ul logo out
usos out
 
 

dr hab.

Małgorzata

Jakubowska

Email:
gosia.jakubowska@wp.pl

Zainteresowania naukowe:
teoria i filozofia kina, analiza filmowa

Urodzona 19 maja 1970 roku. Absolwentka XXVI LO im. K. Baczyńskiego w Łodzi, filmoznawstwa oraz filozofii Uniwersytetu Łódzkiego. Doktor habilitowana nauk humanistycznych, filmoznawczyni. Obecnie pracuje na stanowisku adiunkta w Katedrze Mediów i Kultury Audiowizualnej UŁ, a także jako wykładowca w Szkole Filmowej w Łodzi. Prowadzi również wykłady w Akademii Polskiego Filmu. W swojej pracy badawczej łączy wykształcenie kulturoznawcze i filozoficzne. Jej pasje to kino i żeglarstwo morskie.

WYKSZTAŁCENIE

2014 – Doktor habilitowany: Uniwersytet Łódzki Wydział Filologiczny: kulturoznawstwo
Kryształy czasu. Kino Wojciecha Jerzego Hasa (recenzenci: prof. E. Nurczyńska-Fidelska, prof. A. Helman, prof. E. Wilk, prof. A. Gwóźdź)
2000 – Doktor: Uniwersytet Łódzki Wydział Filologiczny: kulturoznawstwo
Teoria kina Gillesa Deleuze'a jako filozoficzna diagnoza kultury końca XX (promotor: prof. W. Chyła, recenzenci: prof. A. Helman, prof. T. Miczka)
1996 – Magister: Uniwersytet Łódzki Wydział Filozoficzno-Historyczny: Filozofia
Autotematyzm w kontekście kultury modernizmu i postmodernizmu (promotor: prof. G. Sztabiński)
1994 – Magister: Uniwersytet Łódzki Wydział Filologiczny: kulturoznawstwo,
ze specjalnością filmoznawczą
Teksty i konteksty, czyli postmodernistyczne spojrzenie na film, sztukę, kulturę

ZAINTERESOWANIA

teoria i filozofia kina (szczególnie w ujęciu Gillesa Deleuze'a). Badania narracji i dramaturgii filmu – przede wszystkim w kinie współczesnym (narracja labiryntu, kłącza, transmedialna). Analiza filmu oraz jej różne metodologie (neoformalizm, psychoanaliza, gender). Filmoznawstwo interdyscyplinarne (etyka, filozofia).

DOŚWIADCZENIE

Od 2009 wykładowca w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej Telewizyjne i Teatralnej w Łodzi (obecnie Szkoła Filmowa w Łodzi)
Od 2009 wykładowca (współredaktor projektu) Akademii Filmu Polskiego.
Od 2002 do 2011 kierownik Zaocznego Studium Kulturoznawstwa UŁ.
Od 2000 Adiunkt, Katedra Teorii Literatury, Teatru i Filmu (obecnie Katedra Mediów i Kultury Audiowizualnej) w Instytucie Teorii Literatury Teatru i Sztuk Audiowizualnych (obecnie Instytut Kultury Współczesnej) Uniwersytetu Łódzkiego.

UDZIAŁ W PRACACH BADAWCZYCH, PROJEKTACH I GRANTACH

Tytuł projektu: Wymiary cielesności: między bioetyką i filmoznawstwem
Źródło finansowania: MKiDN NPRH4
Czas realizacji projektu 2016-2019

Tytuł projektu: TRACING FILM LITERACY ON A TRANSNATIONAL LEVEL//
GREECE/POLAND/HUNGARY
Program: EUFORIA. EUROPEAN FILMS FOR INNOVATIVE AUDIENCE DEVELOPMENT
Źródło finansowania: CREATIVE EUROPE. MEDIA
Czas realizacji projektu: 2015-16

Tytuł projektu: Metafizyczne i narracyjne kategorie czasu w filmach Wojciecha Jerzego Hasa
Źródło finansowania: NCN 37 konkurs
Czas realizacji projektu 2009- 2012

