ul logo out
usos out
 
 

Prof. dr hab.

Tomasz

Kłys

Email:
tomasz.klys@uni.lodz.pl

Zainteresowania naukowe:
narratologia, historia wczesnego kina, kino Republiki Weimarskiej

 

Książki:

  1. Film fikcji i jego dominanty, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 1999.
  2. Dekada doktora Mabuse: Nieme filmy Fritza Langa, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2006.
  3. Kino bez tajemnic, Wydawnictwo Piotra Marciszuka STENTOR, Warszawa 2009 (książka-podręcznik zespołowy; współautorzy: Ewelina Nurczyńska-Fidelska, Konrad Klejsa, Piotr Sitarski).
  4. Od Mabusego do Goebbelsa: Weimarskie filmy Fritza Langa i kino niemieckie do roku 1945, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013.

Redakcje książek:
1. Film: fabryka emocji, współred. Konrad Klejsa, Rabid, Kraków 2003.
2. Między słowem a obrazem: Księga pamiątkowa dla uczczenia jubileuszu Profesor Eweliny Nurczyńskiej-Fidelskiej, współred. Małgorzata Jakubowska, Bronisława Stolarska, Rabid, Kraków 2005.

Artykuły naukowe:
1. "Poetyka negatywna w filmie: Zarys problematyki", [w:] "Studia Filmoznawcze" pod red. J. Trzynadlowskiego, t. XIV: Film: Symbol i tożsamość, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1992.
2. "Ramy narracyjne jako chwyt poetyki negatywnej", [w:] "Acta Universitatis Lodziensis": "Folia Scientiae Artium et Litterarum" 4, Z problemów poetyki filmu (Zbiór studiów), red. M. Salska-Kaca, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1993.
3. "Diegetic Dominants in the Fiction Film", "Zagadnienia Rodzajów Literackich" 1994, vol. 37, z. 1–2 (73–74), Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź 1994.
4. "Diegesis a rozumienie i interpretacja filmu", [w:] Interpretacja dzieła filmowego: Teoria i praktyka, red. E. Nurczyńska-Fidelska, P. Sitarski, Wydawnictwo PWSFTviT, Łódź 1995.
5. "Kino: między fabułą a wrażeniem realności", "Kultura Współczesna" 1995, vol. III, nr 3–4 (7–8), Instytut Kultury, Warszawa 1995.
6. "Nietolerancja Griffitha i nowa formuła diegesis", "Studia Filmoznawcze" pod red. J. Trzynadlowskiego, t. XVI: Kino – film: Poezja optyczna?, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1995.
7. "The Intellectual Cinema of Krzysztof Zanussi", [w:] "Bulletin de la Société des Sciences et des Lettres de Łódź", vol. XLV, Série: "Recherches sur les Arts", vol. VI: Polish Cinema in Ten Takes, ed. E. Nurczyńska-Fidelska, Z. Batko, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź 1995.
8. "Krzysztofa Zanussiego kino intelektualne", [w:] Kino polskie w dziesięciu sekwencjach, red. E. Nurczyńska-Fidelska, Łódź 1996.
9. "Griffith's Intolerance and the New Mode of Film Diegesis", [w:] "Bulletin de la Société des Sciences et des lettres de Łódź", vol. XLVII, Série: "Recherches sur les Arts", vol. VIII, red. S. Świontek, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź 1997.
10. "Story Is Not Over: Kilka uwag o fabule, efekcie diegetycznym i ich wzajemnych relacjach w fikcjach wizualnych", [w:] "Studia Filmoznawcze" pod red. S. Bobowskiego, t. 18, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1997.
11. "Czarny Piotruś i realizm codzienności", [w:] "Studia Filmoznawcze" pod red. S. Bobowskiego, t. 20, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1999.
12. "Being-for-Spectator: Cinematic Spectacle as the Dominant in Shadows of Our Forgotten Ancestors", "Zagadnienia Rodzajów Literackich" 2002, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź 2002.
13. "Z biegiem lat, z biegiem dni – epopeja ironiczna", [w:] Filmowy świat Andrzeja Wajdy, red. E. Nurczyńska-Fidelska, P. Sitarski. Universitas, Kraków 2003.
14. "As Years Go By, As Days Go By – an Ironic Epic", [w:] The Cinema of Andrzej Wajda: The Art of Irony and Defiance, ed. J. Orr, E. Ostrowska, Wallflower Press, London – New York 2003.
15. "Targowisko Próżności – powieść jako serial", [w:] Między powtórzeniem a ironią: O seryjności w kulturze, red. Alicja Kisielewska, Rabid, Kraków 2004.
16. Filmy (nie)religijne, [w:] Między słowem a obrazem: Księga pamiątkowa dla ucczcenia jubileuszu Profesor Eweliny Nurczyńskiej-Fidelskiej, red. M. jakubowska, T. Kłys, B. Stolarska, Rabid, Kraków 2005.
17. "Wyobrażony film Fritza Langa", "Kwartalnik Filmowy" 2005.
18. "Krzysztofa Zanussiego kino intelektualne" [II rozszerzona wersja] [w:] Kino polskie w trzynastu sekwencjach, red. Ewelina Nurczynska-Fidelska, Rabid, Kraków 2005.
19. „Polifonia i naoczność idei: Iluminacja Krzysztofa Zanussiego" [w:] Kino polskie: reinterpretacje. Historia – ideologia – polityka, red. K. Klejsa i E. Nurczyńska – Fidelska, Rabid, Kraków 2008.
20. „Szekspir na ekranie – krótki przegląd filmowych adaptacji", [w:] Most: Film. Przewodnik dla licealistów, Wydawnictwo Stentor, Warszawa 2007.
21. „Całe miasto o tym mówi: Konteksty kryminału za trzy grosze", „Kwartalnik Filmowy" 2008.
22. „Ekspresjonizm raz jeszcze, czyli na nowo o historii kina niemieckiego", „Kwartalnik Filmowy" 2009, nr 67-68 (artykuł).
23. „Film niemiecki w epoce wilhelmińskiej i weimarskiej" [w]: Historia kina, t. 1: Kino nieme, pod red. T. Lubelskiego, I. Sowińskiej, R. Syski, Universitas, Kraków 2010 (rozdział).
24. „Świt filmu dźwiękowego i zmierzch Republiki: kino niemieckie 1929–1933", [w:] Konstelacja Szczecin. Aktorzy szczecińscy i kino okresu międzywojennego, pod red. Radosława Skryckiego, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego – Archiwum Państwowe w Szczecinie, Szczecin 2011.
25. Propaganda i ideologia w filmie fabularnym Trzeciej Rzeszy, „EKRANy", Wydawca: Stowarzyszenie Przyjaciół Czasopisma o Tematyce Audiowizualnej „EKRANy", 2011, nr 3-4 (rok I).
26. „Niemiecki film fabularny u schyłku Republiki Weimarskiej i w Trzeciej Rzeszy (1929–1945)", [w:] Historia kina, tom 2: Kino klasyczne, pod red. T. Lubelskiego, I. Sowińskiej i R. Syski, Universitas, Kraków 2011 (rozdział).
27. „Śmierć maszynom! Niech żyje wolność!: Antymodernistyczny i antyindustrialny bunt w filmach Fritza Langa i René Claira", [w:] II Konstelacja Szczecin. Dita Parlo i kino buntowników: Anarchiści, rewolucjoniści i pacyfiści w kinie i o kinie. Przykład francuski i niemiecki 1918–1945, pod red. Joanny A. Kościelnej i Radosława Skryckiego, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego – Archiwum Państwowe w Szczecinie, Szczecin 2012.

