ul logo out
usos out
 
 

Dr hab.

Piotr

Sitarski

Kierownik Zakładu Historii i Teorii Filmu

Email:

Zainteresowania naukowe:
Historia nowych mediów, historia wideo, gry komputerowe

 
Udział w konferencjach
(w nawiasie tytuł wystąpienia)

 • „Europejskie kinodyskursy: Kino i ideologia po roku 1945", 3 – 4 grudnia 2015, Uniwersytet Łódzki (Informatyka i ideologia w polskim filmie dokumentalnym).
 • „Metody badań nad grami" XI konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Badania Gier z cyklu „Kulturotwórcza funkcja gier", 21 – 22 listopada 2015, Poznań, PTBG i UAM ( Metody historii mówionej w badaniu gier cyfrowych w Polsce).
 • „High-Tech za 'żelazną kurtyną'. Elektronika, komputery i systemy sterowania w PRL", 23 – 24 września 2015, Katowice, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Katowicach, Muzeum Historii Komputerów i Informatyki w Katowicach (Poza systemem. Dyfuzja techniki wideo w PRL – problemy badawcze).
 • "Oral History in Central-Eastern Europe: Current Research Areas, Challengers and Specificity", 17 – 18 września 2015, Łódź, Katedra Socjologii Kultury Uniwersytetu Łódzkiego, Polskie Towarzystwo Historii Mówionej, IFiS PAN (New media: revolution or coup d'etat? The Polish perspective).
 • „Archives of/for the Future – The NECS 2015 Conference", 18 – 20 czerwca 2015, Łódź, NECS, Uniwersytet Łódzki (Between Future and Eternity: SF Clubs and the Catholic Church as Video Distribution and Exhibition Networks in Poland in the 1980s).
 • "Tu jest kino! Edukacja filmowa a kina lokalne", 14-15 maja 2015, Łódź, Uniwersytet Łódzki (Edukacja filmowa w polskich podręcznikach szkolnych po reformie oświaty w 1999 roku).
 • „Spotkania z gatunkami: komedia" (konferencja doktorancka), 15 – 16 maja 2015, Łódź, Uniwersytet Łódzki, (Życie, śmierć i zmartwychwstanie burleski – wykład otwierający konferencję).
 • "Historie Nowych Mediów/New Media Histories, 16 – 18 października 2014, Łódź, Uniwersytet Łódzki ("I May Have Invented This Title" – Blade Runner in Poland in the 1980s. and the Benefits of Oral History for Film Studies)
 • „Stare media w dobie nowych mediów", 2 – 3 czerwca 2014, Olsztyn, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (Wieczna młodość mediów. O zagadnieniach definicyjnych nowych mediów)
 • Zjazd Filmoznawców i Medioznawców, 6 – 8 czerwca 2013, Kamień Śląski, Uniwersytet Śląski (Opanować wideo-żywioł. Wideo w polskiej kulturze filmowej lat 1980.).
 • „Kultura gier komputerowych", 18 maja 2013, Łódź, Uniwersytet Łódzki (Badanie gier komputerowych jako dyscyplina naukowa).
 • „Na stykach kultur i mediów. Między prowincjonalizmem a kosmopolityzmem", 12 – 14 kwietnia 2012, Białystok, Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Jagielloński (Pożyczone spojrzenie. O obrazach niefilmowych w kinie współczesnym).
 • „Polskie piśmiennictwo filmowe", 22 – 24 września 2010, Bydgoszcz, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie (Polska recepcja filmów Ridleya Scotta).
 • „Historie alternatywne", 17 – 19 maja 2010, Lublin, UMCS (Obroty kół historii. O historiozofii w grach komputerowych).
 • „Media Literacy. Konferencja na temat kompetencji medialnej", Warszawa 17 czerwca 2009, Media Desk Polska (Jakie są perspektywy rozwoju edukacji medialnej w Polsce w najbliższej przyszłości?)
 • „Gry bezpieczne dla dzieci", Warszawa 19 maja 2006, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (Historia, założenia i praktyki klasyfikacji [ratingu] gier komputerowych w Europie i na świecie)
 • „Nowa audiowizualność – nowy paradygmat kultury?", Kraków 24-26 października 2005, PAN, UJ (Niepowodzenie projektu rzeczywistości wirtualnej)