Tytuł projektu: Filmowe ogrody Wojciecha Jerzego Hasa
Źródło finansowania: Państwowy Instytut Sztuki Filmowej, PWSFTviT, Uniwersytet Łódzki,
Czas realizacji projektu 2009-10
Miejsce realizacji: PWSFTviT, Uniwersytet Łódzki

Projekt związany został z obchodami 10 rocznicy śmierci artysty: Dni Wojciecha Jerzego Hasa - Osioł grający na lirze. Obejmował organizację międzynarodowej konferencji poświęconej twórczości Wojciecha Jerzego Hasa w dniach 20-22 października 2010 roku – prezentacje aktualnego stanu badań, warsztaty analityczne z Witoldem Sobocińskim („Sanatorium pod Klepsydrą") oraz z Grzegorzem Kędzierskim („Pamiętnik grzesznika przez niego samego spisany"), organizację wernisażu wystawy – „Has. Nieosiągalne", a także retrospektywę filmów i projekcję premierową po rekonstrukcji cyfrowej „Rękopisu znalezionego w Saragossie".

Tytuł projektu: Filmoteka Szkolna
Projekt zrealizowany w ramach priorytetowego programu edukacji artystycznej
Źródło finansowania: MKiDN, PISF
Czas realizacji: 2007-2008

Tytuł projektu: Analiza filmu w świetle teorii tekstu Rolanda Barthesa
Czas trwania: 2003-2004
Źródło finansowania: Uniwersytet Łódzki
Miejsce realizacji: Uniwersytet Łódzki
Celem programu badawczego było teoretyczne opracowanie metodologii "przyjemności tekstu" (praktyczne użycie koncepcji proponowanych przez Rolanda Barthesa w analizach współczesnych dzieł sztuki filmowej) oraz doskonalenie procesu dydaktycznego przedmiotu „Analiza filmu".

DZIAŁALNOŚĆ POPULARNO-NAUKOWA

- Warsztaty filmoznawcze dla nauczycieli, organizacja warsztatów realizacji filmów dla licealistów w ramach programu TRACING FILM LITERACY ON A TRANSNATIONAL LEVEL// GREECE/POLAND/HUNGARY Program: EUFORIA. EUROPEAN FILMS FOR INNOVATIVE AUDIENCE DEVELOPMENT (2016 kwiecień-maj)

- KINO BEZ TAJEMNIC w XXVI LO – koordynator i wykładowca w ramach programu edukacji filmowej dla licealistów realizowany od 2015 do 2018 w ramach porozumienia o współpracy między Wydziałem Filologicznym UŁ a XXVI LO

- Warsztaty filmowe „I ty możesz zostać reżyserem" dla dzieci onkologicznie chorych w ramach współpracy non-profit z fundacją KRWINKA (2015 sierpień)

NAGRODY:

Nagroda Indywidualna Rektora Uniwersytetu Łódzkiego trzeciego stopnia za książkę Laboratorium czasu. Sanatorium pod Klepsydrą Wojciecha Jerzego Hasa, Łódź 2010; przyznana: Łódź 17.10.2011
Nagroda w dziedzinie nauk humanistyczno-społecznych Prezydium Oddziału PAN w Łodzi Konferencji Rektorów Wyższych Uczelni w Łodzi w 2007 roku za całokształt osiągnięć badawczych dotyczących filmu i jego recepcji; przyznana: Łódź 11.06.2007
Nagroda Indywidualna Rektora Uniwersytetu Łódzkiego trzeciego stopnia za książkę Żeglowanie po filmie, Rabid, Kraków 2006 ; przyznana Łódź 12.10.2007
Nagroda Indywidualna Rektora Uniwersytetu Łódzkiego drugiego stopnia za książkę Teoria kina Gillesa Deleuze'a, Rabid, Kraków 2003; przyznana: Łódź 14.10.2004