Recenzje naukowe:
1. "Stefania Skwarczyńska – uczony, nauczyciel, wychowawca, red. M. Bielacki i J. Trzynadlowski, Łódź 1992", "Zagadnienia Rodzajów Literackich" 1993, vol. 36, z. 1–2 (71–72), Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź 1993.
2. "K. Thompson, D. Bordwell, Film History: An Introduction, New York 1993", "Zagadnienia Rodzajów Literackich" 1995, vol. 38, z. 1–2 (75–76), Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź 1995.
3. "Dziesięciu wspaniałych (Mistrzowie kina europejskiego pod red. K. Sobotki, Łódź 1995)", "Tygiel Kultury" 1996, nr 4.
4. "Kognitywna teoria filmu", "Fraza" 2001, nr 3 (33), Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne "Fraza", Rzeszów 2001.
5. "O ekranach na rozmaite sposoby" (Wiek ekranów: Przestrzenie kultury widzenia, red. Andrzej Gwóźdź i Piotr Zawojski, Rabid, Kraków 2002), "Kino" 2003, nr 4 (431).
6. „Bilans pożytków i szkód, czyli o polskiej edycji Film Art: An Introduction", (D. Bordwell, K. Thompson, Film Art. Sztuka filmowa: Wprowadzenie, tłu. B. Rosińska, Wydawnictwo Wojciech Marzec, Warszawa 2010), „Kwartalnik Filmowy" 2010, nr 71–72 (131–132).

