ul logo out
usos out
 
 

dr hab.

Konrad

Klejsa

Email:
konrad.klejsa@uni.lodz.pl

Zainteresowania naukowe:
europejskie i amerykańskie kino autorskie lat 1950-1970, nowomedialne transformacje współczesnego kina popularnego, polsko-niemieckie kontakty filmowe, konteksty instytucjonalne kina polskiego, badanie widowni filmowej, teoria scenariopisarstwa i script-doctoring

Książki autorskie:

nazizm      filmowe-oblicza-kontestacji 

K. Klejsa, Pamięć lat nazizmu w kinie niemieckim lat 1946-1965, Łódź: Wydawnictwo UŁ, 2015


K. Klejsa, Filmowe oblicza kontestacji. Kino Stanów Zjednoczonych i Europy Zachodniej wobec kultury protestu przełomu lat 60. i 70., Warszawa: Trio, 2008Prace redakcyjne:

Od edukacji filmowej do edukacji audiowizualnej. Teorie i praktyki, red. E. Ciszewska, K. Klejsa, Łódź: Wydawnictwo UŁ, 2016

Kultura filmowa współczesnej Łodzi,
red. E. Ciszewska, K. Klejsa, Łódź: Wydawnictwo PWSFTViT, 2015

Wokół zagadnień dystrybucji filmowej, red. M. Adamczak, K. KlejsaŁódź: Wydawnictwo PWSFTviT, 2015

Badanie widowni filmowej. Antologia przekładów, red. K. Klejsa, M. Saryusz-WolskaWarszawa: Scholar, 2014

Der Polnische Film: von seinen Anfängen bis zur Gegenwart, red. K. Klejsa, S. Schahadat, M. Wach, Marburg: Schüren 2012

Polska i Niemcy: filmowe granice i sąsiedztwa, red. K. Klejsa, Wrocław: Atut, 2012

Deutschland und Polen. Filmische Grenzen und Nachbarschaften , red. K. Klejsa, S.Schahadat, Marburg: Schüren, 2011

Kino polskie: reinterpretacje. Historia – ideologia – polityka, red. K. Klejsa, E. Nuczyńska-Fidelska, Kraków: Rabid, 2008

Kino amerykańskie: dzieła i twórcy, red. E. Durys, K. Klejsa, Kraków: Rabid, 2006/7

Film: fabryka emocji, red. K. Klejsa, T. Kłys, Kraków: Rabid, 2003

Lustra i krzywe zwierciadła. Społeczne konteksty kina i telewizji, red. K. Klejsa, G. Skonieczko, Kraków: Rabid, 2002


Publikacje w czasopismach naukowych / rozdziały w monografiach zbiorowych:


K. Klejsa, Świat, który przezwyciężamy i pozostawiamy za sobą”. Import, rozpowszechnianie i widownia filmów z krajów kapitalistycznych w Polsce Ludowej w latach 1949-1956 w świetle badań archiwalnych, "Kwartalnik Filmowy" 2019, nr 108

K. Klejsa, M. Dondzik, J. Grzechowiak, Phoenix Burning: The Collapse of the Fiction Film Studio and the Educational Film Studio in Łódź in the Early 90s, "Iluminace" 2017, no 3.

K. Klejsa, K. Jajko, Film canon : film history - film education : remarks on the Polish Film Museum's anniversary poll. "Panopticum" 2017, n0 18.

K. Klejsa, W bunkrze Hitlera. O filmie „Upadek” Oliviera Hirschbiegla, [w:] Jak patrzeć na Polskę, Niemcy i świat? Księga jubileuszowa profesora Eugeniusza Cezarego Króla, red. Joanna Szymoniczek, Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN, 2017, s. 773-793

K. Klejsa, Od FEWG do FLAG: systemowe przemiany edukacji filmowej w Wielkiej Brytanii na przełomie XX i XXI wieku, [w:] Od edukacji filmowej do edukacji audiowizualnej. Teorie i praktyki, red. E. Ciszewska, K. Klejsa, Łódź: Wydawnictwo UŁ, 2016 

K. Klejsa, Surreal Dreams of a “Creative City” (or: How Camerimage Festival Tried to Convince Łódź to Stop Worrying and Love Modern Architecture), “Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication” 2015, nr 26.l Communication” 2015, nr 26.

