ul logo out
usos out
 
 

dr hab.

Konrad

Klejsa

Email:
konrad.klejsa@interia.pl

Zainteresowania naukowe:
europejskie i amerykańskie kino autorskie lat 1950-1970, nowomedialne transformacje współczesnego kina popularnego, polsko-niemieckie kontakty filmowe, konteksty instytucjonalne kina polskiego, badanie widowni filmowej, teoria scenariopisarstwa i script-doctoring

Udział referatowy w konferencjach:

 
Konferencja „Screen Industries: The Long 90s" (Praga, listopad 2016)
Referat: The Call of the Toad: A Case Study of Polish-German Co-Production
Organizator: Uniwersytet Karola Wielkiego w Pradze

Konferencja „Dyskursy widzialności. II zjazd filmoznawców i medioznawców” (Kraków, grudzień 2016)
Referat: Co i gdzie oglądano na łódzkich ekranach w pierwszych latach po II wojnie światowej? Analiza repertuarowa w badaniach historycznej widowni filmowej
Organizator: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Konferencja „Ekonomia kina” (Gdańsk, maj 2016)
Referat: Centrala i peryferia. Polityka dotacyjna PISF w zakresie edukacji i upowszechniania a zrównoważony rozwój regionalny
Organizator: Uniwersytet Gdański

Konferencja „Kino polskie jako kino transnarodowe" (Kraków, listopad 2015)
Referat: Gliński do Grassa, Grass do Glińskiego. Wróżby kumaka – historia produkcyjna
Organizator: Uniwersytet Jagielloński

Konferencja „Tu jest kino! Edukacja filmowa a kina lokalne" (Łódź, maj 2015)
Referat: Systemy edukacji filmowej w Polsce, Wielkiej Brytanii i Niemczech – próba porównania
Organizator: Uniwersytet Łódzki

Konferencja „Europejskie Kinodyskursy. Kino i ideologia po roku 1945" (Łódź, grudzień 2015)
Referat: Antyfaszyzm jako doktryna. Reprezentacje Wehrmachtu w kinie NRD lat 1950-1965
Organizator: Uniwersytet Łódzki

Konferencja „Historie nowych mediów" (Łódź, październik 2014)
Referat: Wspomnienia z (medialnego) niedorozwoju. Młodzi widzowie VHS w PRL końca lat 80.
Organizator: Uniwersytet Łódzki

Konferencja „Film i media: przeszłość i przyszłość" (Kamień Śląski, czerwiec 2013)
Referat: Badanie widowni – zapomniany kierunek badań nad filmem
Organizator: Uniwersytet Śląski

Konferencja „Screen Industries in Eastern Europe" (Brno, listopad 2012)
Referat: Phantom Pains, Surreal Dreams or Desperately Seeking HollyLodz
Organizator: Uniwersytet Masaryka w Brnie

Konferencja „New Eastern European Cinemas" (Kopenhaga, październik 2011)
Referat: Far Away, So Close: How Contemporary Polish Cinema Deals with the Recent Past
Organizator: University of Copenhagen

Konferencja „Kino polskie i niemieckie na pograniczu kultur" (Wrocław, listopad 2011)
Referat: Czy doktor Mabuse znał esperanto? Ostatni film Fritza Langa jako adaptacja przedwojennej powieści Jana Fethkego
Organizator: Uniwersytet Wrocławski

Konferencja „Historiofotia" (Warszawa, maj 2011)
Referat: Dyskurs wypędzonych we współczesnym kinie niemieckim na przykładzie filmu „Die Gustloff" (2008)
Organizator: Uniwersytet Warszawski

Konferencja „Przeszłość we współczesnej narracji kulturowej" (Kraków, listopad 2010)
Referat: Filmowe opowieści o rodzeństwie Scholl na tle niemieckiej kultury pamięci
Organizator: Uniwersytet Jagielloński

Konferencja „Historie alternatywne" (Lublin, maj 2010)
Referat: Filmowe opowieści o Clausie von Stauffenbergu na tle niemieckiej kultury pamięci
Organizator: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Konferencja „Polish Cinema in International Context" (Manchester, grudzień 2009)
Referat: Andrzej Wajda's "Pilatus and others" – the production history
Organizator: University of Central Lancashire

Konferencja „Deutschland und Polen: filmische Grenzen und Nachbarschaften" (Tybinga, lipiec 2009)
Referat: „Hier darf nichts zusammenpassen". Einige Bemerkungen zu Andrzej Wajdas "Pilatus und andere"
Organizator: Universität Tübingen

Konferencja „Polskie kino popularne" (Bydgoszcz, maj 2008)
Referat: Bogusław Linda: instrukcja obsługi twardziela
Organizator: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

Konferencja „Biografistyka filmowa" (Toruń, grudzień 2006)
Referat: Niezwykłe przygody Mr. Guevary w krainie Hollywood
Organizator: Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Konferencja „Kino polskie: reinterpretacje" (Łódź, październik 2006)
Referat: Pamięć i paralaksa. O filmie nowelowym „Solidarność... Solidarność..."
Organizator: Uniwersytet Łódzki

KONTRKULTURA. CO NAM ZOSTAŁO Z TAMTYCH LAT? (Warszawa, listopad 2005)

INFORMATION WARFARE (Łódź, wrzesień 2005)

KINO POLSKIE PO 1989 ROKU (Bydgoszcz, czerwiec 2005)

KINO NIEMIECKIE W DIALOGU KULTUR (Kamień Opolski, czerwiec 2003)

KULTURA W CZASACH GLOBALIZACJI (Warszawa, styczeń 2003)

KINO – MEDIA – EMOCJE (Łódź, kwiecień 2002)