ul logo out
usos out
 
 

dr hab.

Magdalena

Saryusz

- Wolska

Email:
magdalena.saryusz-wolska@uni.lodz.pl

Zainteresowania naukowe:
pamięć zbiorowa i kulturowa, kultura wizualna, badania publiczności, historia w kinie

2016: habilitacja (Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego)
od 2015: pracownik naukowy w Niemieckim Instytucie Historycznym w Warszawie (projekt: „Funkcjonalność historii w późnej nowoczesności”)
2010-2015: pracownik naukowy Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie; zajęcia dydaktyczne na Freie Universität w Berlinie oraz Technische Universität Brandenburg w Cottbus
2008-2009: stypendium START Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej
od 2008: adiunkt w Katedrze Mediów i Kultury Audiowizualnej UŁ
2008: doktorat (Wydział Filologiczny UŁ)
2006-2008: Stypendium Zeit-Stiftung
2006: stypendium Fundacji Współpracy Polsko Niemieckiej, Instytut Filmoznawstwa, Johannes Gutenberg Universität-Mainz
2005: magister socjologii
2004: magister kulturoznawstwa
1999-2005: studia w Uniwersytecie Łódzkim, Justus Liebig Universität-Gießen, Johannes Gutenberg Universität-Mainz