ul logo out
usos out
 
 

Dr hab.

Piotr

Sitarski

Kierownik Zakładu Historii i Teorii Filmu

Email:

Zainteresowania naukowe:
Historia nowych mediów, historia wideo, gry komputerowe

 

książki

 • Sens stylu. O twórczości filmowej Ridleya Scotta, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010.
 • Ewelina Nurczyńska-Fidelska, Konrad Klejsa, Tomasz Kłys, Piotr Sitarski, Kino bez tajemnic, Stentor, Warszawa 2009.
 • Eryk Bunsch, Zbigniew Majchrowski, Krzysztof Mrowcewicz, Maria Poprzęcka, Piotr Sitarski, Dorota Szwarcman, Człowiek - twórca kultury. Materiały multimedialne. CD-ROM, Stentor, Warszawa 2004.
 • Filmowy świat Andrzeja Wajdy, red. E. Nurczyńska-Fidelska, P. Sitarski, Universitas, Kraków 2003.
 • Zbigniew Majchrowski, Krzysztof Mrowcewiecz, Piotr Sitarski, Dorota Szwarcman, Człowiek - twórca kultury, Stentor, Warszawa 2003.
 • Rozmowa z cyfrowym cieniem. Model komunikacyjny rzeczywistości wirtualnej , Rabid, Kraków 2002.
 • Kino Europy, red.P. Sitarski, Rabid, Kraków 2001.
 • Stefan Czyżewski, Piotr Sitarski, Kamera - światło - montaż, Rabid, Kraków 2001.
 • Interpretacja dzieła filmowego. Teoria i praktyka, red. E. Nurczyńska-Fidelska, P. Sitarski, PWSFTiTV, Łódź, 1995.

