ul logo out
usos out
 
 

Prof. dr hab.

Tomasz

Kłys

Email:
tomasz.klys@uni.lodz.pl

Zainteresowania naukowe:
narratologia, historia wczesnego kina, kino Republiki Weimarskiej