ul logo out
usos out
 
 

dr hab.

Konrad

Klejsa

Email:
konrad.klejsa@uni.lodz.pl

Zainteresowania naukowe:
europejskie i amerykańskie kino autorskie lat 1950-1970, nowomedialne transformacje współczesnego kina popularnego, polsko-niemieckie kontakty filmowe, konteksty instytucjonalne kina polskiego, badanie widowni filmowej, teoria scenariopisarstwa i script-doctoring

Udział referatowy w konferencjach:

Konferencja: Integrating Traditions in Film Studies (Dublin, maj 2021)
Referat: Distribution of films from the West in People's Republic of Poland, 1968-1980
Organizator: Maynooth University, HOMER

Konferencja: Screening Censorship (Ghent, październik 2020)
Referat: Censorship of American and British hippie counterculture films in People's Republic of Poland, 1965-1975
Organizator: Gent University,

Konferencja: Research Methods in Film Studies (Ghent, październik 2019)
Referat: Drowning in numbers: the mysterious world of cinema audience statistics in the early People’s Republic of Poland
Organizator: Gent University, ECREA

Konferencja: Small Cinemas, Small Spaces (Lisbona, wrzesień 2019)
Referat: (Bus)Lock, (Film)Stock and (Moonshine)Barrel - Travelling Cinemas in Poland, 1945-1955
Organizator: ICS-ULisboa

Konferencja: Przestrzenie, praktyki, artykulacje. III zjazd filmoznawców i medioznawców (Łódź, czerwiec 2019)
Referat: Filmy z krajów zachodnich a dystrybucja filmowa w PRL w latach 1949-1956
Organizator: Uniwersytet Łódzki

Konferencja: Methods of Historical Film Audience Research (Warszawa, kwiecień 2019)
Referat: Crowds, Applause and State Militia: Archive Reports on Cinema Audiences in People's Republic of Poland, 1945–1955
Organizator: Deutsches Historisches Institut

Konferencja: Mapping Spaces, Sounding Places: Geographies of Sound in Audiovisual Media (Cremona, marzec 2019)
Referat: Dazed and Confused: Dubbing in People's Republic of Poland 1950–1980
Organizator: Universita di Pavia

Konferencja: Archiwa we współczesnych badaniach fimoznawczych (Warszawa, listopad 2017)
Referat: Nie tylko STARTowcy. Instytut Filmowy w latach 1945-1949 i początki oświaty filmowej w Polsce Ludowej (na podstawie archiwum Mariana Wimmera)
Organizator: Filmoteka Narodowa - Instytut Audiowizualny

Konferencja: Sensibility and the Senses. Media, Bodies, Practices (Paryż, czerwiec 2017)
Referat: “How much longer shall we wait for the American movies?”. A local study on film exhibition in Poland, 1945-1949
Organizator: Network for European Cinema and Media Studies, Universite Sorbonne Nouvelle 3

Konferencja: Screen Industries: The Long 90s (Praga, listopad 2016)
Referat: "The Call of the Toad": A Case Study of Polish-German Co-Production
Organizator: Uniwersytet Karola Wielkiego w Pradze

Konferencja: Dyskursy widzialności. II zjazd filmoznawców i medioznawców (Kraków, grudzień 2016)
Referat: Co i gdzie oglądano na łódzkich ekranach w pierwszych latach po II wojnie światowej? Analiza repertuarowa w badaniach historycznej widowni filmowej
Organizator: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Konferencja: Ekonomia kina (Gdańsk, maj 2016)
Referat: Centrala i peryferia. Polityka dotacyjna PISF w zakresie edukacji i upowszechniania a zrównoważony rozwój regionalny
Organizator: Uniwersytet Gdański

Konferencja: Kino polskie jako kino transnarodowe (Kraków, listopad 2015)
Referat: Gliński do Grassa, Grass do Glińskiego. Wróżby kumaka – historia produkcyjna
Organizator: Uniwersytet Jagielloński

