ul logo out
usos out
 
 
 

Działalność naukowa – konferencje i sympozja (wybór)

 
 Uczestnictwo:
 
•Kino i Tv w dobie symulacji elektronicznej, Wisła, czerwiec 1993
•Kino i myśl współczesna a praktyki analityczno-interpretacyjne  filmoznawstwa, Borki k/  Łodzi, październik 1994
•Kino ma sto lat – konferencja międzynarodowa, Łódź, 25-27  październik 1996
•Higher Education in USA and Poland, UŁ Łódź 10 czerwca 1997
•The University In The Twenty-First Century: Challenges and  Perspectives, Łódź, 15-16  listopada 1997
•Ars Baltica – Triennale Sztuki Fotograficznej, wystawa i  sympozjum teoretyczne, Poznań,  17/18 listopada 1997
•Gender – Theatre – Cinema: A Cross-cultural and Interdisciplinary  Conference in film &  Theatre Studies, Łódź, 8-11 kwietnia 1999
•DVD Production Europe 99, sympozjum, Londyn, 24-25 maja 1999
•Seminar On European Media And Cinema, Łódź, 8-9 maja 2000
•Sympozjum warsztatowe sprzętu filmowego i oświetleniowego  firmy Sachtler, Berlin,  czerwiec 2000
•Moving Imagies Technologies, Transitions, Historiographies,  międzynarodowa  konferencja naukowa, Stockholm 3 – 5 grudnia  2000
•Styl późny w muzyce, literaturze i kulturze, konferencja naukowa,  Katowice, 7/8 grudnia  2000
•Wokół dekady – Fotografia polska lat .90, Muzeum Sztuki w Łodzi i  Galeria FF ŁDK 08/09  marca 2002
•Research and Scholarship in Integration Processes: Poland – USA  – EU, naukowa konferencja międzynarodowa, Wydział Studiów  Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego. 20 –  22 czerwca 2002
•Challenge of Computer Games, Katedra Mediów i Kultury  Audiowizualnej Wydziału  Filologicznego UŁ, 25 – 27 października  2002
•Przemiana etosu fotografii w jej mit, konferencja naukowa,  Akademia Sztuk Pięknych,  Poznań, 23.11 2004r.
•Perspektywy badań nad kulturą i ich znaczenie dla formuły  studiów kulturoznawczych,  konferencja naukowa, Uniwersytet  Łódzki, 18/19.04 2005r.
•Kino polskie: reinterpretacje, Uniwersytet Łódzki 23 – 25.X.2006
 
 Uczestnictwo z referatem/wystąpieniem:
 
