ul logo out
usos out
 
 

dr hab.

Kamila

Żyto

Email:
junepl@yahoo.com

Zainteresowania naukowe:
kino polskie (zwłaszcza współczesne), film powszechny i współczesnego (ze szczególnym uwzględnieniem dekady lat 70-tych w kinie amerykańskim oraz kina noir i neo- noir)

Absolwentka klasy humanistyczno-językowej XXXIII LO prowadzonej przez prof. nadzw dr hab. Dorotę Samborską-Kukuć, pracę magisterską poświęconą wizerunkom Żydów w kinie polskim napisała pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Eweliny Nurczyńskiej-Fidelskiej, a opublikowaną później w formie książkowej („Strategie labiryntowe w filmie fikcji", Łódź 2010) rozprawę doktorską pod opieką prof. zw. dr hab. Alicji Helman. W latach 2005-2006 pracowała na stanowisku asystenta w Instytucie Teorii Literatury, Teatru i Sztuk Audiowizualnych. Od 2007 roku jest adiunktem w Instytucie Kultury Współczesnej, regularnie współpracuje z branżowym „Film&Tv Kamera". Biegle włada językiem angielskim i hiszpańskim, zna łacinę i niemiecki.

W kręgu jej zainteresowań naukowych znajduje się: kino polskie (ze szczególnym uwzględnieniem wątków związanych z wizerunkami Żydów i relacjami polsko-żydowskimi), kino amerykańskie (kino noir, zarówno klasyczne, hollywoodzkie z lat czterdziestych i pięćdziesiątych, jak i współczesne filmy neo-noir) oraz kino świata hiszpańskojęzycznego (głównie twórczość Carlosa Saury czy Juana Antonio Bardem z okresu późnego frankizmu i transformacji). Prywatnie jest wielbicielką literatury pięknej i podróży.

Współpracuje z Młodzieżową Akademią Filmową „Bliżej kina" i Gabinetem Edukacji Filmowej w Łodzi, Polskim Instytutem Sztuki Filmowej (przy projekcie „Filmoteka Szkolna"), Akademią Filmu Polskiego, DKF PWSFTviT; jest wykładowcą nie tylko UŁ, ale i Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi oraz Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Aleksandrowie Łódzkim, prowadzi warsztaty dla nauczycieli i uczniów szkół gimnazjalnych i średnich; gościnnie wykładała w Tybindze i Greifswaldzie.