ul logo out
usos out
 
 
 

Wybór:

Uczestnictwo:

 • Kino i Tv w dobie symulacji elektronicznej, Wisła, czerwiec 1993
 • Kino i myśl współczesna a praktyki analityczno-interpretacyjne filmoznawstwa, Borki k/Łodzi, październik 1994
 • Kino ma sto lat – konferencja międzynarodowa, Łódź, 25-27 październik 1996
 • Higher Education in USA and Poland, UŁ Łódź, 10 czerwca 1997
 • The University In The Twenty-First Century: Challenges and Perspectives, Łódź, 15-16 listopada 1997
 • Ars Baltica – Triennale Sztuki Fotograficznej, wystawa i sympozjum teoretyczne, Poznań, 17/18 listopada 1997
 • Gender – Theatre – Cinema: A Cross-cultural and Interdisciplinary Conference in film & Theatre Studies, Łódź, 8-11 kwietnia 1999
 • DVD Production Europe 99, sympozjum, Londyn, 24-25 maja 1999
 • Seminar On European Media And Cinema, Łódź, 8-9 maja 2000
 • Sympozjum warsztatowe sprzętu filmowego i oświetleniowego firmy Sachtler, Berlin, czerwiec 2000
 • Moving Imagies Technologies, Transitions, Historiographies, międzynarodowa konferencja naukowa, Stockholm, 3 – 5 grudnia 2000
 • Styl późny w muzyce, literaturze i kulturze, konferencja naukowa, Katowice, 7/8 grudnia 2000
 • Wokół dekady – Fotografia polska lat .90, Muzeum Sztuki w Łodzi i Galeria FF ŁDK, Łódź, 08/09 marca 2002
 • Research and Scholarship in Integration Processes: Poland – USA – EU, międzynarodowa konferencja naukowa, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego. Łódź, 20 – 22 czerwca 2002
 • Challenge of Computer Games, Katedra Mediów i Kultury Audiowizualnej Wydziału Filologicznego UŁ, Łódź, 25 – 27 października 2002
 • Przemiana etosu fotografii w jej mit, konferencja naukowa, Akademia Sztuk Pięknych, Poznań, 23.11 2004r.
 • Perspektywy badań nad kulturą i ich znaczenie dla formuły studiów kulturoznawczych, konferencja naukowa, Uniwersytet Łódzki, Łódź, 18/19.04 2005r.
 • Kino polskie: reinterpretacje, Uniwersytet Łódzki, Łódź 23 – 25.X.2006

Uczestnictwo z referatem/wystąpieniem:

