ul logo out
usos out
 
 
 

Zainteresowania naukowe:

Zagadnienia warsztatowe związane z realizacją obrazu filmowego oraz problemy estetyczne wizualnej strony dzieła filmowego w aspekcie elementów konstruujących obraz ekranowy. Drugi obszar stanowi problematyka teorii mediów obrazowych jako systemów komunikacji ze szczególnym uwzględnieniem fotografii.

Działalność zawodowa – filmy:

Operator obrazu filmu dokumentalnego, fabularnego, teatrów TV, seriali i programów telewizyjnych – łącznie ponad 100 tytułów, 16 nagród krajowych i zagranicznych dla filmów. 

Działalność artystyczna:

Fotografik (do 1990r.), członek Związku Polskich Artystów Fotografików.
Wystawy zbiorowe (wybór):
         "Złocisty Jantar", Konkurs fotografii polskiej 1982. Dział: "Inny obraz świata". Gdańsk 1983
         "Pomniki Polskie '85", Poznańskie Towarzystwo Fotograficzne, Poznań 1986
         VII Ogólnopolskie " Spotkania z fotografią '86", Salon Wystawowy KMPiK Jastrzębie Zdrój 1987
         VIII Ogólnopolskie "Spotkania z fotografią '88", Salon Wystawowy KMPiK Jastrzębie Zdrój 1988
      "Salon Zaproszonych", ZPAF Okręg Łódzki i Łódzki Dom Kultury 1988

Wykształcenie:

  • Tytuł naukowy profesora sztuk filmowych – grudzień 2001r.
  • Kwalifikacje II stopnia w dziedzinie sztuk filmowych, w dyscyplinie artystycznej realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia – na podstawie rozprawy „Porządek wewnątrz ramy – z zagadnień kompozycji obrazu filmowego” oraz zdjęć do spektakli teatru TV. „Awwakum” w reż. M. Gracza i „Baba dziwo” w reż. H. Kluby, oraz filmu „Czas bez skarg” w reż. J. Jóźwiaka – przyznane przez Radę Wydziału Operatorskiego i Realizacji Telewizyjnej PWSF,TViT w Łodzi w 1995r., zatwierdzone przez Radę Wyższego Szkolnictwa Artystycznego w 1996r.
  • Dyplom z „American Mass Media & Culture”, Studia podyplomowe w North American Studies Center przy Uniwersytecie Łódzkim – w 1996r.
  • Kwalifikacje I stopnia w dziedzinie realizacja obrazu i fotografia w zakresie sztuki operatorskiej – na podstawie rozprawy „Kreacja rzeczywistości w filmie dokumentalnym” – promotor prof. J. Wójcik, oraz zdjęć do filmów dokumentalnych: „Prekursor” w reż. G. Królikiewicza, „Collage pędzlem malowany” w reż. Z. Koteckiego i „Legenda” w reż. M. Haremskiego – przyznane przez Radę Wydziału Operatorskiego i Realizacji Telewizyjnej PWSF,TViT w Łodzi w 1992r.
  • Dyplom magisterski na Wydziale Operatorskim i Realizacji Telewizyjnej PWSF,TViT w Łodzi – w 1980r.
  • Dyplom magisterski ze specjalności filmoznawstwo na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego – w 1977r.