ul logo out
usos out
 
 

Wykształcenie:

·     Tytuł naukowy profesora sztuk filmowych – grudzień 2001r.

·     Kwalifikacje II stopnia w dziedzinie sztuk filmowych, w dyscyplinie artystycznej realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia – na podstawie rozprawy „Porządek wewnątrz ramy – z zagadnień kompozycji obrazu filmowego” oraz zdjęć do spektakli teatru TV. „Awwakum” w reż. M. Gracza i „Baba dziwo” w reż. H. Kluby, oraz filmu „Czas bez skarg” w reż. J. Jóźwiaka – przyznane przez Radę Wydziału Operatorskiego i Realizacji Telewizyjnej PWSF,TViT w Łodzi w 1995r., zatwierdzone przez Radę Wyższego Szkolnictwa Artystycznego w 1996r.

·     Dyplom z „American Mass Media & Culture”, Studia podyplomowe w North American Studies Center przy Uniwersytecie Łódzkim – w 1996r.

·     Kwalifikacje I stopnia w dziedzinie realizacja obrazu i fotografia w zakresie sztuki operatorskiej – na podstawie rozprawy „Kreacja rzeczywistości w filmie dokumentalnym” – promotor prof. J. Wójcik, oraz zdjęć do filmów dokumentalnych: „Prekursor” w reż. G. Królikiewicza, „Collage pędzlem malowany” w reż. Z. Koteckiego i „Legenda” w reż. M. Haremskiego – przyznane przez Radę Wydziału Operatorskiego i Realizacji Telewizyjnej PWSF,TViT w Łodzi w 1992r.

·     Dyplom magisterski na Wydziale Operatorskim i Realizacji Telewizyjnej PWSF,TViT w Łodzi – w 1980r.

·     Dyplom magisterski ze specjalności filmoznawstwo na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego – w 1977r.


 

Kreacja kadry naukowej – recenzje w postępowaniach awansowych: 
 
•Promotor w 4 zakończonych przewodach doktorskich
•Recenzent w 13 przewodach doktorskich dla m.in. Rady Wydziału Operatorskiego i Realizacji Telewizyjnej PWSF,TViT w Łodzi; Rady Wydziału Sztuki Mediów i Scenografii, Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie; Rady Wydziału Radia i Telewizji, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; Rady Wydziału Komunikacji Multimedialnej, Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu;
•Recenzent w 31 przewodach habilitacyjnych dla m.in. Rady Wydziału Komunikacji Multimedialnej, Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu; Rady Wydziału Grafiki, Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu; Rady Wydziału Operatorskiego i Realizacji Telewizyjnej PWSF,TViT w Łodzi; Rady Wydziału Grafiki, Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie; Rady Wydziału Grafiki, Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie; Rady Wydziału Komunikacji Multimedialnej, Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu; Rady Wydziału Malarstwa i Grafiki, Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi; Rady Wydziału Reżyserii Filmowej i Telewizyjnej PWSF,TViT w Łodzi; Rady Wydziału Komunikacji Multimedialnej, Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.
•Recenzent w 7 przewodach profesorskich dla m.in.: Rady Wydziału Operatorskiego i Realizacji Telewizyjnej PWSF,TViT w Łodzi; Rady Wydziału Komunikacji Multimedialnej, Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu; Rady Wydziału Komunikacji Multimedialnej, Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu; Rady Wydziału Artystycznego, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; Rady Wydziału Grafiki i Sztuki Mediów Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu.
•Recenzent Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów:
w postępowaniach habilitacyjnych – 5; profesorskich – 13.
 
Działalność naukowa – recenzje wydawnicze:

•„KINO ↔ OKO”, B. Dziworski i J. Łukaszewicz. Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, lipiec 2002
•Digital Moviemaking, by Scott Billups, maj 2006
•Kwartalnik-Filmowy” nr 64, luty/marzec 2009 
•Kino bez tajemnic, E. Nurczyńska-Fidelska, P. Sitarski., K. Klejsa i T. Kłys. Wydawnictwo Piotra Marciszuka STENTOR, wrzesień 2009
•PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, EDUKACJA PLASTYCZNA VII/VIII/IX/X, Fotografia, red. J. Piwowarskiego. Częstochowa 2012/2013/2014/2015
•„Załącznik Kulturoznawczy”, artykuł: „Mniejszej już nie było…? – o roli kamery w filmach Wojciecha Smarzowskiego”, Luty 2016
 