 • „Kulturotwórcza funkcja gier. Gra jako medium, tekst i rytuał", Poznań 19 – 20 listopada 2005, PTBG, UAM, (Historia, założenia i praktyki klasyfikacji [ratingu] gier komputerowych w Europie i na świecie)
 • Zjazd Polonistów, Kraków 22 – 25 września 2004, UJ, IBL PAN (Nowe gatunki medialne wobec literatury)
 • „Język i multimedia", Szczawno 7 – 9 maja 204, Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji TWP we Wrocławiu (Cylindry i MTV. Wideoklip jako druga młodość kina)
 • „Człowiek i nowe media", Uniwersytet Gdański, Studenckie Koło Naukowe Internet w Edukacji, 25 – 27 kwietnia 2004 (Hollywood i gry komputerowe – jak współczesny przemysł rozrywkowy wykorzystuje adaptacje)
 • „Rzeczywistość wirtualna. Matrix. Cyberpunk", Universytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 15 kwietnia 2004 (Niepowodzenie projektu rzeczywistości wirtualnej)
 • „Level Up" – Utrecht, listopad 2003, Uniwersytet w Utrechcie, DIGRA. (Narration in Computer Games and Entertainment Systems)
 • „Power-Up. Computer Games, Ideology and Play" – Bristol, lipiec 2003. (Why Do I Play and Cannot Stop? Pleasures of Computer Games)
 • „Challenge of Computer Games" – Łódź, Uniwersytet Łódzki, październik 2002. (Computer Games as Narratives. The Case of Adventure Games and cRPGs)
 • „Playing with the Future" – Manchester, kwiecień 2002. (Play It Again: Repetitions in Computer Games)
 • „Wokół gotycyzmów" – Łódź, Uniwersytet Łódzki, czerwiec 2001. (Obcość i dekoracje w systemie rozrywkowym Blade Runner)
 • „Ekrany w kulturze XX wieku, Uniwersytet Śląski, listopad 2000. (Pokusy interfejsu. Od kart perforowanych do wielozadaniowości)
 • "Approaches to Television Studies". Konferencja zorganizowana przez FIAT/IFTA (The International Federation of Television Archives), The Institute of Future Studies, Stockholm University i Southern University of California, Sztokholm, październik 1999.
 • „Gender – Theatre – Cinema. A Cross-Cultural and Interdisciplinary Conference in Film and Theatre Studies". Konferencja zorganizowana przez Uniwersytet Łódzki i University of Reading, UK, Łódź, kwiecień 1999. (Can I Be Plural in MUDs? Reflections on Characters in Multi-User Dungeons).
 • „British Cinema in the 50s." Festiwal i konferencja zorganizowane prze British Library i University of Sheffield, Londyn, grudzień 1998.
 • „Intertekstualność – intermedialność – interdyskursywność. Kultura słowa i obrazu w dobie mediów elektronicznych". Konferencja zorganizowana przez Filię Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku i Uniwersytet Śląski, Supraśl, wrzesień 1997. Referat Terminalne obrazy. O specyfice wizerunków wytwarzanych komputerowo.
 • „Kino ma 100 lat". Konferencja zorganizowana przez Katedrę Teorii Literatury, Teatru i Filmu Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, październik 1996. Udział w organizowaniu konferencji oraz wystąpienie w ramach obrad panelowych Film w epoce elektronicznej.
 • „Postmodernizm po polsku", Konferencja zorganizowana przez Katedrę Teorii Literatury, Teatru i Filmu Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, październik 1995. Referat Ucieczka do kina „Wolność"? Dlaczego polskie kino nie może być dzisiaj postmodernistyczne.
 • „Od fotografii do rzeczywistości wirtualnej". Konferencja zorganizowana przez Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa, grudzień 1995. Wystąpienie w dyskusji panelowej.
 • „Film i nowe media". Konferencja zorganizowana przez Katedrę Filmoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, listopad 1992. Referat Rzeczywistość wirtualna — odkrycie nowego świata.