ul logo out
usos out
 
 

Prof. dr hab.

Tomasz

Kłys

Email:
tomasz.klys@uni.lodz.pl

Zainteresowania naukowe:
narratologia, historia wczesnego kina, kino Republiki Weimarskiej

 

ur. 30.05.1962 w Łodzi, absolwent kulturoznawstwa na Uniwersytecie Łódzkim (1986). Od 1990 wykładowca historii i teorii filmu w Zakładzie Wiedzy o Filmie UŁ (obecnie Katedra Mediów i Kultury Audiowizualnej). Doktorat uzyskał w roku 1997, a stopień naukowy doktora habilitowanego w roku 2007. Opublikował książki: Film fikcji i jego dominanty (Warszawa 1999), Dekada doktora Mabuse: Nieme filmy Fritza Langa (Łódź 2006), Między słowem a obrazem (współred. z Małgorzatą Jakubowską i Bronisławą Stolarską, Kraków 2005), Film: fabryka emocji (współred. z Konradem Klejsą, Kraków 2003) oraz liczne artykuły naukowe. Jest także autorem recenzji filmowych publikowanych w latach 80. w tygodniku «Odgłosy» (Łódź) i dwutygodniku «Kamena» (Lublin), a w latach 90. w miesięczniku «W drodze» (Poznań). Uczestnik kilku ogólnopolskich oraz czterech międzynarodowych konferencji filmoznawczych (“Film and the First World War”, Amsterdam 1993; “Style and Meaning: Textual Analysis – Interpretation – Mise-en-scène”, Reading 2000; “Filmowy i teatralny świat Andrzeja Wajdy”, Łódź 2001; „Kini polskie: reinterpretacje. Historia – ideologia – polityka”, Łódź 2006).