ul logo out
usos out
 
 

dr hab.

Kamila

Żyto

Email:
junepl@yahoo.com

Zainteresowania naukowe:
kino polskie (zwłaszcza współczesne), film powszechny i współczesnego (ze szczególnym uwzględnieniem dekady lat 70-tych w kinie amerykańskim oraz kina noir i neo- noir)

3-4 grudnia 2015 EUROPEAN CINE DISCOURCES. FILM AND IDEOLOGY AFTER 1945,

19-20 września  2014  CRISIS IN FILM AND VISUAL MEDIA zorganizowanej przez Vilnius University

6-8 czerwca 2013 uczestnictwo w I zjeździe Filmoznawców i Medioznawców w Kamieniu    Śląskim (referat: Od kina „noir" do „neo-noir" – bezdroża i ślepe zaułki w historii filmu)

24 maja 2012   ŻYDZI W POWOJENNEJ POLSCE I ŁODZI 1945-1950, organizacja: IPN, UŁ, Centrum Dialogu im. Marka Edelmana, wykład poświęcony filmowi żydowskiemu w Polsce

19-21 września 2011      KINO, KTÓREGO NIE MA w     Bydgoszczy, referat poświęcony niezrealizowanemu scenariuszowi Roberta Glińskiego „Sanatorium Gorkiego"

20-22 października 2010    FILMOWE OGRODY   WOJCIECHA JERZEGO HASA w Łodzi, referat poświęcony analizie porównawczej filmów „Pętla" W. J. Hasa i „Stracony weekend" Billy'ego Wildera

14 -19 grudnia 2009        AREA STUDIES' CONTRIBUTION TO THE KNOWLEDGE OF ETHNIC TENSION: INTERDISCIPLINARY METHODOLOGICAL APPROACHES (Warsaw, Poland),

13-16 listopada 2008 FILMOTEKA SZKOLNA – ANALIZY I INTERPRETACJE TEKSTÓW FILMOWYCH  Borki k/ Tomaszowa Mazowieckiego

4-6 marca 2008     LEKTURY PŁCI. POLSKIE (KON)TEKSTY, Warszawa

26-28 października 2006    KINO POLSKIE: REINTERPRETACJE