 • POLFOTO `97, VI Międzynarodowe Targi Fotograficzne. Sympozjum teoretyczne – wystąpienie pt.: „Efekty światła na tle” Międzyzdroje, 12 – 16 marca 1997
 • VI Sympozjum Dydaktyki Fotografii, referat pt.: „Etyka, moralność... autocenzura (?) w fotografii”, Koniecpol k/Częstochowy, 23 – 25 września 1999
 • II-gie Biennale Fotografii. Wystawa fotograficzna i sympozjum teoretyczne, referat pt.: „Sytuacja fotografii epoce cyfrowej – wyzwanie metodologiczne”, Poznań, maj 2000
 • PROFILE 2000. Międzynarodowy Plener Fotograficzny Szkół Fotograficznych połączony z sympozjum teoretycznym, wystąpienie pt.: „Problemy kształtowania świadomości wizualnej w edukacji fotograficznej”, ASP Poznań, Skoki k/Poznania maj/czerwiec 2000
 • „Czas i przestrzeń (w) fotografii” – VII Sympozjum Dydaktyki Fotografii, referat pt.:„Zmienność ikonologii fotografii”, Koniecpol k/Częstochowy, 27 – 29 września 2001
 • „Obraz cyfrowy”, Plener i warsztaty artystyczne, Biuro Wystaw Artystycznych w Płocku, referat pt.: „Utracona aura wiarygodności”, Soczewka k/Płocka, 14 – 19 października 2002
 • Miejsce fotografii, VIII Sympozjum Fotografii, WSP Częstochowa, referat pt.: „Miejsce miejsca fotografii”, Koniecpol /Częstochowy, 18/20 września 2003
 • „HD-CAM Konferenz” Międzynarodowe sympozjum na temat HDTV i technologii digitalnych w filmie, wystąpienie (tłumaczone) „Virtuelle Settings in der CGI Produktion“. Hochschule für Film und Fernsehen. Potsdam-Babelsberg, 08/09.11.2004.
 • PROFILE 2006. Międzynarodowy Warsztat Fotograficzny szkół fotograficznych połączony z sympozjum teoretycznym, wystąpienie pt.: „Analiza sposobu istnienia i funkcjonowania obrazu – podstawy kształcenia”, ASP Poznań, Skoki k/Poznania, 15/17.05.2006
 • „Kamera-pióro – warsztat twórcy filmowego”, XVI Ogólnopolskie Warsztaty Filmowe. Wystąpienia: „Zagadnienia warsztatowe, filmu” – cz. I i cz. II, Borki k/Tomaszowa, 9 – 12 XI 2006
 • „Kino – Szkoła – filmowe Dialogi 2”, referat: „Warsztatowe zagadnienia filmowej produkcji”, (Sieć Kin Studyjnych i Lokalnych) Cieszyn, 12 i 13 lipiec 2007r.
 • „Awangarda dla początkujących” Konferencja Filmoznawcza, cykl referatów: „Współczesne wyznaczniki awangardy”, Centralny Gabinet Filmowy, Państwowy Instytut Sztuki Filmowej Borki k/Tomaszowa, 06.XI – 11.XI.2007
 • „Cyberfoto”, sympozjum teoretyczne towarzyszące XI międzynarodowemu konkursowi fotografii cyfrowej, referat: „Obraz cyfrowy – «digitalna» wyobraźnia”, Częstochowa, 18.04.2008
 • „Ucząc fotografii” forum dyskusyjne w ramach Fotofestiwalu, referat: „Etyka i fotografia”, Art. Center, Łódź, 16.05.2008
 • „Społeczne dyskursy sztuki fotografii” konferencja, referat: „Społeczne dyskursy fotografii – społeczne dyskursy sztuki – społeczne dyskursy komunikacji?” ASP Poznań, Poznań, 26 listopad 2008
 • „Rok 1989 w Europie”. Konferencja Międzynarodowa – Uniwersytet Warszawski. Prowadzenie panelu „Obraz – Pamięć – Zapis”, Sesja II. Warszawa, 19 – 20 listopada 2009
 • „Filmowe ogrody Wojciecha Jerzego Hasa”. Uniwersytet Łódzki i PWSF|TviT, referat: „Sanatorium…– eksperymentatorium Hasa i Sobocińskiego”, Łódź, listopad 2010
 • Współorganizacja – Opiekun merytoryczny konferencji: „Filmowe ogrody Wojciecha Jerzego Hasa”, Uniwersytet Łódzki i PWSFTviT, Łódź, listopad 2010
 • Konferencja „Idea zespołu filmowego – historia i nowe wyzwania”, PWSFTViT, udział w dyskusji panelowej Łódź, czerwiec 2013
 • Konferencja „Fotografia i film – codzienność mediów”, referat: „Dewaluacja fotografii w epoce cyfrowej”, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa, październik 2014
 • Konferencja „Historie Nowych Mediów”, referat: „Zapis analogowy, zapis cyfrowy – szczególny punkt w historii TV”, Uniwersytet Łódzki, Łódź, październik 2014
 • Konferencja „Fotografia i film – twórcy, dzieła, badacze”, referat: „Powiększanie w «Powiększeniu» jako doświadczanie granicy poznania świata poprzez jego obraz”. Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa, październik 2015
 • Międzynarodowe sympozjum „Fotografia a rzeczywistość: między kreacją a reprodukcją” wystąpienie: „Zofia Rydet – dziedzictwo kulturowe i eksperyment fotograficzny (prezentacja projektu)”. Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa, październik 2017
 • Festiwal 40 lat Łodzi Kaliskiej; Sympozjum „Błogosławione skutki wykluczenia”; Łódź, wrzesień 2019; referat: „Coś Ty fotografii zrobiła, Łodzio Kaliska…”