K. Klejsa, Artur Brauner, Jan Fethke, Fritz Lang – drei Jahrzehnte “Die 1000 Augen des Dr. Mabuse”, [w:] Unterwegs zum Nachbarn. Deutsch-polnische Filmbegegnungen, red. Brigitte Braun, Andrzej Debski, Andrzej Gwóźdź, Trier: Wissenschaflicher Verlag 2015

K. Klejsa, Kino kontestacji w Stanach Zjednoczonych i Europie Zachodniej, [w:] Kino epoki nowofalowej, red. Tadeusz Lubelski, Iwona Sowińska, Rafał Syska, Kraków: Universitas 2015

M. Adamczak, K. Klejsa, Badanie dystrybucji filmowej – pola problemowe, stan wiedzy, perspektywy rozwoju [w:] Wokół zagadnień dystrybucji filmowej, red. M. Adamczak, K. Klejsa, Łódź: Wydawnictwo PWSFTviT 2015

K. Klejsa, Surrealne sny o łódzkim Bilbao. Camerimage i architektura, [w:] Kultura filmowa współczesnej Łodzi, red. E. Ciszewska, K. Klejsa, Łódź: Wydawnictwo PWSFTviT, 2015

K. Klejsa, Badanie widowni filmowej - historia i współczesność, "Kwartalnik Filmowy" 2014, nr 85.
 
K. Klejsa, Drezno i Gustloff – miejsca pamięci niemieckich ofiar II wojny światowej i ich reprezentacje w filmach telewizyjnych stacji ARD i ZDF z lat 2006-2008, [w:] Paradygmaty kina współczesnego, red. Ryszard W. Kluszczyński, Tomasz Kłys, Łódź: WUŁ 2014

K. Klejsa, Artur Brauner, Jan Fethke, Fritz Lang – trzy dekady Tysiąca oczu doktora Mabuse, [w:] W drodze do sąsiada. Polsko-niemieckie spotkania filmowe, red. A. Dębski, A. Gwóźdź, Wrocław 2013

K. Klejsa, Importierte Schönheitsideale, Kataloge postkommunistischer Tristesse [in:] Der Polnische Film: von seinen Anfängen bis zur Gegenwart, Hrsg. K. Klejsa, S. Schahadat, M. Wach, Marburg: Schüren 2013, s. 422-441.

K. Klejsa, Populizm w multipleksie. Polityka i estetyka filmów Michaela Moore'a, [w:] Metody dokumetalne w filmie, red. M. Pieńkowski, D. Rode, Łódź: Wydawnictwo PWSFTviT, 2013, s. 239-303.

K. Klejsa, The Parallax Memory. On „Solidarity...Solidarity..." collection, „Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication" 2012 no. 20, s. 34-47

K. Klejsa, Przypadki doktora Mabuse, „Dialog. Miesięcznik dramaturgii współczesnej" 2012, nr 12, s. 140-155

K. Klejsa, Pamięć o rodzeństwie Scholl w filmach Michaela Verhoevena i Percy’ego Adlona – konteksty i interpretacje, „Człowiek i Społeczeństwo” 2012, vol. XXXIV

K. Klejsa, „Hier darf nichts zusammenpassen". Einige Bemerkungen zu Andrzej Wajdas "Pilatus und andere - ein Film für Karfreitag"  [in:] Deutschland und Polen. Filmische Grenzen und Nachbarschaften, Hrsg. K. Klejsa, S. Schahadat, Marburg: Schüren, 2011, s. 164-177.

K. Klejsa, Badanie gwiazdorstwa filmowego. Przypadek Bogusława Lindy [w:] Polskie kino popularne, red. Daria Mazur, Piotr Zwierzchowski, Bydgoszcz: Wydawnictwo UKW, 2011, s. 327-348.

K. Klejsa, Motywy autobiograficzne w kinie Michaela Moore'a, „Kwartalnik Filmowy" 2011, nr 73, s. 190-199

K. Klejsa, Co wydarzyło się 40 lipca? Pierwsze filmowe opowieści o Clausie von Stauffenbergu i ich filmowe konteksty [w:] Historia w kulturze współczesnej. Niekonwencjonalne podejścia do przeszłości, red. Mariusz Mazur, Piotr Witek, Lublin 2011, s. 167-200.

K. Klejsa, A film-like thing, czyli jak fenomeny filmopodobne uniemożliwiają odpowiedź na pytanie, co to jest film [w:] Kino po kinie. Film w dobie jego elektronicznej dystrybucji, red. A. Gwóźdź, Warszawa: Oficyna Naukowa, 2010, s. 33-59.

