ul logo out
usos out
 
 
 

Kreacja kadry naukowej – recenzje w postępowaniach awansowych:

 • Promotor w 4 zakończonych przewodach doktorskich
 • Recenzent w 15 przewodach doktorskich dla m.in. Rady Wydziału Operatorskiego i Realizacji Telewizyjnej PWSF,TViT w Łodzi; Rady Wydziału Sztuki Mediów i Scenografii, Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie; Rady Wydziału Radia i Telewizji, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; Rady Wydziału Komunikacji Multimedialnej, Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu;
 • Recenzent w 31 przewodach habilitacyjnych dla m.in. Rady Wydziału Komunikacji Multimedialnej, Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu;  Rady Wydziału Grafiki, Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu; Rady Wydziału Grafiki, Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu; Rady Wydziału Operatorskiego i Realizacji Telewizyjnej PWSF,TViT w Łodzi; Rady Wydziału Grafiki, Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie; Rady Wydziału Grafiki, Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie; Rady Wydziału Komunikacji Multimedialnej, Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu; Rady Wydziału Malarstwa i Grafiki, Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi; Rady Wydziału Reżyserii Filmowej i Telewizyjnej PWSF,TViT w Łodzi;
 • Recenzent w 7 przewodach profesorskich dla m.in.: Rady Wydziału Operatorskiego i Realizacji Telewizyjnej PWSF,TViT w Łodzi;  Rady Wydziału Komunikacji Multimedialnej,  Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu;  Rady Wydziału Komunikacji Multimedialnej, Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu;  Rady Wydziału Grafiki i Sztuki Mediów Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu.
 • Recenzent Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów w postępowaniach habilitacyjnych – 5; profesorskich – 13.

Działalność naukowa – recenzje wydawnicze:

 • „KINO ↔ OKO”, B. Dziworski i J. Łukaszewicz. Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, lipiec 2002
 • Digital Moviemaking, by Scott Billups, maj 2006
 • Kwartalnik-Filmowy” nr 64, luty/marzec 2009
 • Kino bez tajemnic, E. Nurczyńska-Fidelska, P. Sitarski., K. Klejsa i T. Kłys. Wydawnictwo Piotra Marciszuka STENTOR, wrzesień 2009
 • PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, EDUKACJA PLASTYCZNA VII/VIII/IX/X, Fotografia, red. J. Piwowarskiego. Częstochowa 2012/2013/2014/2015/ 2018/2019
 • „Załącznik Kulturoznawczy”, Luty 2016
 • Zakres widazenia, Z. Tomaszczuk. Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Warszawa 2018.

Stanowiska związane z działalnością naukową:

 • Współkoordyntor kursu Practical Work in Film/Video w ramach projektu ”Media and Cinema Studies – Development of European Modules” – JOINT EUROPEAN PROJECT (JEP) nr 13503-98 realizowanego przez Zakład Mediów i Kultury Audiowizualnej UŁ przy współpracy z University of Reading, Film and Drama Department (Anglia) i University of Stockholm, Cinema Studies Department (Szwecja); Staż naukowo-dydaktyczny w tych ośrodkach: 04-10 października 1999 University of Reading 10-16 stycznia 2000 University of Reading 20-28 maja 2000 Stocholm University 02-10 grudnia 2000 Stocholm University
 • Członek Centralnej Komisji ds. Stopni i tytułów – Sekcja Sztuki (kadencje: 2003/2006; 2007/2010; 2010/2012)
 • Ekspert w Technical Advisory Group, MEDIA Plus Programme. European Commision Directorate General for Education and Culture – pobyt w Brukseli (czerwiec 2004r. i wrzesień 2005r.)
 • Ekspert Technical Advisory Group, MEDIA 2007 Programme – Pilot Projects Education, Audiovisual and Culture Executive Agency – pobyt w Brukseli (luty 2007r.)
 • Ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Zespół w obszarze kształcenie w zakresie sztuk filmowych, muzycznych, plastycznych i teatralnych (2015r.)
 • Ekspert Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych w Grupie Nauk o Sztuce i Twórczości Artystycznej (2017r.)

Recenzent wniosków projektów naukowo badawczych dla:

 • Sekcji Nauk o Sztuce (H01E) w Zespole Nauk Humanistycznych (H-1) Komitetu Badań Naukowych – członek sekcji od 2004r.
 • Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Departament Badań Naukowych oraz Departament Badań na Rzecz Gospodarki od 2005r.
 • Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Departament Instrumentów Polityki Naukowej od 2008r.
 • Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Narodowe Centrum Nauki od roku 2012
 • Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Fundusz Nauki i Technologii Polskiej od roku 2010
 • Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Narodowy Program Rozwoju Humanistyki od roku 2012
 • Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju od roku 2012

Działalność dydaktyczna:

 • Uniwersytet Łódzki, od 1981r. Instytut Kultury Współczesnej, Katedra Mediów i Kultury Audiowizualnej; od 2020r. Katedra FIlmu i Mediów Audiowizualnych, Instytut Kultury Współczesnej, Wydział Filologiczny.
 • Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna (w latach 1992 – 2014), Wydział Operatorski i Realizacji TV
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach, (w latach 1996 – 2008). Wydział Radia i Telewizji
 • W PWSF,TViT i na UŚ operatorska opieka artystyczna nad realizowalnymi filmami studenckimi (ponad 50 tytułów, liczne nagrody krajowe i zagraniczne)
 • Promotor kilkudziesięciu prac licencjackich i magisterskich w wyżej wymienionych uczelniach

Pozostałe:

 • Członek Rady Naukowej czasopisma „Camer@obscura”. Historia. Teoria i Estetyka Fotografii. ISSN 1734-9826.
 • Członek rady redakcyjnej czasopisma „Dyskurs". Pismo naukowo-artystyczne ASP we Wrocławiu”. ISSN 1733-1528.
 • Członek Rady Naukowej wydawnictwa: Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Edukacja Plastyczna. Fotografia. ISSN 1896-7736. 
 • Prorektor Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. Kadencja 2008/2012.

Festiwale, jury:

 • Recenzent wniosków Łódź Film Commission – pakiety 2012.
 • Komisja Konkursowa „Festiwal projektów: międzykulturowy dialog – film i obraz” zorganizowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu w ramach programu Komisji Europejskiej Netd@ys 2004r. – październik/listopad 2004r
 • „OFFensiva” II Międzynarodowy Festiwal Filmów Niezależnych. Udział w jury, Wrocław, 02.03 – 05.03.2004
 • „Człowiek w Zagrożeniu” – XIII Festiwal Mediów. Przewodniczący jury, Łódź, 19.11 – 22.11.2003
 • Internationales Festival der Filmhochschulen, Reprezentacja uczelni filmowych w Polsce (UŚ w Katowicach i PWSF,Tv i T w Łodzi), Monachium 26.06 – 03.07.2002


Aneks – nagrody uczelniane:

 • 2016r. Złota Odznaka Uniwersytetu Łódzkiego
 • 2007r. Nagroda Indywidualna I stopnia za działalność naukową i artystyczną przyznana przez Rektora PWSFTv i T
 • 2004r. Nagroda Indywidualna II stopnia za działalność naukową i artystyczną przyznana przez Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • 2002r. Nagroda Indywidualna II stopnia za działalność naukowo badawczą przyznana przez Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
<!--[if gte mso 9]>