ul logo out
usos out
 
 Ur. 1953 r. Profesor sztuk filmowych. Operator filmowy, kulturoznawca. Absolwent Filmoznawstwa na Uniwersytecie Łódzkim – 1977, Wydziału Operatorskiego Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej – 1980 oraz North American Studies Center przy Uniwersytecie Łódzkim – 1996.
 
Zrealizował zdjęcia do wielu filmów dokumentalnych, fabularnych, oświatowych, teatrów TV, seriali i programów telewizyjnych – łącznie ponad 100 tytułów (16 filmów nagrodzonych na krajowych i zagranicznych festiwalach). Współpracował z reżyserami – m.in.: W. Drymer, A. Górna, T. Junak, K. Nawrocka, G. Królikiewicz, H. Kluba, M. Kubera, P. Hubenka, J.Wright.
Ważniejsze filmy nagrodzone:
 "S T Gardzienice" 1981r. reż. A.Górna – Srebrny Smok XIX MFFK, Kraków 1982r.
 "Góralski cieśla" 1984r. reż. W.Drymer – Przegląd filmów o sztuce, Zakopane 1986r. 
"To było w Szczytnie" 1985r. reż. M.Kubera – nagr. IX FFS-P, Łódź 1986r.
"W 40 rocznicę Zjazdu" 1986r. reż. K.Nawrocka – nagr. IX FFS-P, Łódź 1986r.
"Prekursor" 1988r. reż. G.Królikiewicz – Nagroda Specjalna XXVII MFFK, Kraków 1988r.
"Collage pędzlem malowany" 1988r. reż. Z.Kotecki – nagr. FFK, Huesca, Hiszpania 1990r.

Fotografik, członek Związku Polskich Artystów Fotografików.
Wystawy zbiorowe (wybór):
"Złocisty Jantar", Konkurs fotografii polskiej 1982. Dział: "Inny obraz świata". Gdańsk 1983
"Pomniki Polskie '85", Poznańskie Towarzystwo Fotograficzne, Poznań 1986
VII Ogólnopolskie " Spotkania z fotografią '86", Salon Wystawowy KMPiK Jastrzębie Zdrój 1987
VIII Ogólnopolskie "Spotkania z fotografią '88", Salon Wystawowy KMPiK Jastrzębie Zdrój 1988
"3 Salon Zaproszonych", ZPAF Okręg Łódzki i Łódzki Dom Kultury 1988

Zainteresowania naukowe – zagadnienia warsztatowe związane 
z realizacją obrazu filmowego oraz problemy estetyczne wizualnej strony dzieła filmowego w aspekcie elementów konstruujących obraz ekranowy,
a także problematyka teorii mediów obrazowych jako systemów komunikacji ze szczególnym uwzględnieniem fotografii.

Jest autorem ponad sześćdziesięciu publikacji naukowych – m. in. w: „Dyskurs”, „Fotografia”, „Camer@obscura  , „Kamera. Film & Tv”, „Images”, „Pozytyw”, „FILMPRO”, oraz w wielu wydaniach zbiorowych
i tomach pokonferencyjnych.
Ważniejsze publikacje:
- Perfekcja warsztatowa w filmie jako wartość estetyczna,
[w:] Z problemów poetyki filmu, Łódź 1993.
- Wobec końca fotografii – kilka uwag o jej początku, [w:] Fotografia – realność medium, Poznań 1998.
- Kamera – Światło – Montaż, Kraków 2001, (ze współautorstwem P.Sitarskiego).
-  Estetyczna wartość obrazu filmowego. Analiza warsztatu operatorskiego na przykładzie Doliny Issy. [w:] Między obrazem a słowem. Interpretacje, Kraków 2004.
-   Dokument kreacyjny – gatunek paradoksalny. [w:] Polish New Wave. The History of a Phenomenon that Never Existed, W-wa 2008. red. Łukasz Ronduda, Barbara Piwowarska, 
- Społeczne dyskursy fotografii – społeczne dyskursy sztuki – społeczne dyskursy komunikacji? [w:] Społeczne dyskursy sztuki fotografii, Poznań 2010.
-  Sanatorium pod Klepsydrą jako widowisko, [w:] Filmowe ogrody Wojciecha Jerzego Hasa, Łódź 2011.
-   Faraon. Oryginalność stylu jako gwarancja trwałości wartości artystycznych, [w:] Jerzy Wójcik. Sformatowana energia, Łódź 2014.

Nagrody uczelniane:
2016r. Złota Odznaka Uniwersytetu Łódzkiego 
2007r. Nagroda Indywidualna I stopnia za działalność naukową
i artystyczną przyznana przez Rektora PWSFTv i T w Łodzi
2004r. Nagroda Indywidualna II stopnia za działalność naukową
i artystyczną przyznana przez Rektora Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach
2002r. Nagroda Indywidualna II stopnia za działalność naukowo badawczą przyznana przez Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach