ul logo out
usos out
 
 
 
Wybór:
 • Perfekcja warsztatowa w filmie jako wartość estetyczna, [w:] Z problemów poetyki filmu, pod red. M. Salska-Kaca, Łódź 1993.
 • Wobec końca fotografii – kilka uwag o jej początku, [w:] Fotografia – realność medium, pod red. A. Kępińska, S. Wojnecki, G. Dziamski, Poznań 1998.
 • Porządek w kadrze, „Pozytyw”, nr 1, kwiecień 1999.
 • Nowa sytuacja fotografii w epoce cyfrowej – wyzwanie metodologiczne, „Fotografia”, nr 2 (5) 2001.
 • Etyka, moralność... autocenzura (?) w fotografii, [w:] Fotografia wczoraj, dziś i jutro. Seria Edukacja plastyczna I. Materiały konferencyjne, WSP Częstochowa 2001.
 • Zmienność ikonologii fotografii, „Fotografia”, nr 7 2001.
 • Kamera – Światło – Montaż, wyd. Rabid, Kraków 2001, (ze współautorstwem P. Sitarskiego).
 • Technologiczne uwarunkowania zdjęć jako wyznaczniki stylu na przykładzie filmu „Taksówkarz”, „Kamera. Film & Tv”, nr 1/2002 (2).
 • Trzeci ruch w filmie? Uwagi o transformacji formatów, „Kamera. Film & Tv”, nr 2/2002 (3).
 • 14:9 – Kompromisowy rezultat? Uwag o transformacji formatów ciąg dalszy, „Kamera. Film & Tv”, nr 3/2002 (4).
 • 14:9 – Kompromisowy rezultat? Uwag o transformacji formatów ciąg dalszy. Część druga, „Kamera. Film & Tv”, nr 4/2002 (5).
 • Nieprzemijające wartości obrazu. Dolina Issy – uwagi nad warsztatem operatorskim, „Kamera. Film & Tv”, nr 1/2003 (6).
 • Fotografia cyfrowa, obraz cyfrowy – „digitalna” wyobraźnia?, [w:] Cyfrowa Obróbka Obrazu. Wydawnictwo towarzyszące wystawie poplenerowej. Płocka Galeria Sztuki, maj 2003.
 • Etyka, moralność... autocenzura(?) w fotografii, „Fotografia”, nr 12 /2003.
 • Miejsce dla miejsca fotografii, „Fotografia”, nr 13 /2003.
 • Definicja obrazu – zanikająca jakość sztuki operatorskiej, „Kamera. Film & Tv”, nr 4/2003 (9).
 • Zmienność ikonologii fotografii, [w:] Czas i przestrzeń (w) fotografii. Prace Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie. Częstochowa 2003.
 • Czy tylko etos zanikł, czy mit też się już wypalił, „Fotografia”, nr 14 /2004.
 • Technologiczne uwarunkowania definicji obrazu w technologiach video. Część I Obraz analogowy, „Kamera. Film & Tv”, nr 1/2004 (10).
 • Technologiczne uwarunkowania definicji obrazu w technologiach video. Część II Obraz cyfrowy, „Kamera. Film & Tv”, nr 2/2004 (11).
 • Czy, i ile lat potrzeba? I czy tylko lat? [w:] Przełamywać bariery, budować mosty. Wojna na fotografiach polskiego i niemieckiego żołnierza. Muzeum Historii Fotografii, Kraków 2004.
 • Faraon. Oryginalność stylu jako gwarancja trwałości wartości artystycznych, „Kamera. Film & Tv”, nr 3/2004 (12).
 • Portret, albo wątpliwy zapis tożsamości. Uwagi nad portretem potrójnym sprowokowane wystawieniem cyklu prac „Weryfikacja tożsamości” Piotra Tomczyka, „Fotografia”, nr 17/2004.
 • Estetyczna wartość obrazu filmowego. Analiza warsztatu operatorskiego na przykładzie Doliny Issy. [w:] Między obrazem a słowem. Interpretacje. red. M. Jakubowska, B. Stolarska, T. KŁys, Rabid, Kraków 2004.
 • Czy na pewno nowy styl wizualny? „Kamera. Film & Tv”, nr 1/2005 (14).
 • Czy na pewno cyfrowa rewolucja? „Dyskurs”. Zeszyty naukowo-artystyczne ASP we Wrocławiu, nr 2/2005.
 • Przypominanie niezapomnianego. Stałość polaryzacji emocjonalnej w stosunku do zdjęć z II giej wojny światowej? [w] Przestrzeń fotografii. Antologia tekstów, red. T. Ferenc, K. Makowski, Galeria f 5 i Fundacja Edukacji Wizualnej, Łódź, 2005.
 • „Baba Dziwo” – Teatr Telewizji. Refleksje po dziesięciu latach nad realizacją spektaklu. „Kamera. Film & Tv”, nr 3/2005 (16).
 • „Wesele”. „Kamera. Film & Tv”, nr 4/2005 (17).
 • Powroty do archiwum – „Bullitt”, „Kamera. Film & Tv”, nr 2/2006 (19)
 • Palindrom – czyli versus recurrentes czyli... symetria. Esej w katalogu wystawy prac fotograficznych T. Mażewskiego. Galeria FF, Łódź, maj 2006.
 • Powroty do archiwum – „Popiół i diament”, „Kamera. Film & Tv”, nr 3/2006 (20).
 • Powroty do archiwum – „Fanny i Alexander”, „Kamera. Film & Tv”, nr 4/2006 (21).
 • Paralaksa koloru – paralaksa realności. Uwagi nad projektem „Paralaksa czasu” Zbigniewa Tomaszczuka, „Fotografia”, nr 21/2006.
 • „Distorsion” – wersja obrazowa Tomasza Komorowskiego, „Camer@obscura” nr 2/2006.
 • Powroty do archiwum – „Porozmawiajmy o kobietach”, „Kamera. Film & Tv”, nr 1/2007 (22).
 • Dokument kreacyjny – gatunek paradoksalny, „Kamera. Film & Tv”, nr 2/2007 (23).
 • Eseistyczne meandry wokół symetrii. Natura i sztuka, „Dyskurs”. Zeszyty naukowo-artystyczne ASP we Wrocławiu, nr 6/2007.
 • Powroty do archiwum – „Sanatorium pod Klepsydrą”, „Kamera. Film & Tv”, nr 4/2007 (25).
 • Dokument kreacyjny – gatunek paradoksalny. [w:] Polska Nowa Fala. Historia zjawiska, którego nie było.(Polish New Wave. The History of a Phenomenon that Never Existed), Instytut Mickiewicza i CSW Zamek Ujazdowski Warszawa 2008, (tekst poszerzony i reedytowany), red. Ł. Ronduda, B. Piwowarska, publikacja towarzysząca przeglądowi filmowemu Polska Nowa Fala w Anthology Film Archives w Nowym Jorku.
 • Społeczne dyskursy fotografii – społeczne dyskursy sztuki – społeczne dyskursy komunikacji? [w:] Społeczne dyskursy sztuki fotografii, red. M. Michałowska i P. Wołyński, Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu, Poznań 2010.
 • Realistyczna abstrakcja, Esej w katalogu wystawy prac fotograficznych T. Mażewskiego. Galeria FF, Łódź, kwiecień 2010.
 • Dekonstruując twórczość Piotra Tomczyka, Esej w katalogu wystawy prac fotograficznych Piotra Tomczyka, Miejska Biblioteka Publiczna w Świdnicy, lipiec 2010.
 • Sanatorium pod Klepsydrą jako widowisko, [w:] Filmowe ogrody Wojciecha Jerzego Hasa, red. Małgorzata Jakubowska, Kamila Żyto, Anna M. Zarychta. Wydawnictwo Biblioteki PWSFTViT, Łódź 2011.
 • Fotografia – Wally Pfister, Esej w katalogu wystawy prac fotograficznych Wally’ego Pfistera. Galeria Nowa, ŁDK, Łódź, wrzesień 2012.
 • Film dokumentalny – kreacja rzeczywistości ekranowej, [w:] Metody dokumentalne w filmie. red. D. Rode i M. Pieńkowski. Wydawnictwo Biblioteki PWSFTViT, Łódź 2013 Seria: Prace naukowe PWSFTViT/Film.
 • Długie ujęcie vs mastershot, „Filmpro” Nr 2 (18) 2014.
 • Powroty do archiwum: Popiół i diament, [w:] Jerzy Wójcik. Sformatowana energia, red. A. B. Czulda, Ł. Grygiel, M. Kuźmicki. Muzeum Kinematografii, Łódź 2014.
 • Faraon. Oryginalność stylu jako gwarancja trwałości wartości artystycznych, [w:] Jerzy Wójcik. Sformatowana energia, red. A. B. Czulda, Ł. Grygiel, M. Kuźmicki. Muzeum Kinematografii, Łódź 2014.
 • Analiza formalna filmu – analiza warsztatowa – analiza „partyturowa”…(?), „Images”, vol. IV/no. 23, Poznań 2014.
 • Eseistyczne meandry wokół abstrakcji. „Dyskurs”. Zeszyty naukowo-artystyczne ASP we Wrocławiu, nr 18/2014.
 • Dewaluacja fotografii w epoce cyfrowej. [w:] Prace Naukowe. Fotografia. Edukacja Plastyczna IX, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie. Częstochowa 2014.
 • Homo ridens versus homo sapiens? „Dyskurs”. Zeszyty naukowo-artystyczne ASP we Wrocławiu, nr 19/2015.
 • Literatura. Film. (Szkic o powinowactwie). „Dyskurs”. Zeszyty naukowo-artystyczne ASP we Wrocławiu, nr 20/2015.
 • Powiększanie w „Powiększeniu” jako doświadczanie granicy poznania świata poprzez jego obraz. [w:] Prace Naukowe. Fotografia. Edukacja Plastyczna XI. Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie. Częstochowa 2016.
 • W filmie nie ma ruchu, zawsze jest tylko animacja! [w:] Animacja w poznańskiej Uczelni /1980–2016/, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Poznań 2016.
 • Przełomowy moment w historii TV – zapis cyfrowy. Internetowy Magazyn Filozoficzny „Hybris”, nr 4/35 (2016), http://www.magazynhybris.com/images/teksty/35/15%20Czyzewski%20[232-245].pdf
 • Spektakularność fotografii. „Dyskurs”. Zeszyty naukowo-artystyczne ASP we Wrocławiu, nr 23/2017.
 • Off z offu... – przestrzeń pozakadrowa w systemie teoretycznym Grzegorza Królikiewicza na podstawie analizy filmu „Na wylot”, „Filmpro” Nr 4 (32) 2017
 • Zofia Rydet – dziedzictwo kultury i fotograficzny eksperyment (komunikat o projekcie naukowo-badawczym).  „Prace Naukowe". Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie.  „Edukacja Plastyczna, XII. Fotografia". Częstochowa 2017.
 • A jeśli śmierci nie ma….„Dyskurs”. Zeszyty naukowo-artystyczne ASP we Wrocławiu, nr 24/2018.
 • Zofia Rydet – dziedzictwo kultury i fotograficzny eksperyment. "Dagerotyp". Studia z historii i teorii fotografii. nr 1 (25)/2018.