K. Klejsa, Filmowe środki stylistyczne [w:] K. Klejsa, T. Kłys, E. Nurczyńska-Fidelska, P. Sitarski, Kino bez tajemnic, Warszawa 2009

K. Klejsa, Krokodyl i fajka (aneks interpretacyjny do „Noża w wodzie"), „Dialog. Miesięcznik dramaturgii współczesnej" 2009, nr 7-8

K. Klejsa, Pamięć i paralaksa. Notatki o filmie nowelowym „Solidarność... Solidarność...", [w:] Kino polskie: reinterpretacje. Historia – ideologia – polityka, red. K. Klejsa, E. Nurczyńska-Fidelska, Kraków: Rabid, 2008

K. Klejsa, Stanisław Bareja: nadrealizm socjalistyczny [w:] Autorzy kina polskiego II, red. G. Stachówna, B. Zmudziński, Kraków: Rabid, 2008

K. Klejsa, Games, Masks, Yearnings, Escapes... Four Views on Jerzy Skolimowski's Early Works [in:] Polish New Wave. The History of a Phenomenon that Never Existed, ed. Ł. Ronduda, B. Piwowarska, Warsaw: Wydawnictwo CSW, 2008

K. Klejsa, Discourses of Fear and Desire. Remarks on "nuclear annihilation movies" [in:] Information Warfare. Die Rolle der Medien bei der Kriegsdarstellung und –deutung, Hrsg. C. Glunz, A. Pelka, T. Schneider, Osnabrück: Goettingen: V&R Unipr., 2007, s. 437-445.

K. Klejsa, Niezwykłe przygody Mr. Guevary w krainie Hollywood – rzecz o komercjalizacji kultury protestu, [w:] Biografistyka filmowa, red. T. Szczepański, S. Kołos, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2007

K. Klejsa, Dušan Makavejev: paradoksy subwersywnej wyobraźni, [w:] Autorzy kina europejskiego III, red. A. Helman, A. Pitrus, Kraków: Rabid, 2007

K. Klejsa, „Easy Rider": portret [de]generacji, [w:] Kino amerykańskie: dzieła, red. E. Durys, K. Klejsa, Kraków: Rabid, 2006

Ł. Biskupski, K. Klejsa, Autodestrukcyjne Erlebnis jako kontekst interpretacyjny filmów Shinyi Tsukamota, „Studia Filmoznawcze" 2007, tom XXVIII

K. Klejsa, Dušan Makavejev: Paradoxes of Subversive Imagination, „Piktogram" 2006, nr 4.

K. Klejsa, Obcy we mnie, obcy wśród nas. Doświadczenie emigracyjne w brytyjskich filmach Jerzego Skolimowskiego („Fucha" i "Najlepszą zemstą jest sukces"), „Kwartalnik Filmowy" 2006, nr 53

K. Klejsa, Trudna sztuka bycia mężczyzną, inteligentem, Polakiem... Problem tożsamości w kinie Marka Koterskiego [w:] Kino polskie po 1989 roku, red. P. Zwierzchowski, D. Mazur, Bydgoszcz: Wydawnictwo UKW, 2006

K. Klejsa, Więźniowie historii, zakładnicy stereotypów. Problem czeczeński we współczesnym kinie rosyjskim [w:] Przestrzenie tożsamości we współczesnym kinie europejskim, red. B. Kita, Kraków: Rabid, 2006

K. Klejsa, „Die fette Jahre sind vorbei"? Rekonesans po najnowszym kinie niemieckim [w:] Filmowe zwierciadła Europy, red. P. Zwierzchowski, Bydgoszcz: Wers, 2006

K. Klejsa, Lindsay Anderson: rozczarowania idealisty, rozterki cynika [w:] Autorzy kina europejskiego II, red. A. Helman, A. Pitrus, Kraków: Rabid, 2005

K. Klejsa, Wszystko w porządku? Godard – Francja – 1968 [w:] Między słowem a obrazem, red. M. Jakubowska, T. Kłys, B. Stolarska, Kraków: Rabid, 2004

K. Klejsa, „Doszli aż do tego miejsca. Teraz nie wiedzą, co robić dalej". Problem kontestacji w kinie zachodnioniemieckim przełomu lat 60. i 70. [w:] Kino niemieckie w dialogu pokoleń i kultur, red. A. Gwóźdź, Kraków: Rabid, 2004

K. Klejsa, Pustynia trwa. Widok z „Zabriskie Point" [w:] Michelangelo Antonioni, red. B. Zmudziński, Kraków: Rabid, 2004

K. Klejsa, Jerzy Skolimowski – gry, maski, tęsknoty, ucieczki... Cztery spojrzenia na wczesną twórczość [w:] Autorzy kina polskiego, red. G. Stachówna, J. Wojnicka, Kraków: Rabid, 2004

K. Klejsa, Ruchy antyglobalizacyjne – druga fala kontestacji? [w:] Kultura w czasach globalizacji, red. M. Jacyno, A. Jawłowska, M. Kempny, Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN, 2004

K. Klejsa, Teoria „3M": lekcja paranoidalnej podejrzliwości, czyli jak - zdaniem Noama Chomsky'ego - media manipulują masami, „Kultura Popularna" 2003, nr 2

K. Klejsa, Uwaga, bomba! Echa „zimnej wojny" w filmie „Doktor Strangelove" Stanleya Kubricka [w:] Lustra i krzywe zwierciadła. Społeczne konteksty kina i telewizji, red. K. Klejsa, G. Skonieczko, Kraków 2002.
 