•POLFOTO `97, VI Międzynarodowe Targi Fotograficzne.  Sympozjum teoretyczne –  wystąpienie pt.: „Efekty światła na tle”  Międzyzdroje, 12 – 16 marca 1997
•VI Sympozjum Dydaktyki Fotografii, referat pt.: „Etyka,  moralność... autocenzura (?) w  fotografii”, Koniecpol  k/Częstochowy, 23 – 25 września 1999
•II-gie Biennale Fotografii. Wystawa fotograficzna i sympozjum  teoretyczne, referat pt.:  „Sytuacja fotografii epoce cyfrowej –  wyzwanie metodologiczne”, Poznań, maj 2000
•PROFILE 2000. Międzynarodowy Plener Fotograficzny Szkół  Fotograficznych połączony z sympozjum teoretycznym,  wystąpienie pt.: „Problemy kształtowania świadomości  wizualnej w  edukacji fotograficznej”, ASP Poznań, maj/czerwiec 2000
•„Czas i przestrzeń (w) fotografii” – VII Sympozjum Dydaktyki  Fotografii, referat pt.:  „Zmienność ikonologii fotografii”, Koniecpol  k/Częstochowy, 27 – 29 września 2001
•„Obraz cyfrowy”, Plener i warsztaty artystyczne, Biuro Wystaw  Artystycznych w Płocku,  referat pt.: „Utracona aura  wiarygodności”, Soczewka k/Płocka 14 – 19 października 2002
•Miejsce fotografii, VIII Sympozjum Fotografii, WSP Częstochowa,  referat pt.: „Miejsce    miejsca fotografii”, Koniecpol /Częstochowy,  18/20 września 2003
•„HD-CAM Konferenz” Międzynarodowe sympozjum na temat HDTV  i technologii  digitalnych w filmie, wystąpienie (tłumaczone)  „Virtuelle Settings in der CGI Produktion“.  Hochschule für Film und  Fernsehen. Potsdam-Babelsberg, 08/09.11.2004.
•PROFILE 2006. Międzynarodowy Warsztat Fotograficzny szkół  fotograficznych połączony  z sympozjum teoretycznym,  wystąpienie pt.: „Analiza sposobu istnienia i funkcjonowania    obrazu – podstawy kształcenia”, ASP Poznań, 15/17.05.2006
•„Kamera-pióro – warsztat twórcy filmowego”, XVI Ogólnopolskie  Warsztaty Filmowe.  Wystąpienia: „Zagadnienia warsztatowe filmu”  – cz. I i cz. II, Borki k/Tomaszowa, 9 – 12 XI  2006
•„Kino – Szkoła – filmowe Dialogi 2”, referat: „Warsztatowe  zagadnienia filmowej  produkcji”, (Sieć Kin Studyjnych i Lokalnych)  Cieszyn 12 i 13 lipiec 2007
•„Awangarda dla początkujących” Konferencja Filmoznawcza, cykl  referatów:  „Współczesne wyznaczniki awangardy”, Centralny  Gabinet Filmowy, Państwowy Instytut  Sztuki Filmowej Borki  k/Tomaszowa, 06.XI – 11.XI.2007
•„Cyberfoto”, sympozjum teoretyczne towarzyszące XI  międzynarodowemu konkursowi  fotografii cyfrowej, referat:  „Obraz cyfrowy – «digitalna» wyobraźnia”, Częstochowa    18.04.2008
•„Ucząc fotografii” forum dyskusyjne w ramach Fotofestiwalu,  referat: „Etyka i fotografia”,    Art. Center, Łódź 16.05.2008
•„Społeczne dyskursy sztuki fotografii” konferencja, referat:  „Społeczne dyskursy fotografii  – społeczne dyskursy sztuki –  społeczne dyskursy komunikacji?” ASP Poznań, 26 listopad  2008
•„Rok 1989 w Europie”. Konferencja Międzynarodowa –  Uniwersytet Warszawski.  Prowadzenie panelu „Obraz – Pamięć –  Zapis”, Sesja II. 19 – 20 listopada 2009
•„Filmowe ogrody Wojciecha Jerzego Hasa”. Uniwersytet Łódzki i  PWSF|TviT, referat:  „Sanatorium…– eksperymentatorium Hasa i  Sobocińskiego”, Łódź, listopad 2010
•Współorganizacja – Opiekun merytoryczny konferencji: „Filmowe  ogrody Wojciecha  Jerzego Hasa”, Uniwersytet Łódzki i PWSFTviT,  Łódź, listopad 2010
•Konferencja „Idea zespołu filmowego – historia i nowe wyzwania”,  PWSFTViT, udział w  dyskusji panelowej Łódź, czerwiec 2013
•Konferencja „Fotografia i film – codzienność mediów”, referat:  „Dewaluacja fotografii w  epoce cyfrowej”, Akademia im. Jana  Długosza w Częstochowie, październik 2014
•Konferencja „Historie Nowych Mediów”, referat: „Zapis analogowy,  zapis cyfrowy –  szczególny punkt w historii TV”, Uniwersytet  Łódzki, październik 2014
•Konferencja „Fotografia i film – twórcy, dzieła, badacze”, referat:  „Powiększanie w  «Powiększeniu» jako doświadczanie granicy  poznania świata poprzez jego obraz”.      Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, październik 2015 
 Międzynarodowe sympozjum "Fotografia a rzeczywistość: między kreacją a reprodukcją", wystąpienie: "Zofia Rydet - dziedzictwo kulturowe i eksperyment fotograficzny (prezentacja projektu)".  Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, październik 2017