Stanowiska związane z działalnością naukową:

•Członek Centralnej Komisji ds. Stopni i tytułów – Sekcja Sztuki (kadencje: 2003/2006; 2007/2010; 2010/2012)
•Ekspert w Technical Advisory Group, MEDIA Plus Programme. European Commision Directorate General for Education and Culture (Bruksela, czerwiec 2004r. i wrzesień 2005r.)
•Ekspert Technical Advisory Group, MEDIA 2007 Programme – Pilot Projects Education, Audiovisual and Culture Executive Agency, (Bruksela, luty 2007r.)
Ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Zespół w obszarze kształcenie w zakresie sztuk filmowych, muzycznych, plastycznych i teatralnych (2015r.)
•Ekspert Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych w Grupie Nauk o Sztuce i Twórczości Artystycznej (2017r.)
 
Recenzent wniosków projektów naukowo badawczych dla: 

•Sekcji Nauk o Sztuce (H01E) w Zespole Nauk Humanistycznych (H-1) Komitetu Badań Naukowych – członek sekcji od 2004
•Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Departament Badań Naukowych oraz Departament Badań na Rzecz Gospodarki od 2005
•Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Departament Instrumentów Polityki Naukowej od 2008
•Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Fundusz Nauki i Technologii Polskiej od roku 2010
•Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Narodowe Centrum Nauki od roku 2012
•Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Narodowy Program Rozwoju Humanistyki od roku 2012
•Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju od roku 2012
•Współkoordyntor kursu Practical Work in Film/Video w ramach projektu ”Media and Cinema Studies – Development of European Modules” – JOINT  EUROPEAN PROJECT (JEP) nr 13503-98. realizowanego przez Zakład Mediów i Kultury Audiowizualnej UŁ przy współpracy z University of Reading,  Film and Drama Department (Anglia) i University of Stockholm, Cinema Studies Department (Szwecja); staż naukowo-dydaktyczny w tych  ośrodkach:
 04-10 października 1999 University of Reading
 10-16 stycznia 2000 University of Reading
 20-28 maja 2000 Stocholm University
 02-10 grudnia 2000 Stocholm University
 
Działalność dydaktyczna:

•Uniwersytet Łódzki, od 1988r. Obecnie - Instytut Kultury Współczesnej, Katedra Mediów i Kultury Audiowizualnej
•Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna (w latach 1992 – 2014), Wydział Operatorski i Realizacji TV
•Uniwersytet Śląski w Katowicach, (w latach 1996 – 2008). Wydział Radia i Telewizji
•W PWSF,TViT i na UŚ operatorska opieka artystyczna nad realizowalnymi filmami studenckimi (ponad 50 tytułów, liczne nagrody krajowe i  zagraniczne)
•Promotor kilkudziesięciu prac licencjackich i magisterskich w wyżej wymienionych uczelniach
 
Inne:

•Członek rady redakcyjnej czasopisma „Dyskurs. Zeszyty naukowo-artystyczne ASP we Wrocławiu” ISSN 1733-1528
•Członek Rady Naukowej wydawnictwa: Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Edukacja Plastyczna. Fotografia.
•Prorektor Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w kadencji 2008/2012
 
Festiwale, jury:

•Recenzent wniosków Łódź Film Commission – pakiety 2012.
•Komisja Konkursowa „Festiwal projektów: międzykulturowy dialog – film i obraz” zorganizowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i  Sportu w ramach programu Komisji Europejskiej Netd@ys 2004r. – październik/listopad 2004r
•„OFFensiva” II Międzynarodowy Festiwal Filmów Niezależnych. Udział w jury, Wrocław, 02.03 – 05.03.2004
•„Człowiek w Zagrożeniu” – XIII Festiwal Mediów. Przewodniczący jury, Łódź, 19.11 – 22.11.2003
•Internationales Festival der Filmhochschulen, Reprezentacja uczelni filmowych w Polsce (UŚ w Katowicach i PWSF,Tv i T w Łodzi), Monachium  26.06 – 03.07.2002
 
Nagrody uczelniane:

•2016r. Złota Odznaka Uniwersytetu Łódzkiego
•2007r. Nagroda Indywidualna I stopnia za działalność naukową i artystyczną przyznana przez Rektora PWSFTv i T
•2004r. Nagroda Indywidualna II stopnia za działalność naukową i artystyczną przyznana przez Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
•2002r. Nagroda Indywidualna II stopnia za działalność naukowo badawczą przyznana przez Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach