ul logo out
usos out
 
 

dr hab.

Kamila

Żyto

Email:
junepl@yahoo.com

Zainteresowania naukowe:
kino polskie (zwłaszcza współczesne), film powszechny i współczesnego (ze szczególnym uwzględnieniem dekady lat 70-tych w kinie amerykańskim oraz kina noir i neo- noir)

KSIĄŻKI AUTORSKIE

Kamila Żyto, Strategie labiryntowe w filmie fikcji, Łódź 2010.

REDAKCJE

Kamila Żyto, Alicja Helman, Od Cervantesa do Perez-Reverte'a. Adaptacje literatury hiszpańskiej i iberoamerykańskiej, Warszawa 2011.

Kamila Żyto, Marcin Pieńkowski, Billy Wilder. Mistrz kina z Suchej Beskidzkiej, Warszawa 2011.

Kamila Żyto, Małgorzata Jakubowska, Anna M. Zarychta, Filmowe ogrody Wojciecha Jerzego Hasa, Łódź 2011.

ARTYKUŁY W MONOGRAFIACH

Zagubieni w labiryncie sensów i znaczeń – próba odnalezienia postmodernistycznych wątków w filmie Toma Stopparda „Rosencrantz i Guilderstern nie żyją" [w:] Na rubieżach ponowoczesności. Szkice o filmie współczesnym, red. K. Klejsa, G. Skonieczko, Kraków 2000.

Przełom i rozdarcie - czyli o tym czy Krzysztofowi Kieślowskiemu nie udał się film „Bez końca" [w:] Lustra i krzywe zwierciadła. Społeczne konteksty kina i telewizji, red. K. Klejsa, G. Skonieczko, Kraków 2002.

Mezalians. Co stało się z dokumentem w ponowoczesnym świecie, [w:] (Nie) obecne granice. Szkice o obliczach transgresji, red. K. Kuropatwa, D. Rode, Kraków 2003.

Billy Wilder: stygmat obcości [w:] Kino amerykańskie: twórcy, red. K. Klejsa, E. Durys, Kraków 2007.

Labirynt jako przestrzeń gry ze strachem. Analiza filmu „Azyl" Davida Finchera [w:] Kino najnowsze: dialog ze współczesnością, red. M. Saryusz-Wolska, E. Ciszewska, Kraków 2007.

Martin Scorsese – pesymizm rozumu, optymizm woli [w:] Mistrzowie kina amerykańskiego. Bunt i nostalgia, red. Ł.A. Plesnar, R. Syska, Kraków 2007.

Robert Gliński – o historii i współczesności [w:] Autorzy kina polskiego, red. G. Stachówna, B. Zmudziński, t. 3, Kraków 2007.

Niebezpieczne związki – historia stosunków polsko-sowieckich w twórczości Roberta Glińskiego [w:] Kino polskie: reinterpretacje. Historia – ideologia – polityka, red. K. Klejsa, E. Nurczyńska-Fidelska, Kraków 2008.

O twórczej mocy odwiecznych stereotypów. „Zazdrość medycyna" Janusza Majewskiego [w:] Gefilte film. Wątki żydowskie w kinie, red. J. Preizner, Kraków 2008.

„Nieśmiertelna" Alaina Robbe-Grilleta, czyli labirynt wyobraźni i podejrzeń [w:] Awangardowa encyklopedia, czyli słownik rozumowany nauk, sztuk i rzemiosł różnych, red. I. Hübner, A. Izdebka, J. Płuciennik, D. Szajnert, Łódź 2008.

Obcość zwielokrotniona. Rola płciowych stereotypów w kreowaniu wizerunków Żydów na wybranych przykładach powojennych filmów polskich [w:] Lektury płci. Polskie (kon)teksty, red. M. Dąbrowski, Warszawa 2008.

Opracowanie broszur zatytułowanych Obserwacje codzienności i Portret zbiorowości w ramach projektu edukacyjnego „Filmoteka Szkolna", wydane przez Polskie Wydawnictwo Audiowizualne, Warszawa 2008.

Żydzi z miasta Łodzi. «Ziemia Obiecana» Andrzeja Wajdy [w:] Gefilte film. Wątki żydowskie w kinie, red. J. Preizner, Kraków 2009, s. 241-259.

Ettore Scola. Śmierć, gorycz i nostalgia satyryka [w:] Autorzy kina europejskiego V, red. A. Helman, A. Pitrus, Kraków 2009, s. 241 - 260.

Tomasz Łukowicz, Kamila Żyto, «Życie jest piękne» Roberto Beniniego. Shoah jako przedstawienie symboliczne [w:] Pamięć Shoah. Kulturowe reprezentacje i praktyki upamiętniania, red. T. Majewski, A. Zeidler-Janiszewska, Łódź 2009.

Joel i Ethan Coenowie – paradoksy podmiotu cynicznego [w:] Mistrzowie kina amerykańskiego. Współczesność, red. Ł. A. Plesnar, R. Syska, Kraków 2010.

Kronika zapowiedzianej śmierci. „Pożegnanie jesieni" Mariusza Trelińskiego [w:] Gefilte film III. Wątki żydowskie w kinie, red. J. Preizner, Kraków-Budapeszt 2010.

„Miejsce bez granic" Arturo Ripsteina: nieudane transgresje [w:] Od Cervantesa do Perez-Reverte'a. Adaptacje literatury hiszpańskiej i iberoamerykańskiej, red. K. Żyto, A. Helman, Warszawa 2011.

„Nobody's perfect". Problem męskości w filmach Billy'ego Wildera [w:] Billy Wilder. Mistrz kina z Suchej Beskidzkiej, red. K. Żyto, M. Pieńkowski, Warszawa 2011.

„Pętla" Wojciecha Jerzego Hasa. Polskie rekonfiguracje kina noir [w:] Filmowe ogrody Wojciecha Jerzego Hasa, red. M. Jakubowska, K. Żyto, A. Zarychta, Łódź 2011.

„To nie jest kraj dla starych ludzi" Joela i Ethana Coenów: western noir jako współczesny moralitet [w:] Adaptacje literatury amerykańskiej, red. R. Syska, Kraków 2011.

Carol Reed: konsonans formy i treści [w:] Autorzy kina europejskiego VI, red. A. Helman, A. Pitrus, Warszawa 2011.

Zeit der Erneuerung. [w:] Der Polnische Film. Von Seine Anfängen bis zur Gegenwart, red. K. Klejsa, S. Schahadat, M. Wach, Marburg 2013.

Świat pomiędzy. „Wesele" Andrzeja Wajdy. [w:] Gefilte Film IV. Wątki żydowskie w kinie, red. J. Preizner, Kraków-Budapeszt 2013.

Sprawa katyńska – temat priorytetowy. Wokół niezrealizowanego projektu Roberta Glińskiego „Sanatorium Gorkiego" i filmu Andrzeja Wajdy „Katyń" [w:] Kino, którego nie ma, red. P. Zwierzchowski, D. Wierski, Bydgoszcz 2013.

Od kina noir do neo-noir – bezdroża i ślepe zaułki [w:] Film i media - przeszłość i przyszłość. Kontynuacje , red. A. Gwóźdź, M. Kempna-Pieniążek, Warszawa 2014

Małgorzata Jakubowska, Kamila Żyto, Labirynt i kłącze – paradygmaty współczesnej narracji filmowej [w:] Paradygmaty współczesnego kina, red. R.W. Kluszczyński, T. Kłys, N. Korczarowska-Różycka, Łódź 2015.

Historie i codzienność w kinie Roberta Glińskiego [w:] Kamienie i szaniec. Analizy, rozmowy, kontrowersje wokół filmu Roberta Glińskiego, red. M. Jakubowska, Warszawa 2015.

W poszukiwaniu transgresji. „Walc z Baszirem" Ariego Folmana [w:] Współczesne kino izraelskie, red. J. Preizner, Kraków-Budapeszt 2015.

Kino hiszpańskie w cieniu dyktatury Franco [w:] Kino epoki nowofalowej. Historia kina, tom 3, red. T. Lubelski, I. Sowińska, R. Syska, Kraków 2015.

Film in the Shadow of History. Józef Lejtes and Polish School [w:] Poland. History, Culture and Society. Selected Readings, red. E. Bielawska-Batorowicz, Łódź 2015.

ARTYKUŁY W CZASOPISMACH

Filmowy pejzaż katastrofy wewnętrznej – „Melancholia" Larsa von Triera, „Film&TV Kamera" 2012, nr 1.

Wojna światów w kameralnych dekoracjach – „Rzeź" Romana Polańskiego, „Film&TV Kamera" 2012, nr 2.

„Nie ma żadnego celu. W ty, rzecz" – „Musimy porozmawiać o Kevinie" Lynne Ramsey, „Film&TV Kamera" 2012, nr 4.

Sprawa katyńska-temat priorytetowy. Wokół niezrealizowanych projektów Roberta Glińskiego, „EKRANy" 2012, nr 1-2.

Prawda. Półprawda, nie całkiem prawda. Carol Reed i Graham Greene: psychologia kłamstwa, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF Philologiae" 2011, vol. XXIX (opublikowano w 2013).

Kino grozy à la polonaise. „Pokłosie" Władysława Pasikowskiego, „Film&Tv Kamera" 2013, nr 3.

Klasyczny film noir, kino modernistyczne, modernité – czyli tam i z powrotem, „Media - Kultura - Komunikacja Społeczna" 2014, nr 10/2.

Wałkonie ze wzgórz Hollywood - „Bling Ring" Sofii Coppoli, „Film&TV Kamera" 2015, nr 2.

RECENZJE I OMÓWIENIA

Demony Goi okiem kamery, „Kwartalnik Filmowy" 2013, nr 82

Artysta w zwierciadle sztuki, „Kultura Współczesna" 2013, nr 5

Archiwizacja w zdygitalizowanym świecie, „Kwartalnik Filmowy" 2015, nr 91.

Androgyn nie istnieje. Brytyjskie przygody pewnego fantazmatu, „Przegląd Kulturoznawczy" 2015, nr 1(23)

„Ktoś tu pana wpuścił. Kto? Dlaczego? To wymaga wyjaśnień". Zagadka obecności Raymonda Chandlera w świecie literatury i filmu wyjaśniona, „Kwartalnik Filmowy" 2015, nr 29.