Recenzje filmowe:
1. "Indiany Jonesa lekcja religii" (Indiana Jones i ostatnia krucjata, reż. Steven Spielberg), "W drodze" 1996, nr 10 (278).
2. "Mleczna Droga, albo o religii w ujęciu ateisty" (Mleczna Droga, reż. Luis Buñuel), "W drodze" 1996, nr 11 (279).
3. "Zwierciadło pokolenia" (Dzieciaki, reż. Larry Clark), "W drodze" 1996, nr 12 (280).
4. "Fizjologia zabijania" (Krótki film o zabijaniu, reż. Krzysztof Kieślowski), "W drodze" 1997, nr 2 (282).
5. "Królestwo nie z tego świata" (Misja, reż. Roland Joffé), " W drodze" 1997, nr (283).
6. "Dwaj panowie F., skandaliści" (Skandalista Larry Flynt, reż. Miloš Forman), "W drodze" 1997, nr 5 (285).
7. "Na koniec – początek: Hoffmana snu o Trylogii spełnienie" (Ogniem i mieczem, reż. Jerzy Hoffman), "W drodze" 1999, nr 4 (308).

Przekłady:
1. Duncan Petrie, "Trójwarstwowy Technicolor – historia, technologia i estetyka", [w:] Interpretacja dzieła filmowego: Teoria i praktyka, red. E. Nurczyńska-Fidelska, P. Sitarski, Wydawnictwo PWSFTviT, Łódź 1995.
2. David Bordwell, "Parametry Kieszonkowca", "Film na Świecie" 1999, nr 400, numer monograficzny: Robert Bresson, 25 września 1901 – 18 grudnia 1999, pod red. B. Stolarskiej, Polska Federacja Dyskusyjnych Klubów Filmowych, Warszawa 1999.
3. Nick Browne, "Punkt widzenia opowieści: Retoryka Na los szczęścia, Baltazarze", "Film na Świecie" 1999, nr 400, numer monograficzny: Robert Bresson, 25 września 1901 – 18 grudnia 1999, pod red. B. Stolarskiej, Polska Federacja dyskusyjnych Klubów Filmowych, Warszawa 1999.
4. Allison Butler, "Teoria feministyczna i kino kobiet na przełomie wieków", [w:] M/Ż: Gender w kinie europejskim i mediach, pod red. E. Ostrowskiej, Rabid, Kraków 2001.
5. Kristin Thompson, "Narodziny i schyłek «filmowej Europy»", [w:] Kino Europy, pod red. P. Sitarskiego, Rabid, Kraków 2001.
6. Richard Maltby, Ruth Vasey, "«Tymczasowi obywatele amerykańscy»: Kulturowe obawy i strategie przemysłu filmowego w amerykanizacji kina europejskiego", [w:] Kino Europy, pod red. P. Sitarskiego, Rabid, Kraków 2001.
7. Andrzej Zalewski, "Three Types of Meaning Constructions in Film: The Attempt at Phenomenological Analysis", przekład na jęz. angielski artykułu A. Zalewskiego "Typy konstrukcji znaczeniowych w filmie: Próba analizy fenomenologicznej", "Kino" 1979, nr 5 (na Międzynarodowę Konferencję "Fenomenologia i sztuka", Praha 2002).
8. Michael Stevenson, "Obraz stosunków polsko-żydowskich w twórczości Andrzeja Wajdy" [w:] Filmowy świat Andrzeja Wajdy, red. E. Nurczyńska-Fidelska, P. Sitarski, Universitas, Kraków 2003.
9. Costica Bradatan, „Terror historii w Przypadku Kieślowskiego" [w:] Kino polskie: reinterpretacje. Historia – ideologia – polityka, red. K. Klejsa i E. Nurczyńska-Fidelska, rabid, Kraków 2008.
10. Don Fredericksen, „Iluminacja Zanussiego: psychologiczna forma i duchowa diagnostyka" [w:] Kino polskie: reinterpretacje.Historia – ideologia – polityka, red. K. Klejsa i E. Nurczyńska-Fidelska, Rabid, Kraków 2008.
11. David Bordwell, „Narracja parametryczna", „Kwartalnik Filmowy" 2010, nr 71-72 (131-132) – przekład rozdziału „Parrametric Narration" z książki Narration in the Fiction Film (Madison, University of Wisconsin Press, 1985).