ul logo out
usos out
 
 

dr

Michał

Pabiś-Orzeszyna

Email:
michalpabis@gmail.com

Zainteresowania naukowe:
teoria kultury wizualnej, martwe media

Edukacja i historia zatrudnienia:

1998-2002 – XIII Liceum Ogólnokształcące w Łodzi im. Marii Piotrowiczowej

2002-2007 – studia na UŁ (kierunek: kulturoznawstwo, specjalność: filmoznawstwo) ukończone najlepszą na filmoznawstwie pracą pt. „Kino europejskie: konteksty instytucjonalne i polityka tożsamości”, napisaną pod kierunkiem dr hab. Tomasza Majewkiego, zrecenzowaną przez dr hab. Tomasza Kłysa

2005 – program Socrates-Erasmus i semestr na Uniwersytecie Sztokholmskim, w Svenska Filminstitutet

2007-2012 – studia doktoranckie na Wydziale Filologicznym UŁ

2010-teraz – etat naukowo-dydaktyczny na stanowisku asystenta w Katedrze Mediów i Kultury Audiowizualnej UŁ, w Zakładzie Teorii Kultury kierowanym przez dr hab. Bogdana Banasiaka.

2013-teraz – zajęcia zlecone na Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, na Wydziale Sztuk Wizualnych

2014 – obrona pracy doktorskiej pt. „Zwrot historyczny w badaniach filmoznawczych” napisanej pod kierunkiej dr hab. Tomasza Kłysa (recenzenci: dr. hab. Jacek Ostaszewski, dr hab. Piotr Sitarski)

2014-teraz – etat naukowo-dydaktyczny na stanowisku asystenta w Katedrze Mediów i Kultury Audiowizualnej UŁ, w Zakładzie Historii i Teorii Filmu

 

Udział w projektach (jako wykonawca):

 1. Kino w perspektywie interkulturowej. Film zachodnioeuropejski w Polsce, film polski w Europie Zachodniej: wzajemna recepcja kultur filmowych w latach 1918-1939 – NPRH, kier. dr hab. Tomasz Kłys
 2. Historia wczesnego kina na ziemiach polskich – NPRH, kier. mgr Łukasz Biskupski
 3. Pozasystemowe sposoby użytkowania nowych technologii medialnych w okresie schyłkowego PRL – NCN, kier. dr hab. Piotr Sitarski
 4. Historia kultury popularnej w Polsce w I poł. XX wieku z perspektywy transmedialnej – NCN, kier. dr hab. Mirosław Filiciak

 

Członkowstwo w stowarzyszeniach naukowych:

 1. Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze
 2. NECS – European Network for Cinema and Media Studies

 

Prowadzone kursy akademickie od 2007 roku (alfabetycznie):

 1. Filozofia kultury
 2. Gatunki telewizyjne (wraz z dr Ewą Ciszewską)
 3. Historia animacji (na Akademii Sztuk Pięknych)
 4. Historia animacji współczesnej (na Akademii Sztuk Pięknych)
 5. Historia atrakcji w kinie (wraz z dr Piotrem Sitarskim)
 6. Historia kultury
 7. Kulturowa historia nowoczesności
 8. Made in UE. Kino europejskie: konteksty instytucjonalne i polityka tożsamości
 9. Martwe media. Wątki porzucone i znalezione w historii audiowizualności
 10. Od dioramy do cineoramy. Historia i prehistoria kina sprzed okresu narracyjnej integralności
 11. Podstawy wiedzy o filmie (na Akademii Sztuk Pięknych)
 12. Reklama w kulturze audiowizualnej
 13. Socjologia kultury
 14. Strategie filmu eksperymentalnego
 15. Split-screen: od Napoleona do Hulka (wraz z Bartoszem Zającem)
 16. Telewizja
 17. Teoria kultury

 

Działalność popularyzatorska:

1.    Od 2008 roku prowadzenie spotkań z twórcami filmów dokumentalnych na kolejnych edycjach Festwalu Camerimage

2.    Od 2011 roku koordynacja programowa i prowadzenie paneli dyskusyjnych w trakcie kolejnych edycji Festiwalu Kamera-Akcja w Łodzi

3.    Od 2012 roku prowadzenie (wraz z Bartoszem Zającem) wykładów o historii kina dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej z Tomaszowa Mazowieckiego

4.    Od 2013 roku współpraca Centralnym Gabinetem Edukacji Filmowej;

5.    Od 2013 roku współpraca z I Liceum Ogólnokształcącym im. Powstańców Śląskich w Rybniku (wykłady podczas kolejnych edycji Warsztatów Humanistycznych)

6.    Od 2014 r roku współpraca z Nowymi Horyzontami Edukacji Filmowej (wykłady podczas festiwalu T-Mobile Nowe Horyzonty)

7.    Od 2014 roku współpraca z Akademią Filmu Powszechnego w Kinie Nowe Horyzonty we Wrocławiu

8.    Od 2014 roku współpraca Akademią Filmu Polskiego (wykłady w Gliwicach, Łodzi i Wrocławiu)