowych walorów miasta w przedsięwzięciach biznesowych i niekomercyjnych [Post-film Łódź and the Tourist Gaze. The ways of using the city's film qualities in business and non-commercial initiatives], „Panoptikum" no 16 (23).

2016: Kinematografia niepamięci. Polskie filmy dokumentalne o Litzmannstadt Getto [The Cinematography of Oblivion. Polish documentary Films about Litzmannstadt Ghetto], in: Ghetto Films and their Afterlife, ed. by Natascha Drubek, Special Issue of „Apparatus. Film, Media and Digital Cultures in Central and Eastern Europe" no 2. http://www.apparatusjournal.net/index.php/apparatus/article/view/32/87

2016: Trudna sztuka koprodukcji. O pierwszym powojennym filmie polsko-czechosłowackim „Zadzwońcie do mojej żony" (1958) Jaroslava Macha [The Difficult Skill of Co-production. About the First Post-war Polish-Czechoslovakian film "What Will My Wife Say To This?" (1958) by Jaroslav Mach], „Kwartalnik Filmowy", no 95.

2015: The Se-Ma-For Film Studio from 1990 to 1999 „Images. The International Journal of European Films Performing Arts and Audiovisual Communication" vol. XVII, no 26.

2012: Łódź filmowa, „Łódzkie Studia Etnograficzne. Antropolog w mieście i o mieście", red. G. E. Karpińska, tom 51, Łódź-Wrocław.

2012: New Waves in the Visegrad Four: The History of an Adventure, „Visegrad Insight" no 1.

2011: Prawo jako reprezentant zła w polskim kinie, „Edukacja Prawnicza" nr 11 (wraz z Bartoszem Lewandowskim).

2010: O braku utopii. Przestrzeń i bohaterowie w filmie Opowieści o zwyczajnym szaleństwie Petra Zelenki, „Panoptikum" 9(16).

2007: Trójgłos o Odzie do radości (wraz z Jadwigą Mostowską i Grzegorzem Nadgrodkiewiczem), „Kwartalnik filmowy" nr 57-58.

2006: Film Martina Šulíka, „Kino-Ikon" nr 2, Slovenský filmový ústav, Bratysława.

PRACE REDAKCYJNE / EDITED VOLUMES

2018: Polsko-czeskie i polsko-słowackie kontakty filmowe [Polish-Czech and Polish-Slovak Film Contacts], co-edited with Mikołaj Góralik, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego and Wydawnictwo Biblioteki PWSFTviT.

2017: Film Literacy in Poland: The Practices and the Prospects of Film Education, special issue co-edited with Jadwiga Mostowska, „Panoptikum" no 18.

2016: Od edukacji filmowej do edukacji audiowizualnej: teorie i praktyki [From Film Education to Audiovisual Education: Theories and Practices], co-edited with Konrad Klejsa, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

2015: Kultura filmowa współczesnej Łodzi [Film Culture of Contemporary Lodz], co-edited with Konrad Klejsa, Łódź: Wydawnictwo Biblioteki Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej.

2013: Hrabal i inni. Adaptacje czeskiej literatury [Hrabal and Others. Adaptations of Czech Literature], co-edited with Ewelina Nurczyńska-Fidelska, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego i Wydawnictwo PWSFTviT

2006: Kino najnowsze: dialog ze współczesnością [Modern Cinema: A Dialogue with the Present], co-edited with Magdalena Saryusz-Wolska, Kraków: Rabid

PRACE W TOMACH ZBIOROWYCH / BOOK CHAPTERS

2018: Drogi równoległe. Edukacja filmowa w Polsce, w Czechach i na Słowacji [Parallel roads. Film Education in Poland, the Czech Republic and Slovakia], in: Polsko-czeskie i polsko-słowackie kontakty filmowe [Polish-Czech and Polish-Slovak Film Contacts], co-edited with Mikołaj Góralik, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego and Wydawnictwo Biblioteki PWSFTviT.

