ul logo out
usos out
 
 

dr

Michał

Pabiś-Orzeszyna

Email:
michalpabis@gmail.com

Zainteresowania naukowe:
teoria kultury wizualnej, martwe media

Wybrane artykuły:
 1. "Wszystko o Miriam" a struktura tragedii greckiej, "Kultura Popularna" nr 3/2005;
 2. Czego możemy się bać. COŚ Johna Carpentera, [w:] "Kino amerykańskie. Dzieła", red. Elżbieta Durys, Konrad Klejsa, Rabid, Kraków 2006;
 3. Film europejski jako gatunek hollywoodzki, [w:] "Kino współczesne. Dialog ze współczesnością", red. Ewa Ciszewska, Magdalena Saryusz-Wolska, Rabid, Kraków 2007;
 4. Cenna sztuka układania puzzli. Siegfried Kracauer i nowoczesna powieść detektywistyczna, "Dyskurs" nr 9/2009;
 5. Bilderwelten des Dokumentarischen. Reisen in Zeit und Raum, [w:] "Der Polnische Film. Von seinen Anfängen bis zur Gegenwart", red. Konrad Klejsa, Schamma Schahadat, Margarete Wach, Schueren Verlag, Marburg 2013;
 6. Historie ewentualne i inne prowokacje dla historii filmu, [w:] "Kino, którego nie ma", red. Piotr Zwierzchowski, Dominik Wierski, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierzawielkiego, Bydgoszcz 2013
 7. Dawno temu przed Nanookiem. Czy wczesne kino niefikcjonalne to „przeszłość podrzędna” historiografii filmowej?, [w:] Metody dokumentalne w filmie, red. Dagmara Rode, Marcin Pieńkowski, Łódź 2013
 8. Nowa Historia Filmu, Nowa Historia Kina 1, „EKRANy” nr 6/2013
 9. Nowa Historia Filmu, Nowa Historia Kina 2, „EKRANy” nr 1//2014
 10. Kino atrakcji: historia, krytyka, mapa i kartoteka, "Kultura popularna" 2014; 3(37):18-45
 11. Stare i nowe. Wprowadzenie do mitologii historiografii filmowej, „Kwartalnik Filmowy” nr 1/2014;
 12. Historia na naszych oczach? Kino 3D i retoryka rewolucji,  [w:] Paradygmaty współczesnego kina, red. Natasza Korczarowska-Różycka, Tomasz Kłys, Ryszard W. Kluszczyński, Łódź 2014
 
Recenzje książek:
 1. Wybudzanie z drzemki, KINO 2011 r. , nr 05, s. 94-95 [Rec. książek "Pogranicza audiowizualności. Parateksty kina, telewizji i nowych mediów". Red. A. Gwóźdź. Kraków 2010, "Kino po kinie". Red. A. Gwóźdź. Warszawa 2010];
 2. Konwergencja po polsku, KINO 2011 r. , nr 02, s. 96-97 [Recenzja książki Maryli Hopfinger pt. "Literatura i media. Po 1989 roku". Wyd. Oficyna Naukowa. Warszawa 2010]
 3. Wczesne nie-kino, „EKRANy”, nr 6/2013 [Recenzja książki André Gaudreault, „Film and Attraction: From Kinematography to Cinema”]
 
Przekłady akademickie:
 1. Anne Friedberg, "Mobilne i wirtualne spojrzenie w nowoczesności: flâneur/flâneuse", tłum. Monika Murawska, Michał Pabiś, Tomasz Sukiennik, Natalia Żurowska, [w:] "Rekonfiguracje modernizmu. Nowoczesność i kultura popularna", red. Tomasz Majewski, Warszawa 2009.
 2. Stefano Ciammaroni, "Archiwista narodzin i śmierci. Jutrzenka i mise-en-mort w historiografiach neorealizmu", tłum. Anna Miller-Klejsa, Michal Pabiś-Orzeszyna, "Kwartalik Filmowy', nr 67/68 2009
 3. Miriam B. Hansen, "Masowe wytwarzanie doświadczenia zmysłowego", tłum. Ł. Biskupski, M. Murawska, M. Pabiś, T. Sukiennik, N. Żurowska, [w:] "Rekonfiguracje modernizmu", red. T. Majewski, Warszawa 2009
 4. Alison Griffiths, "Świat światu pokazujemy. Wczesne trawelogi jako etnografia na ekranie", tłum. Łukasz Biskupski, Michał Pabiś-Orzeszyna, [w:] "Metody dokumentalne w filmie", red. Marcin Pieńkowski, Dagmara Rode, Łódź 2012
 5. Anne Friedberg, "Wirtualne okno. Od Albertiego do Microsoftu", tłum. Agnieszka Rejniak-Majewska, Michał Pabiś-Orzeszyna, Warszawa 2012
 6. Tom Gunning, "Jesteśmy tutaj i gdzie indziej. Magia sceniczna końca XIX wieku a pojawienie się (i zanikanie) wirtualnego obrazu jako korzenie kina" (tłum. wraz z Łukaszem Biskupskim i Arkadiuszem Rogozińskim)
 7. Janet Staiger, "Rozmowy w kinie. Badania nad historią recepcji amerykańskiego filmu", tłum. Bartosz Zając, Michał Pabiś-Orzeszyna, [w:] "Badanie widowni filmowej", red. Konrad Klejsa, Magdalena Saryusz-Wolska, Warszawa 2014