K. Klejsa, Czy naprawdę trzeba grać, żeby wygrać? O fenomenie gier komputerowych [w:] W świecie mediów, red. E. Nurczyńska-Fidelska, Kraków: Rabid, 2001

K. Klejsa, Telesklep, mon amour [w:] Na rubieżach ponowoczesności. Szkice o filmie współczesnym, red. E. Nurczyńska-Fidelska, Kraków: Rabid 2000

K. Klejsa, Paraboliczny dyskurs kontrkultury. O „Jeżeli..." Lindsaya Andersona, „Studia Filmoznawcze" 2000, tom XXII

K. Klejsa, Byłem uleczony jak trza... O „Mechanicznej pomarańczy" Stanleya Kubricka, „Kwartalnik Filmowy" 2000, nr 31-32

K. Klejsa, Przypadki utraconych tożsamości. O „Atlantic City" Louis Malle'a, „Kwartalnik Filmowy" 1999, nr 28


 
Opracowania popularnonaukowe:

jedenaście haseł (z zakresu współczesnego kina niemieckiego) do II wydania Encyklopedii kina pod red. T. Lubelskiego

dwie broszury (Nowa estetyka oraz Esej filmowy) projektu „Filmoteka Szkolna", prowadzonego przez Polski Instytut Sztuki Filmowej (2009)

K. Klejsa, Filmowa kontestacja made in Europe, „Kino" 2004, nr 3

K. Klejsa, Popkulturowe kontestacje Michaela Moore'a, „Kino" 2003, nr 9

K. Klejsa, Humanista w świecie gier, „Zeszyty Szkolne – Edukacja Humanistyczna" 2003, nr 3

K. Klejsa, Gry komputerowe: między anarchią hipertekstu a gwarancją sensu, „Opcje" 2000, nr 5


Recenzje i sprawozdania:

K. Klejsa, Historia - analiza - recepcja (recenzja książki pod red. Iwony Kurz „Film i historia"), „Kwartalnik Filmowy" 2010, nr 69

K. Klejsa, Wędrówki po labiryncie (recenzja książki Piotra Kletowskiego „Filmowa Odyseja Stanleya Kubricka"), „Kwartalnik Filmowy" 2008, nr 62-63

K. Klejsa, O paradoksach i nonsensach cenzury filmowej (recenzja książki Anny Misiak „Kinematograf kontrolowany"), „Kino" 2007, nr 10

K. Klejsa, Nasi sąsiedzi i my (sprawozdanie z 38. Lubuskiego Lata Filmowego w Łagowie 2004), „Kino" 2004, nr 9

K. Klejsa, Postmodernizm Gombrowiczem podszyty (recenzja książki Dagmary Jaszewskiej „Nasza niedojrzała kultura"), „Kultura Współczesna" 2002, nr 3

K. Klejsa, Filmowe i teatralne światy Andrzeja Wajdy (sprawozdanie z konferencji naukowej), „Kultura Współczesna" 2001, nr 4


Tłumaczenia akademickie:

J. Bleicher, Nowe telewizje, nowe programy, nowe formy? Funkcje paratekstów w telewizji internetowej [w:] Pogranicza audiowizualności, red. A. Gwóźdź, Kraków 2010.

M. Wach, „Każdy jest nadawcą". Filmy Aleksandra Klugego w nowych edycjach DVD [w:] Kino po kinie. Film w dobie jego elektronicznej dystrybucji, red. A. Gwóźdź, Warszawa 2011.

W. Pauleit, Analiza filmu i jej przedmiot. Paratekstowość filmu [w:] Kino po kinie. Film w dobie jego elektronicznej dystrybucji, red. A. Gwóźdź, Warszawa 2011

M. Goddard, Figura postmodernistycznego pożądania? Role Katarzyny Figury w filmach po 1989 roku [w:] Kino polskie: reinterpretacje. Historia – ideologia – polityka, red. K. Klejsa, E. Nurczyńska-Fidelska, Kraków 2008