2016: Łódź as a Central European Post-Cinematic City, and the Tourist Gaze, in: Transformation Processes in Post-Socialist Screen Media, eds. Jana Dudková, Katarína Mišíková, Bratislava: Vysoká škola múzických umení v Bratislave – Ústav divadelnej vedy SAV.

2016: Edukacja filmowa w Polsce – zarys historyczny i stan badań [Film Education in Poland - Historical Outline and Research Overview], in: Od edukacji filmowej do edukacji audiowizualnej: teorie i praktyki [From Film Education to Audiovisual Education: Theories and Practices], co-edited with Konrad Klejsa, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

2015: Głową w dół. Studio Filmowe Semafor w latach 1990-1999 [Head down. Film Studio Semafor in the years 1990-1999], in: Kultura filmowa współczesnej Łodzi [Film Culture of Contemporary Lodz], co-edited with Konrad Klejsa, Łódź: Wydawnictwo Biblioteki Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej.

2015: Socialist film co-productions. The case of Polish-Czechoslovakian film co-production "What Will My Wife Say to This?" (1958) by Jaroslav Mach, in: The Cinema of Central Europe in Multicultural Perspective, eds. Michał Dondzik, Michał Pabiś-Orzeszyna, Bartosz Zając, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Havel na Barrandov. O filmowej (nie)karierze Václava Havla w latach pięćdziesiątych i sześćdzisiątych XX wieku, [w:] Václav Havlel. Człowiek-pisarz-filozof-polityk, red. M. Balowski, B. Bakuła, Wydawnictwo „Pro", Poznań 2014

Podróż do ziemi przeklętej. Żydzi zachodnioeuropejscy jako bohaterowie dokumentów poświęconych łódzkiemu gettu, w: Czas Litzmannstadt Getto. Obrazy filmowe, red. T. Majewski, J. Podolska, T. Skalska, Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi, Łódź 2014

A Journey to the Cursed Land. Western European Jews in documentary films about the Litzmannstadt Ghetto, [in]: Time of the Litzmannstadt Ghetto. Film Images, eds. Tomasz Majewski, Joanna Podolska, Tamara Skalska, The Marek Edelman Dialogue Center, Łódź 2014

Folklor w służbie komunizmu. „Żart" Milana Kundery w adaptacji Jaromila Jireša, [w:] Hrabal i inni. Adaptacje czeskiej literatury, red. E.Ciszewska, E. Nurczyńska-Fidelska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego i Wydawnictwo PWSFTviT, Łódź 2013

Czeska nowa fala – filmy, których nie ma, [w:] Kino, którego nie ma, red. P. Zwierzchowski, D. Wierski, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2013

Stalin i big-beat. Medialne rekonstrukcje lat 50. XX wieku we współczesnym kinie czeskim, [w:] Przeszłość we współczesnej narracji kulturowej. Studia i szkice kulturoznawcze, tom 3, red. P. Biliński, P. Plichta, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012

Prawo jako reprezentant zła w polskim kinie (wspólnie z Bartoszem Lewandowskim), [w:] Zło w kinie. Bohaterowie, gatunki, twórcy, red. A. Drzał-Sierocka, Wydawnictwo Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Warszawa 2012

Prawo w filmie polskim i amerykańskim (wspólnie z Bartoszem Lewandowskim), [w:] Mikrokosmos kryminału. Zbrodnia, występek, wykroczenie, red. A. Staroń, Ł. Szkopiński, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012

W służbie pamięci – o filmach dokumentalnych Andrzeja Barta (wspólnie z Andrzejem Michalakiem), [w:] Zobaczyć siebie. Polski film dokumentalny przełomu wieków, red. M. Jazdon, K. Mąka-Malatyńska, Centrum Kultury Zamek, Poznań 2011

Debiut teatralny i filmowy Miloša Formana w kontekście czeskiej muzyki popularnej lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych, [w:] Język, literatura i kultura Czech 2. Materiały z międzynarodowej studenckiej konferencji naukowej, Racibórz 8-9.04.2008, red. J. Kościukiewicz, J. Korbut, Racibórz 2009

