ul logo out
usos out
 
 

Działalność naukowa - publikacje (wybór) 


-Perfekcja warsztatowa w filmie jako wartość estetyczna, [w:] Z problemów poetyki filmu, pod red. M. Salska-Kaca, Łódź 1993.

-Wobec końca fotografii – kilka uwag o jej początku, [w:] Fotografia – realność medium, pod red. A. Kępińska, S. Wojnecki, G. Dziamski, Poznań 1998.

-Porządek w kadrze, „Pozytyw", nr 1, kwiecień 1999.
-Nowa sytuacja fotografii w epoce cyfrowej – wyzwanie metodologiczne, „Fotografia", nr 2 (5) 2001.

-Etyka, moralność... autocenzura (?) w fotografii, [w:] Fotografia wczoraj, dziś i jutro. Seria Edukacja plastyczna I. Materiały konferencyjne, WSP Częstochowa 2001

-Zmienność ikonologii fotografii, „Fotografia", nr 7 2001.

-Kamera – Światło – Montaż, wyd. Rabid, Kraków 2001, (ze współautorstwem
P. Sitarskiego).

-Technologiczne uwarunkowania zdjęć jako wyznaczniki stylu na przykładzie filmu „Taksówkarz", „Kamera. Film & Tv", nr 1/2002 (2).

-Trzeci ruch w filmie? Uwagi o transformacji formatów, „Kamera. Film & Tv",
nr 2/2002 (3).


-14:9 – Kompromisowy rezultat?
Uwag o transformacji formatów ciąg dalszy, „Kamera. Film & Tv", nr 3/2002 (4).

-14:9 – Kompromisowy rezultat? Uwag o transformacji formatów ciąg dalszy. Część druga, „Kamera. Film & Tv", nr 4/2002 (5).

-Nieprzemijające wartości obrazu. Dolina Issy – uwagi nad warsztatem operatorskim, „Kamera. Film & Tv", nr 1/2003 (6).

-Fotografia cyfrowa, obraz cyfrowy – „digitalna" wyobraźnia?, [w:] Cyfrowa Obróbka Obrazu. Wydawnictwo towarzyszące wystawie poplenerowej. Płocka Galeria Sztuki, maj 2003.

-Etyka, moralność... autocenzura(?) w fotografii, „Fotografia", nr 12 /2003.

-Miejsce dla miejsca fotografii, „Fotografia", nr 13 /2003.

-Definicja obrazu – zanikająca jakość sztuki operatorskiej, „Kamera. Film & Tv",
nr 4/2003 (9).

-Zmienność ikonologii fotografii, [w:] Czas i przestrzeń (w) fotografii. Prace Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie. Częstochowa 2003.

-Czy tylko etos zanikł, czy mit też się już wypalił, „Fotografia", nr 14 /2004.

-Technologiczne uwarunkowania definicji obrazu w technologiach video. Część I Obraz analogowy, „Kamera. Film & Tv", nr 1/2004 (10).

-Technologiczne uwarunkowania definicji obrazu w technologiach video. Część II Obraz cyfrowy, „Kamera. Film & Tv", nr 2/2004 (11).

-Czy, i ile lat potrzeba? I czy tylko lat? [w:] Przełamywać bariery, budować mosty. Wojna na fotografiach polskiego i niemieckiego żołnierza. Muzeum Historii Fotografii, Kraków 2004.

-Faraon. Oryginalność stylu jako gwarancja trwałości wartości artystycznych, „Kamera. Film & Tv", nr 3/2004 (12).

-Portret, albo wątpliwy zapis tożsamości. Uwagi nad portretem potrójnym sprowokowane wystawieniem cyklu prac „Weryfikacja tożsamości" Piotra Tomczyka, „Fotografia", nr 17/2004.

-Estetyczna wartość obrazu filmowego. Analiza warsztatu operatorskiego 
na przykładzie Doliny Issy. [w:] Między obrazem a słowem. Interpretacje. 
red. M. Jakubowska, B. Stolarska, T. KŁys, Rabid, Kraków 2004.

-Czy na pewno nowy styl wizualny? „Kamera. Film & Tv", nr 1/2005 (14).

-Czy na pewno cyfrowa rewolucja? „Dyskurs". Zeszyty naukowo-artystyczne ASP we Wrocławiu, nr 2/2005.

-Przypominanie niezapomnianego. Stałość polaryzacji emocjonalnej w stosunku 
do zdjęć z II giej wojny światowej? [w:] Przestrzeń fotografii. Antologia tekstów, 
red. T. Ferenc, K. Makowski, Galeria f 5 i Fundacja Edukacji Wizualnej, Łódź, 2005.

-„Baba Dziwo" – Teatr Telewizji. Refleksje po dziesięciu latach nad realizacją spektaklu. „Kamera. Film & Tv", nr 3/2005 (16).

-„Wesele". „Kamera. Film & Tv", nr 4/2005 (17).


-Powroty do archiwum – „Bullitt", „Kamera.
Film & Tv", nr 2/2006 (19)

-Palindrom – czyli versus recurrentes czyli... symetria. Esej w katalogu wystawy prac fotograficznych T. Mażewskiego. Galeria FF, Łódź, maj 2006.

-Powroty do archiwum – „Popiół i diament", „Kamera. Film & Tv", nr 3/2006 (20).

-Powroty do archiwum – „Fanny i Alexander", „Kamera. Film & Tv", nr 4/2006 (21).

