ul logo out
usos out
 
 

dr hab.

Małgorzata

Jakubowska

Email:
gosia.jakubowska@wp.pl

Zainteresowania naukowe:
teoria i filozofia kina, analiza filmowa

Książki autorskie:

Małgorzata Jakubowska, Kryształy czasu. Kino Wojciecha Jerzego Hasa, Łódź 2013

Małgorzata Jakubowska, Laboratorium czasu. „Sanatorium pod Klepsydrą" Wojciecha Jerzego Hasa, Łódź 2010

Małgorzata Jakubowska, Żeglowanie po filmie, Kraków 2006

Małgorzata Jakubowska, Teoria kina Gillesa Deleuze'a, Kraków 2004

Monografie naukowe pod redakcją:

Kamienie i szaniec. Analizy, rozmowy, kontrowersje wokół filmu Roberta Glińskiego, pod red. Małgorzaty Jakubowskiej, Warszawa 2015

Filmowe ogrody Wojciecha J. Hasa, pod red. Małgorzaty Jakubowskiej, Kamili Żyto, Anny M. Zarychty, Łódź 2011

Między słowem a obrazem, pod red. Małgorzaty Jakubowskiej, Tomasza Kłysa, Bronisławy Stolarskiej, Kraków 2005

Rozdziały w monografiach i artykuły w czasopismach naukowych:

Małgorzata Jakubowska, Manekiny też płaczą („Gorzkie łzy Petry von Kant") [w:] Kino Hanny Schygulli, red. A. Gwóźdź, Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław 2015, s. 257-278

Małgorzata Jakubowska, Ciało z piasku. Ciało z gliny. Antonioni a Deleuze, [w:] Spojrzenie Antonioniego, red. P. Kwiatkowska, P. Sadzik, MAMMAL, Warszawa 2015, s. 109-136.

Małgorzata Jakubowska, Kamila Żyto, Labirynt i kłącze – paradygmaty współczesnej narracji filmowej, [w:] Paradygmaty współczesnego kina, red. R.W. Kluszczyński, T. Kłys, N. Korczarowska-Różycka, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, s. 11-22.

Małgorzata Jakubowska, Obrazy hybrydowe w „Ogrodzie rozkoszy ziemskich" Lecha Majewskiego [w:] Trajektorie obrazów. Strategie wizualne w sztuce współczesnej, red. R. W. Kluszczyński, D. Rode, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, s. 132-145.

Małgorzata Jakubowska, Biało-czerwona historia w kinie, [w:] Kamienie i szaniec, red. M. Jakubowska, AKCES FILM, Warszawa 2015, s. 7-17.

Małgorzata Jakubowska, Do tanga trzeba dwojga. Analiza neoformalna filmu, [w:] Kamienie i szaniec, red. M. Jakubowska, AKCES FILM, Warszawa 2015, s. 69-106.

Małgorzata Jakubowska, Tylko świnie siedzą w kinie. Rozmowa z Robertem Glińskim o recepcji filmu „Kamienie na szaniec", [w:] Kamienie i szaniec, red. M. Jakubowska, AKCES FILM, Warszawa 2015, s. 199- 218.

Małgorzata Jakubowska, Czas dzieciństwa i dojrzewania – dwie epoki heroiczne w „Sanatorium pod Klepsydrą", „Kwartalnik Filmowy" 2013, nr 81-82, s. 146-160

Małgorzata Jakubowska, Bohater filmowy jako aktor: czas i tożsamość, „Studia Filmoznawcze" 2013, nr 34, s. 201-215.

Małgorzata Jakubowska, W poszukiwaniu kryształów czasu. Filozofia kina Gillesa Deleuze'a w filmach Wojciecha Jerzego Hasa [w:] Deleuze, Derrida, Foucault, red. B. Banasiak, K. J. Jaksender, A. Kucner, wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011, s. 204-222.

Małgorzata Jakubowska, Okno-oko. Obsesyjna figura w filmach Hasa [w:] Filmowe ogrody Wojciecha Jerzego Hasa, red. K. Żyto. M. Jakubowska, A. Zarychta, Wydawnictwo PWSFTviT, Łódź 2011

Małgorzata Jakubowska, Czasowe warstwy narracji. „Sanatorium pod Klepsydrą" Wojciecha Jerzego Hasa „Kwartalnik Filmowy" 2010, nr 71-72, s. 146-160.

Małgorzata Jakubowska, Trzy razy „Dworzec" Kieślowskiego, [w:] Kino polskie: reinterpretacje. Historia-Ideologia-Polityka, red. K. Klejsa i E. Nurczyńska-Fidelska, Rabid, Kraków 2008

Małgorzata Jakubowska, Realne-Wyobrażone-Symboliczne w konstruowaniu kobiecości, [w:] Lektury płci – polskie (kon)teksty, red. M. Dąbrowski, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2008

Małgorzata Jakubowska, Gilles Deleuze – postmodernistyczna filozofia kina, [w:] Historia myśli filmowej. Podręcznik, red. A. Helman, J. Ostaszewski, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2007

Małgorzata Jakubowska, Pismo o piśmie. O filmowej twórczości Petera Greenawaya, [w:] Autorzy kina europejskiego, red. A. Helman i A. Pitrus, Rabid, Kraków 2007

Małgorzata Jakubowska, „Stygmaty" R. Wainwrighta na tle myśli P. Klossowskiego, czyli kilka uwag o obrazie, medium i przeżyciu religijnym, „Studia Filmoznawcze" 2004, t. XXV.

Małgorzata Jakubowska, Ikar, słońce i labirynt, czyli próba analizy tekstu filmu Nikity Michałkowa „Spaleni słońcem", „Studia Filmoznawcze" 2003, t. XXIV

Małgorzata Jakubowska, Automat psychiczny i duchowy na tle współczesnej audiowizualnej kultury. Próba interpretacji wybranych wątków z teorii kina Gillesa Deleuze'a, „Principia" 2000, t.26.

Małgorzata Jakubowska, Where does the screen lead us? Gilles Deleuze and his cinema theory on the background of nowadays culture?, "Art Inquiry" 1999.

Małgorzata Jakubowska, Wszechświat jako kino w sobie, czyli wprowadzenie do Deleuze'iańskich komentarzy do Bergsona, „Studia Filmoznawcze" 1998, nr 19

Małgorzata Jakubowska, Kulturowy stosunek do śmierci w sztuce dawnej i współczesnej. Próba interpretacji teorii filmu Gillesa Deleuze'a Kino 1. Obraz-ruch. [w:] Dialog sztuki dawnej i współczesnej. Materiały pokonferencyjne, Wydawnictwo Łódzkie Towarzystwo Naukowe, 1998.

Małgorzata Jakubowska, Funkcja dialogu w konstrukcji w sytuacji tragicznej bohaterów „Popiołu i diamentu" Andrzeja Wajdy i „Pętli" Wojciecha J. Hasa, [w:] Szkoła polska. Powroty, red. E. Nurczyńska-Fidelska i B. Stolarska, Łódź 1998.