Zkouška pokolení, zkouška dospělosti? (CZ)/ Generation experience as the initiation to maturity? (ENG) (wraz z Jadwigą Mostowską i Grzegorzem Nadgrodkiewiczem), [w:] 34. Letní filmová škola Uherské Hradiště. Panorama filmové kritiky I., red. K. Surmanová, Asociace českých filmových klubů, Uherské Hradiště 2008

Obličeje Tona Brtki z „Obchodu na korze" (Oblicza Tona Brtki ze"Sklepu przy głównej ulicy"), [w:] XI. česko-slovenská filmologická konferencia Interpretácia a film. Sborník textů. Slovenský filmový ústav, Bratysława 2008

Pierwsza lekcja miłości. Motyw gołębia w filmie czechosłowackim, [w:] Miłość w sztuce i kulturze. Materiały sesji Studenckiego Koła Naukowego Historyków Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego sekcji Sztuki Dawnej, Łódź 24-25 lutego 2006, red. J. Jagla, Łódź 2007

Próba odzyskania pamięci społecznej. „Pejzaż" (2002) Martina Šulíka, [w:] Region i ojczyzna w kulturze narodowej, języku i literaturze, red. Z. Studencki, D. Tkaczewski, Muzeum w Sosnowcu, Sosnowiec 2007

Obrazy Europy na początku XX wieku, [w:] Kino najnowsze: dialog ze współczesnością, red. M. Saryusz-Wolska, E. Ciszewska, Rabid, Kraków 2006

Martin Šulík. Wreszcie wszystko, jak powinno być, [w:] Autorzy kina europejskiego II, red. A. Helman, A. Pitrus, Rabid, Kraków 2005

PUBLIKACJE POPULARNONAUKOWE, RECENZJE, WYWIADY / POPULAR INFORMATION PUBLICATIONS, REVIEWS, INTERVIEWS

Vstúpiť do dialogu je úžasne príťažlivé. Rozhovor z Krzysztofom Zanussim, [w:] Nemecká jeseň, red. Michal Michalovič, Slovenský filmový ústav, Bratislava 2017

Gdy film wychodzi z kina, „Kalejdoskop. Magazyn Kulturalny Łodzi i Województwa Łódzkiego" 2016, nr 9

Jeszcze nie przełom. Łódzkie tradycje edukacji filmowej, „Kino" 2016, nr 3

Filmowe historie książek o filmie, „Kalejdoskop. Magazyn Kulturalny Łodzi i Województwa Łódzkiego" 2015, nr 2

Geniusz z twarzą Zdenka Svěráka, „Kino" 4/2012

Pasje Profesora (o Bolesławie W. Lewickim), „Kino" 3/2012

O nożu, który nie utonął, „Kronika Uniwersytetu Łódzkiego" 2/2012

New Waves in the Visegrad Four: The History of an Adventure, „Visegrad Insight" 1/2012

Stále viac poľských filmov, „Kinečko" (0/2010), Słowacja

Inspiruje nas do dziś. Ze słowackim reżyserem Martinem Šulíkiem rozmawia Ewa Ciszewska, „Kino" 6/2010

Martin Šulík – reżyser słowacki, katalog festiwalu „Kino na Granicy", Cieszyn 2010

Moje filmy wzięły się z pisarskiej nudy. Z Andrzejem Bartem rozmawiają Ewa Ciszewska i Andrzej Michalak, "Kronika Miasta Łodzi" 1/2010

Nadšené reakcie publika, „Film.sk" 9/2005, Slovenský filmový ústav, Bratysława

TŁUMACZENIA NAUKOWE / SCIENTIFIC TRANSLATION

Peter Hames, The Czechoslovak New Wave (fragment), dla wydawnictwa słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2009

J. Valoch, Partytury; M. Knížák, Zniszczona muzyka [w:] Sounding the Body Electric. Experiments in art and music in Eastern Europe. Dźwięki elektrycznego ciała. Eksperymenty w sztuce i muzyce w Europie Wschodniej 1957-1984, red. D. Crovley, D. Muzyczuk, Muzeum Sztuki, Łódź 2012