-Paralaksa koloru – paralaksa realności. Uwagi nad projektem „Paralaksa czasu" Zbigniewa Tomaszczuka, „Fotografia", nr 21/2006.

-„Distorsion" – wersja obrazowa Tomasza Komorowskiego, „Camer@obscura"
nr 2/2006.

-Powroty do archiwum – „Porozmawiajmy o kobietach", „Kamera. Film & Tv",
nr 1/2007 (22).

-Dokument kreacyjny – gatunek paradoksalny, „Kamera. Film & Tv",
nr 2/2007 (23).

-Eseistyczne meandry wokół symetrii. Natura i sztuka, „Dyskurs". Zeszyty naukowo-artystyczne ASP we Wrocławiu, nr 6/2007.

-Powroty do archiwum – „Sanatorium pod Klepsydrą", „Kamera. Film & Tv",
nr 4/2007 (25).

-Dokument kreacyjny – gatunek paradoksalny. [w:] Polska Nowa Fala. Historia zjawiska, którego nie było.(Polish New Wave. The History of a Phenomenon that Never Existed), Instytut Mickiewicza i CSW Zamek Ujazdowski Warszawa 2008, (tekst poszerzony i reedytowany), red. Ł. Ronduda, B. Piwowarska, publikacja towarzysząca przeglądowi filmowemu Polska Nowa Fala w Anthology Film Archives w Nowym Jorku.

-Społeczne dyskursy fotografii – społeczne dyskursy sztuki – społeczne dyskursy komunikacji? [w:] Społeczne dyskursy sztuki fotografii, red. M. Michałowska
i P. Wołyński, Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu, Poznań 2010.

-Realistyczna abstrakcja, Esej w katalogu wystawy prac fotograficznych
T. Mażewskiego. Galeria FF, Łódź, kwiecień 2010.

-Dekonstruując twórczość Piotra Tomczyka, Esej w katalogu wystawy prac fotograficznych Piotra Tomczyka, Miejska Biblioteka Publiczna w Świdnicy, lipiec 2010.

-Sanatorium pod Klepsydrą jako widowisko, [w:] Filmowe ogrody Wojciecha Jerzego Hasa, red. Małgorzata Jakubowska, Kamila Żyto, Anna M. Zarychta. Wydawnictwo Biblioteki PWSFTViT, Łódź 2011.

-Fotografia – Wally Pfister, Esej w katalogu wystawy prac fotograficznych Wally'ego Pfistera. Galeria Nowa, ŁDK, Łódź, wrzesień 2012.

-Film dokumentalny – kreacja rzeczywistości ekranowej, [w:] Metody dokumentalne w filmie, red. D. Rode i M. Pieńkowski. Wydawnictwo Biblioteki PWSFTViT, Łódź 2013 Seria: Prace naukowe PWSFTViT/Film.

-Długie ujęcie vs mastershot, „Filmpro" Nr 2 (18) 2014.

-Powroty do archiwum: Popiół i diament, [w:] Jerzy Wójcik. Sformatowana energia, red. A. B. Czulda, Ł. Grygiel, M. Kuźmicki. Muzeum Kinematografii, Łódź 2014.

-Faraon. Oryginalność stylu jako gwarancja trwałości wartości artystycznych,
[w:] Jerzy Wójcik. Sformatowana energia, red. A. B. Czulda, Ł. Grygiel, M. Kuźmicki. Muzeum Kinematografii, Łódź 2014.

-Analiza formalna filmu – analiza warsztatowa – analiza „partyturowa"...(?), „Images", vol. IV/no. 23, Poznań 2014.

-Eseistyczne meandry wokół abstrakcji. „Dyskurs". Zeszyty naukowo-artystyczne ASP we Wrocławiu, nr 18/2014.

-Dewaluacja fotografii w epoce cyfrowej. [w:] Prace Naukowe. Fotografia. Edukacja Plastyczna IX, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie. Częstochowa 2014.

-Homo ridens versus homo sapiens? „Dyskurs". Zeszyty naukowo-artystyczne ASP we Wrocławiu, nr 19/2015.

-Literatura. Film. (Szkic o powinowactwie). „Dyskurs". Zeszyty naukowo-artystyczne ASP we Wrocławiu, nr 20/2015.

-Powiększanie w „Powiększeniu" jako doświadczanie granicy poznania świata poprzez jego obraz. [w:] Prace Naukowe. Fotografia. Edukacja Plastyczna XI. Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie. Częstochowa 2016.

-W filmie nie ma ruchu, zawsze jest tylko animacja! [w:] Animacja w poznańskiej Uczelni /1980–2016/, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Poznań 2016.
-Przełomowy moment w historii TV – zapis cyfrowy. Internetowy Magazyn Filozoficzny „Hybris”, nr 4/35 (2016), http://www.magazynhybris.com/images/teksty/35/15%20Czyzewski%20[232-245].pdf
-Spektakularność fotografii. „Dyskurs”. Zeszyty naukowo-artystyczne ASP we Wrocławiu, nr 23/2017. 
-Off z offu... - przestrzeń pozakadrowa w systemie teoretycznym Grzegorza Królikiewicza na podstawie analizy filmu "Na wylot", „FILMPRO" Nr 4 (32) 2017.
-A jeśli śmierci nie ma... „Dyskurs”. Zeszyty naukowo-artystyczne ASP we Wrocławiu, nr 24/2018.