Konferencja: Tu jest kino! Edukacja filmowa a kina lokalne (Łódź, maj 2015)
Referat: Systemy edukacji filmowej w Polsce, Wielkiej Brytanii i Niemczech – próba porównania
Organizator: Uniwersytet Łódzki

Konferencja: Europejskie Kinodyskursy. Kino i ideologia po roku 1945 (Łódź, grudzień 2015)
Referat: Antyfaszyzm jako doktryna. Reprezentacje Wehrmachtu w kinie NRD lat 1950-1965
Organizator: Uniwersytet Łódzki

Konferencja: Historie nowych mediów (Łódź, październik 2014)
Referat: Wspomnienia z (medialnego) niedorozwoju. Młodzi widzowie VHS w PRL końca lat 80.
Organizator: Uniwersytet Łódzki

Konferencja: Film i media: przeszłość i przyszłość (I Zjazd Filmoznawców i Medioznawców, Kamień Śląski, czerwiec 2013)
Referat: Badanie widowni – zapomniany kierunek badań nad filmem
Organizator: Uniwersytet Śląski

Konferencja: Screen Industries in Eastern Europe (Brno, listopad 2012)
Referat: Phantom Pains, Surreal Dreams or Desperately Seeking HollyLodz
Organizator: Uniwersytet Masaryka w Brnie

Konferencja: New Eastern European Cinemas (Kopenhaga, październik 2011)
Referat: Far Away, So Close: How Contemporary Polish Cinema Deals with the Recent Past
Organizator: University of Copenhagen

Konferencja: Kino polskie i niemieckie na pograniczu kultur (Wrocław, listopad 2011)
Referat: Czy doktor Mabuse znał esperanto? Ostatni film Fritza Langa jako adaptacja przedwojennej powieści Jana Fethkego
Organizator: Uniwersytet Wrocławski

Konferencja: Historiofotia (Warszawa, maj 2011)
Referat: Dyskurs wypędzonych we współczesnym kinie niemieckim na przykładzie filmu „Die Gustloff" (2008)
Organizator: Uniwersytet Warszawski

Konferencja: Przeszłość we współczesnej narracji kulturowej (Kraków, listopad 2010)
Referat: Filmowe opowieści o rodzeństwie Scholl na tle niemieckiej kultury pamięci
Organizator: Uniwersytet Jagielloński

Konferencja: Historie alternatywne (Lublin, maj 2010)
Referat: Filmowe opowieści o Clausie von Stauffenbergu na tle niemieckiej kultury pamięci
Organizator: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Konferencja: Polish Cinema in International Context (Manchester, grudzień 2009)
Referat: Andrzej Wajda's "Pilatus and others" – the production history
Organizator: University of Central Lancashire

Konferencja: Deutschland und Polen: filmische Grenzen und Nachbarschaften (Tybinga, lipiec 2009)
Referat: „Hier darf nichts zusammenpassen". Einige Bemerkungen zu Andrzej Wajdas "Pilatus und andere"
Organizator: Universität Tübingen

Konferencja: Polskie kino popularne (Bydgoszcz, maj 2008)
Referat: Bogusław Linda: instrukcja obsługi twardziela
Organizator: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

Konferencja: Biografistyka filmowa (Toruń, grudzień 2006)
Referat: Niezwykłe przygody Mr. Guevary w krainie Hollywood
Organizator: Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Konferencja: Kino polskie: reinterpretacje (Łódź, październik 2006)
Referat: Pamięć i paralaksa. O filmie nowelowym „Solidarność... Solidarność..."
Organizator: Uniwersytet Łódzki

KONTRKULTURA. CO NAM ZOSTAŁO Z TAMTYCH LAT? (Warszawa, listopad 2005)

INFORMATION WARFARE (Łódź, wrzesień 2005)

KINO POLSKIE PO 1989 ROKU (Bydgoszcz, czerwiec 2005)

KINO NIEMIECKIE W DIALOGU KULTUR (Kamień Opolski, czerwiec 2003)

KULTURA W CZASACH GLOBALIZACJI (Warszawa, styczeń 2003)

KINO – MEDIA – EMOCJE (Łódź, kwiecień 2002)