artykuły

 • Poza systemem. Dyfuzja techniki wideo w PRL, w: Mirosław Sikora, Piotr Fuglewicz (red.), High-tech za żelazną kurtyną. Elektronika, komputery i systemy sterowania w PRL, IPN 2017, str. 475 – 492.
 • Metody historii mówionej w badaniu gier cyfrowych w Polsce, „Kultura Współczesna" 2016, nr 2(90), str. 78 – 88.
 • „Obiekty antyfilmowe": tematyka informatyczna i kształtowanie się postawy autorskiej w filmach Ludzie liczą i Komputery, w: A. Baczyński, M. Drożdż, M. Legan (red.), Cierpienie i nadzieja. O twórczości filmowej Krzysztofa Zanussiego, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. Wydawnictwo Naukowe 2015, str. 125 – 144.
 • Mortal Kombat, czyli jak uratować świat, w: Replay. Perspektywy groznawstwa, red. M.B. Garda i P. Garbarczyk, WUŁ 2014, str. 9 – 18.
 • Od Pojedynku do Robin Hooda. Polska recepcja filmów Ridleya Scotta, w: Barbara Giza, Piotr Zwierzchowski, Polskie piśmiennictwo filmowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2013, str. 232 – 242.
 • Obroty kół historii. O historiozofii w grach komputerowych, w: Historia w kulturze współczesnej, red. P. Witek i inni, edytor.org, Lublin 2011.
 • Teoria autorska a nowe sposoby istnienia dzieła filmowego, w: Kino po kinie, red. A. Gwóźdź, Oficyna Naukowa, Warszawa 2010.
 • Niepowodzenie projektu rzeczywistości wirtualnej, w: Nowa audiowizualność - nowy paradygmat kultury?, red. E. Wilk, I. Kolasińska-Pasterczyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008.
 • Historia, założenia i praktyka klasyfikacji (ratingu) gier komputerowych w Europie i na świecie, w: Kulturotwórcza funkcja gier. Gra jako medium, tekst i rytuał, red. A. Surdyk i J. Szeja, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2007.
 • Gatunki filmowe,  w: Most. Przewodnik dla licealistów, red. B. Żmichowska, Stentor, Warszawa 2007.
 • Kilka słów o autorze filmowym, w: Most. Przewodnik dla licealistów, red. B. Żmichowska, Stentor, Warszawa 2007.
 • Niewidoczna sztuka montażu,  w: Most. Przewodnik dla licealistów, red. B. Żmichowska, Stentor, Warszawa 2007.
 • Kochankowie z Verona Beach czyli współczesna wersja Romea i Julii w reżyserii Baza Luhrmanna,  w: Most. Przewodnik dla licealistów, red. B. Żmichowska, Stentor, Warszawa 2007.
 • Ridley Scott. Najlepsze oko w Hollywood, w: E. Durys i K. Klejsa (red.), Kino amerykańskie. Twórcy, Rabid, Kraków 2006.
 • Narodziny filmu i epoka wczesnego kina, w: K. Ziębik i B. Żmichowska (red.), Most. Przewodnik dla licealistów, Stentor, Warszawa 2006
 • MTV i cylindry. Wideoklip jako druga młodość kina, [w:] A. Dytman-Stasieńko i J. Stasieńko (red.), Język@Multimedia, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP, Wrocław 2005.
 • Tak zwane gry komputerowe, "Kultura Współczesna" 2005, nr 1(43).
 • Mortal Kombat, czyli jak uratować świat, [w:] M. Jakubowska, T. Kłys, B. Stolarska (red.), Między słowem a obrazem, Rabid, Kraków 2005.
 • Czy Lara Croft maluje paznokcie? O mediach audiowizualnych w szkolnej edukacji humanistycznej, "Zeszyty Szkolne" 2004, nr 2(12).
 • Dokąd prowadzą ścieżki prawdy. O narracji w systemie rozrywkowym Z archiwum X, [w:] A. Kisielewska (red.), Między innowacją a potwórzeniem. Seryjność w kulturze, Rabid, Kraków 2004.
 • Obcość i dekoracje w systemie rozrywkowym Blade Runner, [w:] G. Gazda, A. Izdebska, J. Płuciennik (red.)
 • Wokół gotycyzmów. Wyobraźnia, groza, okrucieństwo, Universitas, Kraków 2002.
 • Czy rzeczywistość wirtualna to odkrycie nowego świata? , [w:] M. Hopfinger (red.), Nowe media w komunikacji społecznej w XX wieku, Oficyna Naukowa, Warszawa 2002.
 • Pokusy interfejsu. Od kart perforowanych do ekranowej wielozadaniowości, [w:] A. Gwóźdź, P. Zawojski (red.), Wiek ekranów, Rabid, Kraków 2002.
 • Zagraj w to jeszcze raz. O narracyjnych uwarunkowaniach gier komputerowych, "Kwartalnik Filmowy" 2001, jesień - zima, nr 35-36.
 • Czas rzeczywisty, nierzeczywista rozmowa. Komunikacja językowa w internecie a nowa tożsamość użytkowników i „nowe” wspólnoty, [w:]  Zmiany w publicznych zwyczajach językowych, red. J. Bralczyk, K. Mosiołek-Kłosińska, Rada Języka Polskiego przy Prezydium PAN, Warszawa 2001.
 • Saving the World in Mortal Kombat, „Art Inquiry” 2000.
 • MUD-y bez znaków diakrytycznych. O nowej tożsamości narodowej tworzonej poprzez internet, [w:] Wiedza o kulturze polskiej u progu XXI wieku, red. S. Bednarek, K. Łukasiewicz, Silesia, Wrocław 2000.
 • Can I Be Plural in MUDs? Reflections on Characters in Multi-User Dungeons, [w:] Gender in Film and the Media, red. E.H. Oleksy, E. Ostrowska, M. Stevenson, Peter Lang, Frankfurt am Main, 2000.
 • O tworzeniu postaci w MUD-ach, [w:] Gender – Film – Media, red. E.H. Oleksy, E. Ostrowska, Rabid, Kraków 2000.
 • MUDs without Diacritics. Constructing New National Identity Through Internet, [w:] Proceedings of the 7th Conference of the International Society for the Study of European Ideas, Bergen 2000.
 • Lochy fikcji. MUDy jako akty mowy, „Principia”, tom XXVI, 2000 (Studia z filozofii filmu, red. A. Zalewski).
 • Środowiska tekstowe — czy ślepy zaułek w rozwoju mediów interaktywnych?, [w:] Słowo w kulturze mediów, red. Z. Suszczyński, brak wydawcy, Białystok 1999.
 • Gry komputerowe w krajobrazie współczesnej kultury, „Po lekcjach” 1999, nr1/2 (19/20).
 • Defining Virtual Reality, [w:] Methodology, Culture, Audiovisuality, red. E. Wilk, Śląsk i Instytut Kultury, Katowice 1998.
 • Gry, w które grają komputery. O narracyjnych uwarunkowaniach przygodowych gier komputerowych, [w:]  Kultura. Język. Edukacja, red. R. Mrózek, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1998.
 • Terminalne obrazy. O specyfice wizerunków wytwarzanych komputerowo, [w:] Intermedialność w kulturze końca XX wieku, red. A. Gwóźdź i S. Krzemień – Ojak, Trans Humana, Białystok 1998.
 • Terminal images. On computer–generated representations , „Bulletin de la Société des Sciences et des Lettres de Łódź”, Vol. XLVII (1997).
 • Rzeczywistość wirtualna czyli niespełnienie marzenia o sztuce totalnej, „Magazyn Sztuki” 1997, nr 1–2.
 • Ucieczka do kina „Wolność”? Dlaczego polskie kino nie może być dzisiaj postmodernistyczne, [w:] A. Izdebska , D. Szajnert (red.), Postmodernizm po polsku, Wydawnictwo Uniwesytetu Łódzkiego, Łódź 1996.
 • Co to jest rzeczywistość wirtualna, „FA – ART” 1995 nr 1.
 • Ridley Scott, czyli o samoświadomości amerykańskiego autora, [w:] E. Nurczyńska – Fidelska i Z. Batko (red.), Kino o kinie czyli o autoświadomości sztuki filmowej , Centralny Gabinet Metodyczny Edukacji Filmowej Dzieci i Młodzieży, Łódź 1993.
 • recenzje:     
 • Virtual Reality Special Report (recenzja czasopisma), "Transformacje", marzec 1996.


Publikacje popularno-naukowe i edukacyjne

przekłady akademickie

W książce Kino ma 100 lat , red. J. Rek i E. Ostrowska , Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1998:
 1. Paul Coates, 1915 – 1925: Alegoria, Realizm, Mr. Griffith i Mr. Keaton ;
 2. Donald Crafton, Problemy i zagadnienia wczesnego kina ;
 3. Don Fredericksen, Uwagi na temat wykorzystania psychologii C.G. Junga do wyróżnienia wzorów w historii filmu ;
 4. Marina Gržinić, Filozoficzne i kulturowe aspekty nowych mediów elektronicznych ;
 5. Hrvoje Turković, Film — emerytowany przodek telewizji .

przekłady inne (wybór)

 • Don Cuppitt, Po Bogu , CiS i WAB, Warszawa 1998.
 • J.C. Herz, Wędrówki po Internecie , Zysk i Spółka, Poznań 1997

publicystyka

 • abonament na reklamę, „Gazeta Wyborcza”, 13 czerwca 1996.